Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Hälso- och sjukvård, tandvård

hälso och sjukvårdsartiklar

Vid behov av hälso-och sjukvård ska du i första hand kontakta din vårdcentral. Vid akuta och livshotande tillstånd ska du alltid ringa 112.

Kommunen ansvarar i vissa fall för hälso-och sjukvård. Här hittar du information om kommunens hälso- och sjukvård som rehabilitering och tandvård. Du finner också information om kommunens medicinskt ledningsansvariga MAS och MAR samt patientsäkerhet och hur du gör om du vill lämna ett klagomål på vården.

Kommunal hälso- och sjukvård/rehabiliteringsinsatser kan du få:

  • Om du är 17 år och äldre och har sammanhängande behov av insatser i mer än 14 dagar och om du inte kan ta dig till vårdcentralen.
  • Om du har behov av insatser och bor på särskilt boende för äldre eller vistas på korttidsboende eller dagverksamhet för äldre.
  • Om du har behov av insatser och bor på särskilt boende för funktionsnedsatta eller vistas på daglig verksamhet för funktionsnedsatta.

Läs mer om hemsjukvård

Läs mer om rehabilitering Länk till annan webbplats.

Kommunen har också ansvar för

All hälso- och sjukvård måste journalföras. Journalen är ett stöd för vårdpersonal för att kunna ge dig som patient god och säker vård. Genom sammanhållen journalföring kan kommunens vårdpersonal, sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter få direktåtkomst digitalt till regionens journaluppgifter. Bara den som behöver ta del av uppgifterna för att ge god och säker vård har rätt att läsa i din journal. Åtkomsten sker genom IT-systemet Nationell patientöversikt (NPÖ) och i regionens journal Cosmic.

Effektivare och säkrare vård

Sammanhållen journalföring innebär enklare och säkrare kontakter mellan olika vårdgivare och dig som patient. Du slipper upprepa din vårdhistoria i varje möte med en ny vårdkontakt och journaler behöver inte skickas per post mellan vårdgivare.

Med ditt samtycke

Enbart vårdpersonal som har en vårdrelation med dig får ta del av uppgifter i din journal, för att informationen ska vara tillgänglig behöver du som patient ge ditt samtycke. När du blir aktuell i den kommunala hemsjukvården efterfrågas ditt samtycke som också dokumenteras. Du har rätt att säga nej till sammanhållen journalföring genom att begära att dina uppgifter spärras.

Höga säkerhetskrav

Hög säkerhet, sekretess och spårbarhet krävs när information delas mellan olika vårdgivare. Vårdpersonal måste identifiera sig med e-tjänstekort för att kunna ta del av information. Det går alltid att spåra vilka som har haft tillgång till din journal via så kallade logglistor. Du som patient har också rätt att ta del av loggar.

Du hittar mer information på Vårdguiden 1177. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hemsjukvård är hälso- och sjukvårdsinsatser som utförs i ditt hem. Alla människor ska så långt det är möjligt ges möjlighet att bo kvar hemma i sin bostad så länge de själva önskar. I hemmet ska du kunna få hjälp och stöd i det dagliga livet. Du ska också kunna få hjälp med personlig omvårdnad och/eller hälso- och sjukvård.

Mer om hemsjukvård

I Håbo kommun finns det en medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR).

Mer om MAS och MAR

Kommunen har ett ansvar att bedriva systematiskt patientsäkerhetsarbete och arbeta förebyggande för att förhindra vårdskador.

I patientsäkerhetsarbetet ingår att beskriva hur ansvaret för patientsäkerheten ser ut i organisationen och att upprätta en patientsäkerhetsberättelse.

Mer om patientsäkerhet

Rehabiliterande insatser ska stötta dig som har en tillfällig eller långvarig funktionsnedsättning så att du ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt utifrån dina förutsättningar och behov.

Mer om rehabilitering

Den som behöver omfattande och långvarig vård och omsorg eller har fysisk eller psykisk funktionsnedsättning kan få ekonomiskt stöd för tandvård från landstinget.

Mer om tandvård och tandvårdsstödet

På kommunens vård

Om du har klagomål och synpunkter på den vård som du har fått av kommunen ska du kontakta kommunen som ska ta emot och besvara klagomål från dig som patient eller närstående. Vänd dig till enhetschefen på den enhet där du eller din närstående fått vård eller omsorg. Det går lika bra att lämna ett muntlig eller skriftligt klagomål. Kommunens system för klagomålshantering kan också användas.

Lämna synpunkter - Håbo (habo.se) Länk till annan webbplats.

Patientnämnden

Du kan också kontakta Patientnämnden om det gäller hälso- och sjukvård inom Region Uppsala, länets kommuner eller folktandvården.

Läs mer på 1177 webbplats Länk till annan webbplats.

Inspektionen för vård och omsorg - IVO

Vissa händelser kan du anmäla till IVO. Läs mer på IVO:s webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidansvarig: Socialförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster