Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

 Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Hantering av personuppgifter

I din kontakt med Håbo kommun tar vi del av vissa personuppgifter om dig. Ditt telefonnummer eller e-postadress sparas exempelvis i dataloggar.

Det du skickar med post/e-post eller ringer till oss om måste vi anteckna och spara för att kunna hantera ditt ärende.

Samma sak gäller för ansökningar och anmälningar med mera. Vi använder personuppgifterna medan vi hanterar ditt ärende och sedan måste vi bevara dem för att vårt arbete ska kunna följas upp och kvalitetssäkras. Kommunen sköter samhällsfunktioner som enligt staten är av allmänt intresse, och det ger oss en laglig grund för att behandla personuppgifterna. I många fall behandlar vi också personuppgifter med stöd av andra lagliga grunder som till exempel lagar och förordningar, myndighetsutövning eller avtal.

De personuppgifter som vi behandlar är främst de du själv delar med dig av i kontakten med oss.

I vissa ärenden kan vi behöva hämta kompletterande information, exempelvis från nationella databaser eller från andra myndigheter där du finns registrerad. Hur vi behandlar och skyddar uppgifterna regleras, från den 25 maj 2018, av EUs Dataskyddsförordning och den svenska Dataskyddslagen.

Beroende på ditt ärende så kan de personuppgifter vi behandlar om dig komma att delas med flera förvaltningar inom kommunen eller med andra myndigheter, exempelvis Skatteverket, SCB och Försäkringskassan. Uppgifterna kan också komma att delas med leverantörer av datasystem (så kallade personuppgiftsbiträden) som vi använder för att kunna hantera ditt ärende. Om personuppgiftsbiträden överför dina uppgifter till ett land utanför EU så är de skyldiga att se till att uppgifterna skyddas enligt EUs regler.

Dina personuppgifter sparas så länge kommunen sköter ditt ärende. Kommunen styrs av regelverket kring allmänna handlingar. Vi måste alltså följa regler i Tryckfrihetsförordningen, Offentlighets- och sekretesslagen och Arkivlagen. Dina uppgifter får sällan raderas och kan behöva sparas för all framtid.

Personuppgiftsansvarig är den nämnd som hanterar ditt ärende. Du har rätt till insyn i behandlingen. Om du vill rätta, flytta eller radera dina uppgifter; ta tillbaka ett samtycke; anser att vi behandlat dina personuppgifter fel; vill invända mot, begränsa eller ha ut mer information om behandlingen så kontaktar du kontaktcenter genom att e-posta kommun@habo.se eller ringa 0171-525 00.

Du kan också kontakta vårt dataskyddsombud med frågor på kommun@habo.se eller 0171-525 00.

Om du har klagomål på kommunens behandling av dina personuppgifter kan du vända dig till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Sidansvarig: Kommunledningsförvaltningen

E-Tjänster och blanketter

Klicka för support
Stäng supportfönster