Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Familjehem, jourhem, kontaktfamilj och kontaktperson

Det finns barn som av olika skäl behöver en ny familj att bo i, eller en kontaktperson att träffa regelbundet för att umgås och hitta på aktiviteter tillsammans med. Då finns det olika former av stöd som familjehem, jourhem, kontaktfamilj och kontaktperson.

Du som privatperson eller ni som familj kanske kan erbjuda precis det stöd som ett barn behöver.

Att vara familjehem (tidigare fosterhem) innebär att vara barnets familj. I praktiken betyder det att hjälpa och stötta barnet med vardagliga saker. Utöver det som ingår i vardagssysslor behöver en familjehemsförälder stödja barnet i att ha kontakt med sina föräldrar och även ha kontakt med myndigheter.

Som familjehemsförälder är man däremot inte vårdnadshavare. Det betyder att stora beslut som rör barnet bestäms av barnets vårdnadshavare, god man för ensamkommande barn eller i vissa fall socialnämnden.

Familjer som vill bli familjehem ska utredas av socialnämnden. I utredningen gör socialnämnden en bedömning av er livssituation, båda föräldrarnas inställning till uppdraget och föräldrarnas omsorgsförmåga.

Det är obligatoriskt att hämta in information från olika register, som polisens belastningsregister, det register som finns hos socialtjänsten, register från Kronofogdemyndigheten samt Försäkringskassan.

Information om hur du gör en intresseanmälan för att bli familjehem finns längre ner på den här sidan, under rubriken 'Intresseanmälan och rekrytering'.

Jourhem är ett hem som under en begränsad tid tar emot barn och ungdomar i sitt hem.

Ett jourhem är utrett och godkänt av socialtjänsten.

Information om hur du gör en intresseanmälan för att bli jourhem finns längre ner på den här sidan, under rubriken 'Intresseanmälan och rekrytering'.

Som kontaktfamilj tar du emot ett barn i ditt hem för att vara ett extra stöd. Ett barn kan behöva personligt stöd, trygghet och få komma till en ny miljö.

Det kan också handla om att barnets biologiska föräldrar behöver hjälp för att kunna ta sitt föräldraansvar. I sådana situationer kan socialtjänsten utse en kontaktfamilj, som kan vara en person eller en familj. Som kontaktfamilj tar du regelbundet emot ett barn i ditt hem.

Hur ofta och hur länge barnet bor hos dig beror på barnets behov. Uppdraget handlar om att ge barnet stöd utifrån dess enskilda behov, till exempel ge barnet ett nytt nätverk eller rutiner alternativt bryta en negativ utveckling hos barnet.

Det är viktigt att du lyssnar till barnets synpunkter och önskemål. Du behöver dessutom ha kontakt med socialtjänsten och ibland med barnets föräldrar.

Information om hur du gör en intresseanmälan för att bli kontaktfamilj finns längre ner på den här sidan, under rubriken 'Intresseanmälan och rekrytering'.

Som kontaktperson träffar du barnet regelbundet för att umgås och hitta på aktiviteter tillsammans.

Socialtjänsten kan bedöma att ett barn behöver stöd i sin vardag. Det kan till exempel handla om att barnet behöver aktiveras på sin fritid eller att barnet behöver bryta sig loss från en olämplig miljö. I sådana situationer kan socialtjänsten utse en kontaktperson. Som kontaktperson träffar du regelbundet ett barn.

Hur ofta och hur länge beror på det enskilda barnets behov. Uppdraget handlar om att ge barnet stöd utifrån dess behov, till exempel ge barnet ett nytt nätverk eller rutiner alternativt bryta en negativ utveckling hos barnet.

Det är viktigt att du lyssnar till barnets synpunkter och önskemål. Du behöver dessutom ha kontakt med socialtjänsten och ibland med barnets föräldrar.

Information om hur du gör en intresseanmälan för att bli kontaktperson finns längre ner på den här sidan, under rubriken 'Intresseanmälan och rekrytering'.

Ersättning betalas ut i form av dels ett skattepliktigt arvode och dels en omkostnadsersättning för att täcka de utgifter som uppstår i uppdraget.

Ersättningen utgår från SKRs (Sveriges kommuner och regioners) rekommendationer.

Du som är förälder till ett barn som är placerat på ett HVB-hem, familjehem eller liknande, är skyldig att bidra till kostnaden för placeringen. Det gäller både för placeringar enligt Socialtjänstlagen (SoL) och enligt Lagen om vård av unga (LVU).

Ersättningsskyldigheten gäller oberoende om du som förälder är vårdnadshavare för barnet eller inte. Beräkningen ska göras för var och en av er som är föräldrar, även om ni bor tillsammans.

Mer om ersättningsskyldighet för placerade barn

Familjehemssekreterarna ansvarar för att rekrytera nya familjehem, kontaktfamiljer, jourhem och kontaktpersoner. Rekryteringen innebär att utreda och godkänna nya uppdragstagare genom personliga möten och intervjuer.

Familjehem Sveriges hemsida är en nationell tjänst för dig som vill göra en insats för ett barn eller ungdom. På deras webbplats kan du anmäla ditt intresse för att bli familjehem, jourhem, kontaktfamilj och kontaktperson. Information som du skickar kan bara läsas av personal i den kommun som du väljer att skicka till. All information är krypterad. Det betyder att den är oläslig för obehöriga.

Anmäl ditt intresse här (Familjehem Sverige). Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du kommer därefter bli kontaktad av en familjehemssekreterare från Håbo kommun.

Kontakt

För frågor eller mer information, kontakta kommunens kontaktcenter och be om att bli kopplad till familjehemssekreterarna.

Telefon: 0171-525 00

Sidansvarig: Socialförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster