Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

 Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Utbildning och barnomsorg


Allmänt

Blankett

E-tjänst

IST Länkportalen
grundskola och gymnasium


E-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansökan om specialkost eller anpassad kost i förskola

PDF-format Pdf, 4.3 MB, öppnas i nytt fönster.


Ansökan om specialkost eller anpassad kost i grundskola och gymnasiet

PDF-format Pdf, 868.1 kB, öppnas i nytt fönster.


Anmälan om modersmålsundervisning,
grundskola och gymnasium


E-tjänst

Lämna en synpunkt eller ett klagomål
på kommunens skolor eller förskolor


E-tjänst Öppnas i nytt fönster.Förskola och
pedagogisk omsorg

Blankett

E- tjänst

Ansökan till kommunal förskola (folkbokförd i Håbo kommun)


E-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansökan till kommunal förskola (ej folkbokförd i Håbo kommun)


E-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tacka ja eller nej till erbjudande om plats


E-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansökan om omsorg på obekväm arbetstid
(nattis)

PDF-format Pdf, 51.2 kB, öppnas i nytt fönster.


Ansökan om byte av kommunal förskola
(omplacering)


 

E-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ändring av vistelsetid på förskola


E-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Uppsägning av kommunal förskola


E-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansökan om förskola för barn som är nyanlända/asylsökande i Sverige

PDF-format Pdf, 123.9 kB, öppnas i nytt fönster.


Ansökan om utökad tid i förskola på grund av familjens situation

PDF-format Pdf, 154.9 kB, öppnas i nytt fönster.


Ansökan om utökad tid i förskola vid behov av särskilt stöd

PDF-format Pdf, 149.2 kB, öppnas i nytt fönster.


Ansökan om att behålla plats i förskola i Håbo kommun för barn folkbokfört i annan kommun

PDF-format Pdf, 50.2 kB, öppnas i nytt fönster.Fakturering och administrationSchemablankett för förskola

PDF-format Pdf, 142.4 kB, öppnas i nytt fönster.


Överenskommelse om ändrad
räkningsmottagare av fakturan

PDF-format Pdf, 49.3 kB, öppnas i nytt fönster.


Ändring av inkomst


 E-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Anmälan om autogiro

PDF-format Pdf, 142.4 kB, öppnas i nytt fönster.

E-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Fritidshem

Blankett

E-tjänst

Ansökan till fritidshem
(folkbokförd i Håbo kommun)


E-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. 

Ansökan till fritidshem (ej folkbokförd i Håbo kommun)


E-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansökan om omsorg på obekväm arbetstid (nattis)

PDF-format Pdf, 51.2 kB, öppnas i nytt fönster.


Ansökan om byte av fritidshem (omplacering)


E-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Uppsägning av fritidshem


  

E-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansökan om utökad tid i fritidshem p.g.a. familjens situation

PDF-format Pdf, 154.9 kB, öppnas i nytt fönster.


Ansökan om utökad tid i fritidshem vid behov av särskilt stöd

PDF-format Pdf, 149.2 kB, öppnas i nytt fönster.Fakturering och administrationSchemablankett för fritidshem

PDF-format Pdf, 153 kB, öppnas i nytt fönster.


Överenskommelse om ändrad räkningsmottagare av fakturan

PDF-format Pdf, 49.3 kB, öppnas i nytt fönster.


Ändring av inkomst


 E-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Anmälan om autogiro

PDF-format Pdf, 142.4 kB, öppnas i nytt fönster.

E-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.Förskoleklass och grundskola

Blankett

E-tjänst

Ansökan till kommunal förskoleklass och grundskola (folkbokförd i Håbo)


E-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansökan till kommunal förskoleklass och grundskola (ej folkbokförd i Håbo)


E-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tacka ja eller nej till erbjudande om skola


E-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansökan om byte av kommunal skola (omplacering)


E-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Uppsägning och anmälan om utflytt


E-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansökan om grundskola för elever som är nyanlända/asylsökande i Sverige

PDF-format Pdf, 123.9 kB, öppnas i nytt fönster.


Ansökan om att börja förskoleklass före 6 års ålder 

PDF-format Pdf, 110.2 kB, öppnas i nytt fönster.


Ansökan om att börja grundskola före 7 års ålder

PDF-format Pdf, 131.8 kB, öppnas i nytt fönster.


Ansökan om ledighet i grundskolan (inklusive policy)

PDF-format Pdf, 179.3 kB, öppnas i nytt fönster.SkolpliktAnsökan om rätt att slutföra grundskola efter skolpliktens upphörande

PDF-format Pdf, 99 kB, öppnas i nytt fönster.


Ansökande om skolpliktens tidigare upphörande

PDF-format Pdf, 97.9 kB, öppnas i nytt fönster.


Ansökan om uppskjuten skolplikt tills barnet fyllt 7 år

PDF-format Pdf, 134.6 kB, öppnas i nytt fönster.


Ansöka om att fullgöra skolplikt på annat sätt (till exempel utomlands)


E-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.Gymnasieutbildning

Blankett

E-tjänst

Vid ifyllnad av digital pdf - spar ner pdfen innan du fyller i denGymnasieantagningen i Stockholm (extern sida)


E-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansökan om byte av skola till Fridegårdsgymnasiet, nationellt program

PDF-format Pdf, 145.5 kB, öppnas i nytt fönster.


Ansökan till Fridegårdsgymnasiet, AST inriktning

PDF-format Pdf, 259.7 kB, öppnas i nytt fönster.


Ansökan till Fridegårdsgymnasiet, introduktionsprogram, indiviuduellt alternativ

PDF-format Pdf, 260.7 kB.


Ansökan till Fridegårdsgymnasiet, introduktionsprogram språkintroduktion (för nyanlända)

PDF-format Pdf, 277.5 kB, öppnas i nytt fönster.


Ansökan till Fridegårdsgymnasiet, gymnasiesärskola

PDF-format Pdf, 296 kB, öppnas i nytt fönster.


Ansökan om ledighet, Fridegårdsgymnasiet

PDF-format Pdf, 179.3 kB, öppnas i nytt fönster.


Ansökan om avbrott/studieuppehåll, Fridegårdsgymnasiet

PDF-format Pdf, 293.3 kB, öppnas i nytt fönster.


Anmälan om avbrott till hemkommunen/KAA

PDF-format Pdf, 1.5 MB, öppnas i nytt fönster.
Vuxenutbildning

Blankett

E-tjänst

Vid ifyllnad av digital pdf - spar ner pdfen innan du fyller i denAnsökan om bidrag vid studier på folkhögskola

PDF-format Pdf, 24.8 kB, öppnas i nytt fönster.


Ansökan till komvux som särskild utbildning


E-tjänst Öppnas i nytt fönster.

Ansökan till Håbo vuxenutbildning


E-tjänst Öppnas i nytt fönster.

Ansökan till vuxenutbildning i annan kommun


E-tjänst Öppnas i nytt fönster.

Ansökan till svenska för invandrare


E-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansökan om studiestartsstöd


E-tjänst Öppnas i nytt fönster.

Beställa betyg och intyg


E-tjänst Öppnas i nytt fönster.

Ansökan om prövning


E-tjänst Öppnas i nytt fönster.
Skolskjuts, reseersättning och inackorderingsbidrag

Blankett

E-tjänst

Ansökan om skolskjuts grundskola/gymnasiesärskola


E-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Intyg om behov av skolskjuts

PDF-format Pdf, 51.8 kB, öppnas i nytt fönster.


Ansökan om inackorderingsbidrag,
gymnasiet/vuxenutbildning läsåret 2020/2021

PDF-format Pdf, 262 kB, öppnas i nytt fönster.


Ansökan om inackorderingsbidrag,
gymnasiet/vuxenutbildning läsåret 2021/2022

PDF-format Pdf, 264.5 kB, öppnas i nytt fönster.


Ansökan om reseersättning och kontant reseersättning, gymnasiet/vuxenutbildning


E-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tillfälliga taxiresor vid olycksfall (extern sida, kommunens försäkringsbolag)


E-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansökan om ersättning för resor och logi vid distansutbildning

PDF-format Pdf, 180.5 kB, öppnas i nytt fönster.
Fristående verksamheter

Blankett

E-tjänst

Anmälan om problematisk frånvaro

PDF-format Pdf, 145.4 kB, öppnas i nytt fönster.


Ansökan om tilläggsbelopp för modersmålsundervisning

PDF-format Pdf, 90.6 kB, öppnas i nytt fönster.


Ansökan om tilläggsbelopp för extraordinära stödbehov


E-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansökan om tilläggsbelopp för extraordinära stödbehov


E-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansökan om tilläggsbelopp för lovskola

PDF-format Pdf, 140.8 kB, öppnas i nytt fönster.


Ansökan om rätt till bidrag för pedagogisk omsorg

PDF- format Pdf, 168.3 kB, öppnas i nytt fönster.


Ansökan om godkännande för fristående förskola

PDF-format Pdf, 169.9 kB, öppnas i nytt fönster.


Ägar- och ledningsprövning gällande fristående förskola

PDF-format Pdf, 150.3 kB, öppnas i nytt fönster.


Budgetkalkyl till ansökan om tillstånd för fristående verksamhet

Excel-fil Excel, 33.5 kB, öppnas i nytt fönster.


Anmälan om förändringar i ägar- och ledningskretsen

PDF-format Pdf, 113.9 kB, öppnas i nytt fönster.


Anmälan grundbelopp- Fristående verksamhet som har barn/elever folkbokförda i Håbo kommun


E-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansökan om ersättning vid förlängd utbildning i gymnasieskolan

PDF-format Pdf, 142.9 kB, öppnas i nytt fönster.
Håbo kulturskola

Blankett

E-tjänst

Ansökan till Kulturskolan Håbo


E-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Sidansvarig: Barn- och utbildningsförvaltningen

E-Tjänster och blanketter

Klicka för support
Stäng supportfönster