Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Folkhälsa - social hållbarhet

två personer cyklar

Social hållbarhet är en av tre dimensioner som tillsammans med ekologisk och ekonomisk hållbarhet krävs för hållbar tillväxt och utveckling.

Inom social hållbarhet arbetar man exempelvis med integration, jämställdhet, mänskliga rättigheter och förebyggande verksamhet inom området alkohol, tobak, spel- och datamissbruk, våld i närstående relationer samt den sociala dimensionen i fysisk planering.

Innebörden är att alla invånare oavsett kön, ålder, etnisk eller kulturell bakgrund, socioekonomisk tillhörighet, sexuell läggning, funktionsnedsättning ska erbjudas möjlighet att leva ett gott, likvärdigt och hälsosamt liv i Håbo kommun.

Verksamheten inom kommunens rådgivande organ Hälso- och trygghetsråd, vårt lokala BRÅ, bedrivs i samverkan mellan flera parter som polis, Håbohus AB, Hälsoäventyret i Håbo, Svenska kyrkan och kommunens näringsliv. I rådet delas information mellan aktörer i frågor kring hälsa och trygghet. Kommunen har ett medborgarlöfte med polisen Öppnas i nytt fönster. om att arbeta med trygghet och säkerhet i Bålsta Centrum.

Utgångspunkten för det samlade regionala sociala hållbarhetsarbetet bedrivs utifrån Agenda 2030, den Regionala utvecklingsstrategin (RUS) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., kunskaps- och erfarenhetsutbyte, Mötesplats social hållbarhet. En digital mötesplats för minskade hälsoskillnader. För att tillgodose människors grundläggande behov och rättigheter. Mötesplatsen är en fristående fortsättning på Samling för social hållbarhet och bedrivs i samverkan mellan SKR och Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Länets egna råd, Råd för social hållbarhet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., har regelbundna möten. Syftet med rådet är att få en väl fungerande samverkan inom social hållbarhet i länet genom gemensamma ställningstaganden, gemensam inriktning och gemensam styrning. Målgrupp är personer i ledningsfunktion för länets kommuner och de myndigheter som verkar för social hållbarhet. Styrkan med rådet är flernivåsamverkan (stat, region, kommun) där flera statliga aktörer ingår.

Social hållbarhet är en del av arbetet i Agenda 2030 och de 17 globala mål för hållbar utveckling, en universell agenda för hur länderna ska jobba för hållbar utveckling under de närmaste åren. Agenda 2030 innefattar alla tre dimensionerna av hållbarhet – social, ekonomisk och miljömässig. Varje mål har en rad delmål och en rad indikatorer som gör det möjligt att mäta framstegen.

Se informationsfilm om Agenda 2030 och globala målen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tema Folkhälsa

På folkhälsomyndighetens webbplats finns övergripande samlad information om folkhälsa och folkhälsoarbete. Där hittar du information, råd och stöd för den som är intresserad av hälsofrågor både för personal, allmänt intresserade och stöd till idéburna organisationer.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För en snabb genomgång av Tema folkhälsa finns en guidad tur genom de nya webbsidorna. Film - guidad tur Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Se filmen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. där Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson berättar om varför han tycker att Tema folkhälsa är ett viktigt bidrag till en god och jämlik hälsa.

Kontaktperson

Charlotta Bjälkebring Carlsson, barn- och ungdomskoordinator, mejladress charlotta.carlsson@habo.se

Sidansvarig: Kommunledningsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster