Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Utbildning och barnomsorg


Allmänt

Blankett

E-tjänst

IST Länkportalen
grundskola och gymnasium


E-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Specialkost eller anpassad kost i förskola - Ansökan

PDF-format Pdf, 4.3 MB, öppnas i nytt fönster.


Specialkost eller anpassad kost i grundskola och gymnasiet - Ansökan

PDF-format Pdf, 868.1 kB, öppnas i nytt fönster.


Modersmålsundervisning,
grundskola och gymnasium - Anmälan


E-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Klagomål mot utbildningen gällande barnomsorg och skola


E-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Klagomål eller synpunkter på medicinska elevhälsan


E-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.Ärende

Blankett

E- tjänst

Kommunal förskola - Ansökan, Folkbokförd i Håbo kommun


E-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kommunal förskola - Ansökan, Ej folkbokförd i Håbo kommun


E-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tacka ja eller nej till erbjudande om plats


E-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Omsorg på obekväm arbetstid (nattis) - Ansökan


E-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Byte av kommunal förskola(omplacering) - Ansökan


E-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ändring av vistelsetid på förskola


E-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Uppsägning av kommunal förskola


E-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Förskola för barn som inte är folkbokförda i Sverige - Ansökan


E-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Utökad tid i förskola på grund av familjens situation/särskilt stöd- Ansökan


E-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Behålla plats i förskola i Håbo kommun för barn folkbokfört i annan kommun - Ansökan


E-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Fakturering och administrationSchemablankett för förskola

PDF-format Pdf, 142.4 kB, öppnas i nytt fönster.


Ändring av faktura (ändrad mottagare, delad faktura, ensam plats)


E-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ändring av inkomst


 E-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Anmälan om autogiro

PDF-format Pdf, 142.4 kB, öppnas i nytt fönster.

E-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Ärende

Blankett

E-tjänst

Fritidshem - Ansökan, Folkbokförd i Håbo kommun


E-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. 

Fritidshem - Ansökan, Ej folkbokförd i Håbo kommun


E-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Omsorg på obekväm arbetstid (nattis) - Ansökan


E-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Byte av fritidshem (omplacering) - Ansökan


E-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Uppsägning av fritidshem


  

E-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Utökad tid i fritidshem p.g.a. familjens situation/ behov av särskilt stöd - Ansökan


E-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Fakturering och administrationSchemablankett för fritidshem

PDF-format Pdf, 153 kB, öppnas i nytt fönster.


Ändring av faktura (ändrad mottagare, delad faktura, ensam plats)


E-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ändring av inkomst


 E-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Anmälan om autogiro

PDF-format Pdf, 142.4 kB, öppnas i nytt fönster.

E-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.Ärende

Blankett

E-tjänst

Kommunal förskoleklass och grundskola - Ansökan, Folkbokförd i Håbo


E-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kommunal förskoleklass och grundskola - Ansökan, Ej folkbokförd i Håbo


E-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tacka ja eller nej till erbjudande om skola


E-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Byte av kommunal skola (omplacering) - Ansökan


E-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Uppsägning och anmälan om utflytt


E-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Grundskola för barn som inte är folkbokförda i Sverige - Ansökan


E-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Börja grundskola före 7 års ålder - Ansökan

PDF-format Pdf, 131.8 kB, öppnas i nytt fönster.


Ledighet i grundskolan - Ansökan och policy

PDF-format Pdf, 283.4 kB, öppnas i nytt fönster.


Behålla plats i grundskola för barn folkbokförd i annan kommun - Ansökan


E-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


SkolpliktRätt att slutföra grundskola efter skolpliktens upphörande - Ansökan

PDF-format Pdf, 99 kB, öppnas i nytt fönster.


Skolpliktens tidigare upphörande - Ansökan

PDF-format Pdf, 97.9 kB, öppnas i nytt fönster.


Uppskjuten skolplikt tills barnet fyllt 7 år - Ansökan


E-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fullgöra skolplikt på annat sätt (till exempel utomlands) - Ansökan


E-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Problematisk skolnärvaro - Anmälan


E-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.Ärende

Blankett

E-tjänst

Vid ifyllnad av digital pdf - spar ner pdfen innan du fyller i denGymnasieantagningen i Stockholm (extern sida)


E-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Byte av skola till Fridegårdsgymnasiet - Ansökan

 

E-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Gymnasieutbildning för elever ej folkbokförda i Sverige - Ansökan


E-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fridegårdsgymnasiet, anpassad gymnasieskola - Ansökan

PDF-format Pdf, 288.5 kB, öppnas i nytt fönster.


Avbrott/studieuppehåll, Fridegårdsgymnasiet - Ansökan

PDF-format Pdf, 179 kB, öppnas i nytt fönster.


Anmälan till kommunala aktivitetsansvaret (KAA)


E-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Ärende

Blankett

E-tjänst

Skolskjuts grundskola/gymnasiesärskola - Ansökan


E-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Intyg om behov av skolskjuts

PDF-format Pdf, 51.8 kB, öppnas i nytt fönster.


Inackorderingsbidrag, gymnasiet/vuxenutbildning - Ansökan


E-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Reseersättning och kontant reseersättning, gymnasiet/vuxenutbildning - Ansökan


E-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tillfälliga taxiresor vid olycksfall (extern sida, kommunens försäkringsbolag)


E-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ersättning för resor och logi vid distansutbildning - Ansökan

PDF-format Pdf, 180.5 kB, öppnas i nytt fönster.
Ärende

Blankett

E-tjänst

Problematisk frånvaro - Anmälan

 

E-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tilläggsbelopp för modersmålsundervisning - Ansökan


E-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tilläggsbelopp för extraordinära stödbehov för elev i

grundskola och gymnasieskola - Ansökan


E-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tilläggsbelopp för extraordinära stödbehov för barn i

förskola - Ansökan


E-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tilläggsbelopp för lovskola - Ansökan

PDF-format Pdf, 140.8 kB, öppnas i nytt fönster.


Rätt till bidrag för pedagogisk omsorg - Ansökan


E-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Godkännande för fristående förskola - Ansökan


E-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ägar- och ledningsprövning gällande fristående förskola


E-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Utöka platser i fristående förskola/pedagogisk omsorg


E-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Förändringar i ägar- och ledningskretsen - Ansökan


E-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Grundbelopp - Anmälan, Fristående verksamhet som har barn/elever folkbokförda i Håbo kommun


E-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ersättning vid förlängd utbildning i gymnasieskolan - Ansökan


E-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.Ärende

Blankett

E-tjänst

Problematisk frånvaro - Anmälan

 

E-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Interkommunal ersättning - Anmälan, Kommunal verksamhet som har barn/elever folkbokförda i Håbo kommun


E-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ersättning vid förlängd utbildning i gymnasieskolan - Ansökan


E-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.Ärende

Blankett

E-tjänst

Kulturskolan Håbo - Ansökan


E-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Sidansvarig: Barn- och utbildningsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster