Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Boenden, särskilda, anpassade och äldreboenden

Det finns olika former av boenden för äldre, för personer med funktionsnedsättning, avlastningsboende, korttidsboende och familjehem.

Familjehem kan se väldigt olika ut, men det viktigaste är att familjehemmet kan erbjuda barn och ungdomar trygghet och en stabil hemmiljö.

Mer om familjehem

Personer med funktionsnedsättning kan ansöka om lägenhet i gruppbostad eller i servicebostad. Det finns fyra stycken gruppbostäder och två servicebostäder i Håbo kommun.

Mer om gruppbostäder

Mer om servicebostäder

Pomonas korttidsboende är till för personer som är i behov av rehabilitering efter sjukhusvistelse, för personer som är i livets slutskede och för anhöriga som är i behov av avlastning.

Mer om Pomonas korttidsboende

Ett äldreboende kan bli aktuellt för äldre personer när behovet av tillsyn och omsorg eller kraven på trygghet och säkerhet bedöms vara så stora att det inte längre är möjligt att bo kvar hemma med hjälp av hemtjänst.

Det finns tre äldreboenden i kommunen varav två av boendena har avdelningar för dig som har en demenssjukdom.

Dalängens äldreboende för dig som har en demenssjukdom

Solängens äldreboende

Parkgårdens äldreboende (tidigare Västerhagsvägen) (innehar demensavdelning)

Kontakt och ansökan

För att få bo på ett boende, i en gruppbostad, i en servicebostad eller liknande måste du ha ett biståndsbeslut.

För mer information, kontakta socialförvaltningens biståndsbedömare.

Telefontid måndag, onsdag, torsdag och fredag, klockan 8:30 - 9:30.

Telefon: 0171-525 00

E-post: socialnamnden@habo.se

Sidansvarig: Socialförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster