Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Utbildning och barnomsorg


Allmänt

Blankett

E-tjänst

IST Länkportalen
grundskola och gymnasium


E-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ansökan om specialkost i förskola,
grundskola och gymnasium

PDF-formatPDF


Anmälan om modersmålsundervisning,
grundskola och gymnasium


E-tjänst

Lämna en synpunkt eller ett klagomål
på kommunens skolor eller förskolor


E-tjänstöppnas i nytt fönsterFörskola och
pedagogisk omsorg

Blankett

E- tjänst

Ansökan till kommunal förskola (folkbokförd i Håbo kommun)


E-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ansökan till kommunal förskola (ej folkbokförd i Håbo kommun)


E-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Tacka ja eller nej till erbjudande om plats


E-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ansökan om allmän förskola
(15h/vecka, läsårsvis)

PDF-formatPDF


Ansökan om omsorg på obekväm arbetstid
(nattis)

PDF-formatPDF


Ansökan om byte av kommunal förskola
(omplacering)


 

E-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ändring av vistelsetid på förskola


E-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Uppsägning av kommunal förskola


E-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ansökan om förskola för barn som är nyanlända/asylsökande i Sverige

PDF-formatPDF


Ansökan om utökad tid i förskola på grund av familjens situation

PDF-formatPDF


Ansökan om utökad tid i förskola vid behov av särskilt stöd

PDF-formatPDF


Ansökan om att behålla plats i förskola i Håbo kommun för barn folkbokfört i annan kommun

PDF-formatPDFFakturering och administrationSchemablankett för förskola

PDF-formatPDF


Överenskommelse om ändrad
räkningsmottagare av fakturan

PDF-formatPDF


Ändring av inkomst


 E-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Anmälan om autogiro

PDF-formatPDFFritidshem

Blankett

E-tjänst

Ansökan till fritidshem
(folkbokförd i Håbo kommun)


E-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 

Ansökan till fritidshem (ej folkbokförd i Håbo kommun)


E-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ansökan om omsorg på obekväm arbetstid (nattis)

PDF-formatPDF


Ansökan om byte av fritidshem (omplacering)


E-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Uppsägning av fritidshem


  

E-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ansökan om utökad tid i fritidshem p.g.a. familjens situation

PDF-formatPDF


Ansökan om utökad tid i fritidshem vid behov av särskilt stöd

PDF-formatPDFFakturering och administrationSchemablankett för fritidshem

PDF-formatPDF


Överenskommelse om ändrad räkningsmottagare av fakturan

PDF-formatPDF


Ändring av inkomst


 E-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Anmälan om autogiro

PDF-formatPDF
Förskoleklass och grundskola

Blankett

E-tjänst

Ansökan till kommunal förskoleklass och grundskola (folkbokförd i Håbo)


E-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ansökan till kommunal förskoleklass och grundskola (ej folkbokförd i Håbo)


E-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Tacka ja eller nej till erbjudande om skola


E-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ansökan om byte av kommunal skola (omplacering)


E-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Uppsägning och anmälan om utflytt


E-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ansökan om grundskola för elever som är nyanlända/asylsökande i Sverige

PDF-formatPDF


Ansökan om att börja förskoleklass före 6 års ålder 

PDF-formatPDF


Ansökan om att börja grundskola före 7 års ålder

PDF-formatPDF


Ansökan om ledighet i grundskolan (inklusive policy)

PDF-formatPDFSkolpliktAnsökan om rätt att slutföra grundskola efter skolpliktens upphörande

PDF-formatPDF


Ansökande om skolpliktens tidigare upphörande

PDF-formatPDF


Ansökan om uppskjuten skolplikt tills barnet fyllt 7 år

PDF-formatPDF


Ansöka om att fullgöra skolplikt på annat sätt (till exempel utomlands)


E-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterGymnasieutbildning

Blankett

E-tjänst

Vid ifyllnad av digital pdf - spar ner pdfen innan du fyller i denGymnasieantagningen i Stockholm (extern sida)


E-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ansökan om byte av skola till Fridegårdsgymnasiet, nationellt program

PDF-formatPDF


Ansökan till Fridegårdsgymnasiet, AST inriktning

PDF-formatPDF


Ansökan till Fridegårdsgymnasiet, introduktionsprogram, indiviuduellt alternativ

PDF-formatPDF


Ansökan till Fridegårdsgymnasiet, introduktionsprogram språkintroduktion (för nyanlända)

PDF-formatPDF


Ansökan till Fridegårdsgymnasiet, gymnasiesärskola

PDF-formatPDF


Ansökan om ledighet, Fridegårdsgymnasiet

PDF-formatPDF


Ansökan om avbrott/studieuppehåll, Fridegårdsgymnasiet

PDF-formatPDF


Anmälan om avbrott till hemkommunen/KAA

PDF-formatPDF
Vuxenutbildning

Blankett

E-tjänst

Vid ifyllnad av digital pdf - spar ner pdfen innan du fyller i denAnsökan om bidrag vid studier på folkhögskola

PDF-formatPDF


Ansökan till särskild utbildning för vuxna


E-tjänst

Ansökan till Håbo vuxenutbildning


E-tjänst

Ansökan till vuxenutbildning i annan kommun


E-tjänst

Ansökan till svenska för invandrare


E-tjänstöppnas i nytt fönster

Ansökan om studiestartsstöd


E-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Beställa betyg och intyg


E-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ansökan om prövning


E-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Skolskjuts, reseersättning och inackorderingsbidrag

Blankett

E-tjänst

Ansökan om skolskjuts grundskola/gymnasiesärskola


E-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Intyg om behov av skolskjuts

PDF-formatPDF


Ansökan om inackorderingsbidrag,
gymnasiet/vuxenutbildning läsåret 2020/2021

PDF-formatPDF


Ansökan om inackorderingsbidrag,
gymnasiet/vuxenutbildning läsåret 2019/2020

PDF-formatPDF


Ansökan om reseersättning och kontant reseersättning, gymnasiet/vuxenutbildning


E-tjänstöppnas i nytt fönster

Tillfälliga taxiresor vid olycksfall (extern sida, kommunens försäkringsbolag)


E-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterFristående verksamheter

Blankett

E-tjänst

Anmälan om problematisk frånvaro

PDF-formatPDF


Ansökan om tilläggsbelopp för modersmålsundervisning

PDF-formatPDF


Ansökan om tilläggsbelopp för barn med omfattande behov av särskilt stöd

PDF-formatPDF


Ansökan om tilläggsbelopp för lovskola

PDF-formatPDF


Ansökan om rätt till bidrag för pedagogisk omsorg

PDF- formatPDF


Ansökan om godkännande för fristående förskola

PDF-formatPDF


Ägar- och ledningsprövning gällande fristående förskola

PDF-formatPDF


Budgetkalkyl till ansökan om tillstånd för fristående verksamhet

Excel-filExcel


Anmälan om förändringar i ägar- och ledningskretsen

PDF-formatPDF


Anmälan grundbelopp- Fristående verksamhet som har barn/elever folkbokförda i Håbo kommun

PDF-formatPDF


Ansökan om ersättning vid förlängd utbildning i gymnasieskolan

PDF-formatPDF
Håbo kulturskola

Blankett

E-tjänst

Ansökan till Kulturskolan Håbo


E-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Sidansvarig: Josefine Nilsson

E-Tjänster och blanketter

Klicka för support
Stäng supportfönster