Håbo kommun logo
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommun logo

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@242ad024
org.mozilla.javascript.Undefined@242ad024
org.mozilla.javascript.Undefined@242ad024
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@242ad024
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Omsorg och hjälp


Diverse

Namn

Blankett

E-tjänst

Anmälan om oro för barn eller vuxna

PDF-blankettPDF

 

Autogiroanmälan

PDF-blankettPDF

 

Inkomstförfrågan för beräkning av äldreomsorgsavgift

PDF-blankettPDFE-tjänstlänk till annan webbplats

Intresseanmälan för kontaktpersoner och kontaktfamiljer

PDF-blankettPDF

 

Tulokysely

PDF-blankettPDF

 

Överklagan besvärshänvisning

PDF-blankett PDF

 

 


Bidrag och stöd

Namn

Blankett

E-tjänst

Ansökan ur Social Samfond, digital ifyllbar

PDF-blankettPDF

 

Ansökan om föreningsbidrag hos socialtjänsten

PDF-blankettPDF

 

Ansökan om försörjningsstöd

PDF-blankettPDFE-tjänstlänk till annan webbplats

Närvarorapportering, SFI / SAS

PDF-blankettPDF


Ansökan ur Social Samfond, med skrivrader

PDF-blankettPDF

 

 


Bostad

Namn

Blankett

E-tjänst

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag

PDF-blankettPDFE-tjänstlänk till annan webbplats

Ansökan om förtur i bostadskö till Plommonvägen 8 och 10

PDF-blankettPDF

 

Ansökan om lägenhet till Plommonvägen 8 och 10

PDF-blankettPDF

 

Intyg för bostadanspassning av stödhandtag och trösklar

PDF-blankettPDF

 

Intyg för installation av spisvakt och timer

PDF-blankettPDF

 

 


Vård och omsorg
NamnBlankettE-tjänst
Anmälan, rapport om missförhållande enligt Lex SarahPDF-blankettPDF 


Stöd och hjälp

Namn

Blankett

E-tjänst

Ansökan om bistånd enligt SoL

PDF-blankettPDFE-tjänstlänk till annan webbplats

Ansökan om färdtjänst

PDF-blankettPDFE-tjänstlänk till annan webbplats

Ansökan om insatser enligt LSS

PDF-blankettPDFE-tjänstlänk till annan webbplats

Ansökan om riksfärdtjänst

PDF-blankettPDFE-tjänstlänk till annan webbplats

Ansökan om val av utförare i hemtjänsten

PDF-blankettPDF

 

Avustushakemus

PDF-blankettPDF

 

Beställning av service utan behovsprövning

PDF-blankettPDF

 

Hakemus LSS:n mukaisista toimista

PDF-blankettPDF

 

Hakemus yksityisestä kotipalvelutoimijasta

PDF-blankettPDF

 

Ilman tarveharkintaa saatavan palvelun tilaaminen

PDF-blankettPDF

 

Intresseanmälan uppsökande verksamhet

PDF-blankettPDF

 

Intyg av arbetsterapeut

PDF-blankettPDF

 

Kontakta Fixar-Robban

 

E-tjänstlänk till annan webbplats

 


Tillstånd

Namn

Blankett

E-tjänst

Enbart läkarintyg till parkeringstillstånd för rörelsehindrad

PDF-blankettPDF

 

Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad

PDF-blankett(ifyllningsbar)PDF 

 


LOV Lagen om valfrihet

Namn

Blankett

E-tjänst

Ansökan om val av utförare i hemtjänsten

PDF-blankettPDF

 

Bli utförare i hemstjänsten

Webbsida, nytt fönster öppnas

 


Ensamkommande Barn

Namn

Blankett

E-tjänst

Redogörelse och begäran om arvode avseende uppdrag som god man för ensamkommande barn

PDF-blankettPDF

 


Information - god man

Namn

Blankett

E-tjänst

Allmänt om god man och förvaltare

PDF-broschyrPDF

 

Information om godmanskap och förvaltarskap

PDF-broschyrPDF

 

 


Åtagande

Namn

Blankett

E-tjänst

Åtagande godman enligt föräldrabalken 11 kap 4 §.

PDF-blankettPDF

 

Åtagande godman för okända arvingar

PDF-blankettPDF

 

Åtagande godman för blivande ägare

PDF-blankettPDF

 

Åtagande godman för bortavarande

PDF-blankettPDF

 

Åtagande godman för okända testamentstagare

PDF-blankettPDF

 

Åtagande godman vid rättshandling eller rättegång

PDF-blankettPDF

 

Åtagande godman vid del i samma dödsbo

PDF-blankettPDF

 

Åtagande god man enligt föräldrabalken 11 kap 1 §

PDF-blankettPDF

 

Åtagande Förvaltare

PDF-blankettPDF

 

Åtagande ställföreträdandeskap

PDF-blankettPDF

 


Tillstånd

Namn

Blankett

E-tjänst

Ansökan om uttag spärrat konto, vuxen

PDF-blankettPDF

 

Ansökan om uttag spärrat konto, barn

PDF-blankettPDF

 

Ansökan om medgivande till placering av omyndigs tillgångar

PDF-blankettPDF

 

Ansökan om samtycke till förvärv av fast egendom

PDF-blankettPDF

 

Ansökan om samtycke till att låta den enskilde driva rörelse

PDF-blankettPDF

 

Ansökan om samtycke till försäljning av fast egendom

PDF-blankettPDF

 

Ansökan om anstånd att komma in med redovisningshandlingar

PDF-blankettPDF

 

Ansökan om befrielse från redovisning

PDF-blankettPDF

 


Redovisning

Namn

Blankett

E-tjänst

Årsräkning

PDF-blankettPDF

 

Årsredogörelse

PDF-blankettPDF

 

Årssammanställning utgifter

PDF-blankettPDF

 

Årssammanställning inkomster

PDF-blankettPDF

 

Reseräkning

PDF-blankettPDF

 

Lösöreförteckning

PDF-blankettPDF

 

Förteckning tillgångar och skulder vid förordnandet

PDF-blankettPDF

 

Dagbok för godman

PDF-blankettPDF

 


Ansökan/Anmälan

Namn

Blankett

E-tjänst

Anmälan avseende behov av god man eller förvaltare

PDF-blankettPDF

 

Ansökan från huvudmannen om entledigande av ställföreträdare

PDF-blankettPDF

 

Egen ansökan om godman eller förvaltare

PDF-blankettPDF

 

Ansökan/Anmälan om godman eller förvaltare

PDF-blankettPDF

 

Ansökan från anhörig avseende god man eller förvaltare

PDF-blankettPDF

 

Ansökan om god man för förmyndare och myndling del i samma dödsbo

PDF-blankettPDF

 

Ansökan om om god man enligt 11 kap 1 § föräldrabalken

PDF-blankettPDF

 

Ansökan om förvaltare enligt föräldrabalken

PDF-blankettPDF

 

Ansökan om entledigande av ställföreträdare

PDF-blankettPDF

 

Ansökan om god man för blivande ägare

PDF-blankettPDF

 

Ansökan om god man enligt 11 kap 3 § st 1 p 4 föräldrabalken, för bortavarande

PDF-blankettPDF

 

Ansökan om godman för okända testamentstagare

PDF-blankettPDF

 

Ansökan om upphörande av ställföreträdarskap

PDF-blankettPDF

 

Ansökan om Jämkning av ställföreträdarskap

PDF-blankettPDF

 

Sidansvarig: Kommunstyrelsen

2017-12-15

E-Tjänster och blanketter

Klicka för support
Stäng supportfönster