Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Utbildning och barnomsorg


Allmänt

Blankett

E-tjänst

IST Länkportalen
grundskola och gymnasium


E-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansökan om specialkost eller anpassad kost i förskola

PDF-format Pdf, 4.3 MB, öppnas i nytt fönster.


Ansökan om specialkost eller anpassad kost i grundskola och gymnasiet

PDF-format Pdf, 868.1 kB, öppnas i nytt fönster.


Anmälan om modersmålsundervisning,
grundskola och gymnasium


E-tjänst


Lämna klagomål mot utbildningen gällande barnomsorg och skola


E-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.Förskola och
pedagogisk omsorg

Blankett

E- tjänst

Ansökan till kommunal förskola (folkbokförd i Håbo kommun)


E-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansökan till kommunal förskola (ej folkbokförd i Håbo kommun)


E-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tacka ja eller nej till erbjudande om plats


E-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansökan om omsorg på obekväm arbetstid
(nattis)


E-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansökan om byte av kommunal förskola
(omplacering)


 

E-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ändring av vistelsetid på förskola


E-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Uppsägning av kommunal förskola


E-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansökan om förskola för barn som inte är folkbokförda i Sverige


E-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansökan om utökad tid i förskola på grund av familjens situation/särskilt stöd

 

E-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansökan om att behålla plats i förskola i Håbo kommun för barn folkbokfört i annan kommun

PDF-format Pdf, 50.2 kB, öppnas i nytt fönster.Fakturering och administrationSchemablankett för förskola

PDF-format Pdf, 142.4 kB, öppnas i nytt fönster.


Överenskommelse om ändrad
räkningsmottagare av fakturan

PDF-format Pdf, 49.3 kB, öppnas i nytt fönster.


Ändring av inkomst


 E-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Anmälan om autogiro

PDF-format Pdf, 142.4 kB, öppnas i nytt fönster.

E-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Fritidshem - Fritids

Blankett

E-tjänst

Ansökan till fritidshem
(folkbokförd i Håbo kommun)


E-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. 

Ansökan till fritidshem (ej folkbokförd i Håbo kommun)


E-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansökan om omsorg på obekväm arbetstid (nattis)


E-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansökan om byte av fritidshem (omplacering)


E-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Uppsägning av fritidshem


  

E-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansökan om utökad tid i fritidshem p.g.a. familjens situation/ behov av särskilt stöd

 

E-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Fakturering och administrationSchemablankett för fritidshem

PDF-format Pdf, 153 kB, öppnas i nytt fönster.


Överenskommelse om ändrad räkningsmottagare av fakturan

PDF-format Pdf, 49.3 kB, öppnas i nytt fönster.


Ändring av inkomst


 E-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Anmälan om autogiro

PDF-format Pdf, 142.4 kB, öppnas i nytt fönster.

E-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.Förskoleklass och grundskola

Blankett

E-tjänst

Ansökan till kommunal förskoleklass och grundskola (folkbokförd i Håbo)


E-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansökan till kommunal förskoleklass och grundskola (ej folkbokförd i Håbo)


E-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tacka ja eller nej till erbjudande om skola


E-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansökan om byte av kommunal skola (omplacering)


E-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Uppsägning och anmälan om utflytt


E-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansökan om grundskola för barn som inte är folkbokförda i Sverige


E-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansökan om att börja grundskola före 7 års ålder

PDF-format Pdf, 131.8 kB, öppnas i nytt fönster.


Ansökan om ledighet i grundskolan (inklusive policy)

PDF-format Pdf, 179.3 kB, öppnas i nytt fönster.SkolpliktAnsökan om rätt att slutföra grundskola efter skolpliktens upphörande

PDF-format Pdf, 99 kB, öppnas i nytt fönster.


Ansökande om skolpliktens tidigare upphörande

PDF-format Pdf, 97.9 kB, öppnas i nytt fönster.


Ansökan om uppskjuten skolplikt tills barnet fyllt 7 år

PDF-format Pdf, 134.6 kB, öppnas i nytt fönster.


Ansöka om att fullgöra skolplikt på annat sätt (till exempel utomlands)


E-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.Gymnasieutbildning

Blankett

E-tjänst

Vid ifyllnad av digital pdf - spar ner pdfen innan du fyller i denGymnasieantagningen i Stockholm (extern sida)


E-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansökan om byte av skola till Fridegårdsgymnasiet, nationellt program

PDF-format Pdf, 145.5 kB, öppnas i nytt fönster.


Ansökan om förskola, skola och gymnasieutbildning för elever ej folkbokförda i Sverige


E-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansökan till Fridegårdsgymnasiet, AST inriktning

PDF-format Pdf, 259.7 kB, öppnas i nytt fönster.


Ansökan till Fridegårdsgymnasiet, introduktionsprogram, indiviuduellt alternativ

PDF-format Pdf, 260.7 kB.


Ansökan till Fridegårdsgymnasiet, introduktionsprogram språkintroduktion (för nyanlända)

PDF-format Pdf, 277.5 kB, öppnas i nytt fönster.


Ansökan till gymnasiet för ungdomar som inte är folkbokförda i Sverige


E-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansökan till Fridegårdsgymnasiet, gymnasiesärskola

PDF-format Pdf, 296 kB, öppnas i nytt fönster.


Ansökan om ledighet, Fridegårdsgymnasiet

PDF-format Pdf, 179.3 kB, öppnas i nytt fönster.


Ansökan om avbrott/studieuppehåll, Fridegårdsgymnasiet

PDF-format Pdf, 293.3 kB, öppnas i nytt fönster.


Anmälan om avbrott till hemkommunen/KAA

PDF-format Pdf, 1.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Skolskjuts, reseersättning och inackorderingsbidrag

Blankett

E-tjänst

Ansökan om skolskjuts grundskola/gymnasiesärskola


E-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Intyg om behov av skolskjuts

PDF-format Pdf, 51.8 kB, öppnas i nytt fönster.


Ansökan om inackorderingsbidrag,
gymnasiet/vuxenutbildning


E-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansökan om reseersättning och kontant reseersättning, gymnasiet/vuxenutbildning


E-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tillfälliga taxiresor vid olycksfall (extern sida, kommunens försäkringsbolag)


E-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansökan om ersättning för resor och logi vid distansutbildning

PDF-format Pdf, 180.5 kB, öppnas i nytt fönster.
Fristående verksamheter

Blankett

E-tjänst

Anmälan om problematisk frånvaro

PDF-format Pdf, 145.4 kB, öppnas i nytt fönster.


Ansökan om tilläggsbelopp för modersmålsundervisning


E-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansökan om tilläggsbelopp för extraordinära stödbehov för elev i

grundskola och gymnasieskola


E-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansökan om tilläggsbelopp för extraordinära stödbehov för barn i

förskola


E-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansökan om tilläggsbelopp för lovskola

PDF-format Pdf, 140.8 kB, öppnas i nytt fönster.


Ansökan om rätt till bidrag för pedagogisk omsorg


E-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansökan om godkännande för fristående förskola


E-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ägar- och ledningsprövning gällande fristående förskola


E-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Utöka platser i fristående förskola/pedagogisk omsorg


E-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Anmälan om förändringar i ägar- och ledningskretsen


E-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Anmälan grundbelopp- Fristående verksamhet som har barn/elever folkbokförda i Håbo kommun


E-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansökan om ersättning vid förlängd utbildning i gymnasieskolan


E-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.Håbo kulturskola

Blankett

E-tjänst

Ansökan till Kulturskolan Håbo


E-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Sidansvarig: Barn- och utbildningsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster