Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Näringsliv och arbeteBlankett

E-tjänst

Ansökan om serveringstillstånd

PDF-blankett ifyllningsbar Pdf, 404.6 kB, öppnas i nytt fönster.


Finansieringsbilaga till serveringstillstånd

PDF-blankett ifyllningsbar Pdf, 235 kB, öppnas i nytt fönster.


Anmälan och ändring av serveringsansvariga personer

PDF-blankett ifyllningsbar Pdf, 233.3 kB, öppnas i nytt fönster.


Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd slutet sällskap

PDF-blankett ifyllningsbar Pdf, 207.6 kB, öppnas i nytt fönster.


Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten

PDF-blankett ifyllningsbar Pdf, 264.6 kB, öppnas i nytt fönster.


Ansökan om gemensamt serveringsutrymme

PDF-blankett ifyllningsbar Pdf, 224.5 kB, öppnas i nytt fönster.


Anmälan om provsmakning servering

PDF-blankett ifyllningsbar Pdf, 239.5 kB, öppnas i nytt fönster.


Anmälan om kryddning av snaps

PDF-blankett ifyllningsbar Pdf, 267.3 kB, öppnas i nytt fönster.


Anmälan om upphörande av serveringstillstånd

PDF-blankett ifyllningsbar Pdf, 230.3 kB, öppnas i nytt fönster.


Ansökan om stadigvarande ändring eller tillfälling ändring i ett gällande serveringstillstånd

PDF-blankett ifyllningsbar Pdf, 247.2 kB, öppnas i nytt fönster.


Anmälan om ändring av serveringstillstånd

PDF-blankett ifyllningsbar Pdf, 231.1 kB, öppnas i nytt fönster.


Anmälan om serveringslokal för cateringtillstånd

PDF-blankett ifyllningsbar Pdf, 252.1 kB, öppnas i nytt fönster.


Fullmakt för anmälan av serveringsansvariga mm och återtagande

PDF-blankett, ifyllningsbar Pdf, 332.4 kB, öppnas i nytt fönster.


Anmälan om försäljning av folköl

PDF-blankett ifyllningsbar Pdf, 271.1 kB, öppnas i nytt fönster.


Egenkontrollprogram för försäljning av folköl

PDF-blankett, ifyllningsbar Pdf, 414.5 kB, öppnas i nytt fönster.


Ansökan om tillstånd till försäljning av tobaksvaror

PDF-blankett ifyllningsbar Pdf, 339.3 kB, öppnas i nytt fönster.


Bilaga till ansökan om tillstånd försäljning av tobaksvaror

PDF-blankett ifyllningsbar Pdf, 534.5 kB, öppnas i nytt fönster.


Anmälan om ändring av försäljning av tobaksvaror

PDF-blankett ifyllningsbar Pdf, 325.1 kB, öppnas i nytt fönster.


Anmälan om försäljning av e-cigaretter och påfyllnadsbehållare

PDF-blankett ifyllningsbar Pdf, 239.7 kB, öppnas i nytt fönster.


Anmälan eller avanmälan om försäljning av tobaksfria nikotinprodukter

PDF-blankett ifyllningsbar Pdf, 184.9 kB, öppnas i nytt fönster.


Egenkontrollprogram för försäljning av tobaksvaror

PDF-blankett, ifyllningsbar Pdf, 308.2 kB, öppnas i nytt fönster.


Anmälan om upphörande av försäljning av tobak och/eller folköl

PDF-blankett, ifyllningsbar Pdf, 236 kB, öppnas i nytt fönster.


Egenremiss till Skatteverket angående tobak för företag

PDF-blankett Pdf, 205.9 kB, öppnas i nytt fönster.


Egenremiss till Skatteverket angående tobak/PBI för företag

PDF-blankett Pdf, 209.5 kB, öppnas i nytt fönster.
Blankett

E-tjänst

Alla blanketter om brandskydd hittar du på räddningstjänstens webbplats.

Länk till Räddningstjänstens blanketter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Blankett

E-tjänst

Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning

PDF-blankett (ifylllningsbar) Pdf, 1.7 MB, öppnas i nytt fönster.


Anmälan om ändring eller upphörande av verksamhet

PDF-blankett (ifyllningsbar) Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster.

Blankett

E-tjänst

Anmälan om bassängbad bubbelpool floating mm

PDF-blankett (ifyllningsbar) Pdf, 563.5 kB, öppnas i nytt fönster.


Anmälan om skrotning av cistern

PDF-blankett (ifyllningsbar) Pdf, 264.7 kB, öppnas i nytt fönster.


Anmälan av förvaring av brandfarlig vätska

PDF-blankett (ifyllningsbar) Pdf, 636.5 kB, öppnas i nytt fönster.


Anmälan om lokaler för undervisning, vård m.m.

PDF-blankett (ifyllningsbar) Pdf, 1.4 MB, öppnas i nytt fönster.


Anmälan om lokal för hygienisk behandling

PDF-blankett (ifyllningsbar) Pdf, 2.1 MB, öppnas i nytt fönster.

E-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Anmälan av solarieverksamhet

PDF-blankett (ifyllningsbar) Pdf, 1.9 MB, öppnas i nytt fönster.


Anmälan om miljöfarlig verksamhet

PDF-blankett (ifyllningsbar) Pdf, 321.4 kB, öppnas i nytt fönster.


Anmälan av miljöfarlig verksamhet - skjutbanor

PDF-blankett (ifyllningsbar) Pdf, 1.4 MB, öppnas i nytt fönster.


Anmälan om ändring av miljöfarlig verksamhet

PDF-blankett (ifylllningsbar) Pdf, 189 kB, öppnas i nytt fönster.


Kemikalieförteckning

PDF-blankett (ifyllningsbar) Pdf, 222.6 kB, öppnas i nytt fönster.


Anmälan om krossverksamhet

PDF-blankett (ifyllningsbar) Pdf, 878.3 kB, öppnas i nytt fönster.


Upplysning om påträffad förorening

PDF-blankett (ifyllningsbar) Pdf, 309 kB, öppnas i nytt fönster.


Anmälan om efterbehandling av förorenade områden

PDF-blankett (ifyllningsbar) Pdf, 446.4 kB, öppnas i nytt fönster.


Ansökan om att hålla djur inom detaljplanerat område till exempel häst, get får eller svin

PDF-blankett (ifyllningsbar) Pdf, 906.5 kB, öppnas i nytt fönster.


Anmälan, användning av avfall för anläggningsämdamål

PDF-blankett (ifyllningsbar) Pdf, 1.5 MB, öppnas i nytt fönster.


Ansökan om spridning av kemiska bekämpningsmedel

PDF-blankett (ifyllningsbar) Pdf, 937.1 kB, öppnas i nytt fönster.


Anmälan om spridning av kemiska bekämpningsmedel

PDF-blankett (ifyllningsbar) Pdf, 919.4 kB, öppnas i nytt fönster.


Anmälan om slam- och oljeavskiljare

PDF-blankett (ifyllningsbar) Pdf, 1.4 MB, öppnas i nytt fönster.


Registrering av mellanstor förbränningsanläggning

PDF-blankett (ifyllningsbar) Pdf, 258.9 kB, öppnas i nytt fönster.


Dispens från utsortering av bygg- och rivningsavfall

PDF-blankett (ifyllningsbar) Pdf, 163.8 kB, öppnas i nytt fönster.


Dispens från utsortering av bioavfall

PDF-blankett (ifyllningsbar) Pdf, 172.8 kB, öppnas i nytt fönster.


Dispens från krav på att skilja förpackningar från sitt innehåll

PDF-blankett (ifyllningsbar) Pdf, 149.3 kB, öppnas i nytt fönster.


Anmälan kyltorn

PDF-blankett (ifyllningsbar) Pdf, 133.3 kB, öppnas i nytt fönster.
Blankett

E-tjänst

Trafikanordningsplan


 E-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansökan om grävtillstånd i gatumark / parkmark i Håbo kommun


 E-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad

PDF-blankett Pdf, 277.2 kB, öppnas i nytt fönster.Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster