Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Funktionsvariation, funktionsnedsättning

personer med funktionsnedsättning i rullstol

Har du en funktionsnedsättning och önskar stöd i eller utanför ditt hem? Då kan du vända dig till oss på Socialförvaltningen. Vi både utreder och utför stöd till dig med funktionsnedsättningar oavsett om du är vuxen eller barn.

Stödet du kan få beror på vilka önskemål och behov du har. Till exempel går det att ansöka om stöd kring aktiv vardag. Här finns exempelvis kontaktperson och ledsagning. Det finns även stöd kopplat till ditt hem såsom boendestöd eller bostad med särskild service. Andra stödinsatser som går att ansöka om är daglig verksamhet, färdtjänst samt många andra. Nedan hittar du information om de olika stödinsatserna som du kan ansöka om.

Vill du ansöka om stöd? Då ska du svara på och sedan skicka in en ansökningsblankett. Det går även att använda vår e-tjänst. Blanketten bedöms av en handläggare på kommunen.

För mer information – klicka på länken nedan.

Mer om bistånd SoL och LSS

Det här stödet kan du få

Stöd i hemmet

Du som har en bestående funktionsnedsättning kan ansöka om bostadsanpassningsbidrag för att bygga om och anpassa ditt hem. Bidraget är till för att du ska kunna bo kvar i din bostad och leva ett så självständigt liv som möjligt.

Exempel på anpassningar:

 • Bredda dörröppningar
 • Ta bort eller anpassa trösklar (i de fall där förskrivna hjälpmedel inte fungerar)
 • Stödhandtag
 • Ordna duschplats i stället för badkar
 • Dörrautomatik med handdosa
 • Ramper
 • Hissar
 • Räcken och ledstänger
 • Hårdgöring av gångväg

Du kan ansöka via ansökningsblankett eller e-tjänst:

Personlig assistans är en insats för dig som har en eller flera funktionsnedsättningar och behöver hjälp med det som kallas för de grundläggande behoven. Det handlar om att få stöd med att exempelvis tvätta sig, gå på toaletten, äta och dricka, kläd av och på sig samt kommunicera med andra.

Personlig assistans innebär att en eller flera assistenter hjälper dig med de grundläggande behoven. Målet med insatsen är att stärka möjligheten att leva ett mer självständigt liv. ”Ett liv som andra”.

Här kan du läsa mer om stödet och insatsen Personlig assistans:

Mer om personlig assistans Öppnas i nytt fönster.

Rehabilitering ska stötta dig som har en tillfällig eller långvarig funktionsnedsättning att kunna leva ett så självständigt liv som möjligt utifrån dina förutsättningar och behov.

Rehabiliteringens syfte är att du ska få tillbaka en särskild funktion eller förmåga efter en sjukdom eller skada samt att behålla en särskild funktion eller förmåga så långt som möjligt trots att du har en funktionsnedsättning.

Det är arbetsterapeuter och sjukgymnaster som tillsammans med dig, närstående, omvårdnadspersonal och hemsjukvård planerar och genomför de insatser som är aktuella.

Mer om rehabilitering

Ibland kan ett hjälpmedel behövas för att underlätta vardagliga aktiviteter.

Exempel på hjälpmedel är:

 • rollator
 • rullstol
 • bad och duschstol
 • förhöjningar till stolar och toalettstolar
 • olika typer av minnestöd.

Håbo kommun ansvarar för att låna ut hjälpmedel till dig som är 21 år och äldre.
Region Uppsala ansvarar för att låna ut hjälpmedel till dig som är 21 år och yngre.

För att få låna ett hjälpmedel kontakta:

Rehabenheten
Telefon: 0171-528 94
Telefontid vardagar klockan 11:00-12:00, övrig tid finns telefonsvarare.

Mer om hjälpmedel

Avlösarservice

Avlösarservice i hemmet är till för dig som är anhörig till en person med funktionsnedsättning som behöver avlastning. Insatsen innebär att en avlösare kommer till hemmet och övertar omvårdnadsansvaret under begränsad tid.

Avlösarservice syftar till att ge dig möjlighet att få tid till egna aktiviteter eller att ägna dig åt den funktionedsattes syskon.

Resor och parkering

Färdtjänst är till för dig som på grund av din funktionsnedsättning inte kan åka med bussar eller andra kollektiva färdmedel.

Det är kommunens färdtjänsthandläggare som behandlar din ansökan och du
får beslutet meddelat skriftligt. Färdtjänsthandläggarna har tystnadsplikt.

Du ansöker om färdtjänst genom att fylla i en blankett eller den digitala e-tjänsten för färdtjänst.

Blankett: Ansökan om färdtjänst Pdf, 198.2 kB, öppnas i nytt fönster.

E-tjänst: Ansökan om färdtjänst Länk till annan webbplats.

Du kan också få ansökningsblanketten av färdtjänsthandläggaren eller hos Håbo kommuns kontaktcenter.

Mer om färdtjänst

Du som har ett rörelsehinder kan ansöka om särskilt parkeringstillstånd.  Parkeringstillståndet ges för minst sex månader och för högst fem år i taget. Handläggningstiden för ansökan om parkeringstillstånd är sex (6) veckor.

Du ansöker om parkeringstillstånd genom att fylla i en blankett.

Blankett: Ansökan om parkeringstillstånd Pdf, 277.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Ifylld ansökan skickas till:
Håbo kommun
Tekniska förvaltningen
Gatu- och parkavdelningen
746 80 Bålsta

Mer om parkeringstillstånd

Aktiv vardag

Daglig verksamhet har som mål att ge personer med biståndsbeslut inom LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionsnedsatta) en meningsfull sysselsättning som är anpassad efter individuella önskemål och förutsättningar.

Att ha ett arbete eller en sysselsättning är viktigt. Ett arbete innebär gemenskap och en meningsfull tillvaro.

Daglig verksamhet finns på flera platser i kommunen och arbetstagarna väljer att antingen arbeta individuellt, i en särskild arbetsgrupp eller växla bland flera arbetsgrupper. Alla arbetstagare har en genomförandeplan där personens stödbehov och mål finns noterat.

Mer om daglig verksamhet Öppnas i nytt fönster.

Ledsagarservice är ett stöd som innebär att du tillsammans med en ledsagare kan delta på olika fritidsaktiviteter såsom gå på bio, träffa vänner och eller bara promenera. Ledsagarservice är för dig som på grund av funktionsnedsättning inte kan leva ett lika aktivt liv som andra.

Ledsagarservice är gratis, men du betalar för de aktiviteter som du genomför.

Kontaktperson är ett stöd för dig med funktionsnedsättning som önskar hjälp med att exempelvis bryta social isolering och ensamhet. Kontaktpersonen är som en vän att umgås med utanför hemmet. Aktiviteterna kan variera från att ta en fika tillsammans, gå en promenad eller kulturella aktiviteter såsom bio, teater eller konsert.

Kontaktperson är gratis, men du betalar för de aktiviteter som du genomför.

Mer om kontaktperson och hur du gör en ansökan. Öppnas i nytt fönster.

Korttidstillsyn

Korttidstillsyn är till för dig som är förälder till barn med funktionsnedsättning som är över 12 år. Det kan liknas med förlängd fritidsverksamhet. Då barn över 12 år inte längre har rätt till fritids. Korttidstillsyn kan både vara före och efter skolan. Det gäller även lov och studiedagar.

Barnet kan erbjudas plats på fritidshemmet i den anpassade kommunala grund- eller gymnasieskolan där hen går eller välja i anslutning till sin skola.

Övergripande stöd och samarbeten

Håbo kommuns ombudsman för äldre och funktionsnedsatta heter Tina Tiefensee Lüning. Hon finns för att ge vägledning och stöd för dig som är över 65 år och för dig som har en funktionsnedsättning.

Du kan vända dig till ombudsmannen i alla typer av frågor och funderingar.

Telefon: 0171-525 74

E-post: tina.tiefensee@habo.se

Mer om ombudsmannen för äldre och funkionsnedsatta

En god man eller förvaltare har som uppdrag att hjälpa personer som på grund av funktionsnedsättning eller sjukdom behöver hjälp med att sköta sin ekonomi, få rätt vård och boende eller olika bidrag med mera.

Från år 2017 är det Uppsala kommun som hanterar frågor och handläggning om god man.

Mer om god man och förvaltare Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Syn- och hörselinstruktören stöttar dig som inte är yrkesverksam och som har nedsatt syn eller hörsel. Stödet kostar ingenting.

Syn- och hörselinstruktören informerar om syn- och hörselhjälpmedel samt tränar dig i hemmet och i närmiljön. Syn- och hörselinstruktören arbetar inom Håbo kommun med individens behov och önskemål i centrum.

För frågor eller mer information:

Syn- och hörselinstruktör och legitimerad arbetsterapeut Ingela Widén.

Telefon: 0171-528 83
Telefontid måndag till fredag, klockan 8.15 - 9.00 , telefonsvarare finns övrig tid.

E-post: ingela.widen@habo.se

Mer om syn- och hörselinstruktör

Samordnad individuell plan - SIP

En Samordnad individuell planering (SIP) kan passa när du behöver få hjälp från till exempel skolan, socialtjänsten eller sjukvården samtidigt. En SIP gör att du och dina närstående kan vara med och planera den hjälp du ska få.

En SIP kan vara aktuell:

 • Om du ska skrivas ut från sjukhus och behöver stöd när du kommer hem.
 • Om du behöver hjälp från hälso och sjukvård och samtidigt behöver stöd från socialtjänsten.
 • Du behöver hjälp från både hemtjänsten och hälso- och sjukvården.
 • Du behöver rehabilitering och samtidigt sjukvård i hemmet.
 • Du är under 18 år och behöver stöd från både skolan, socialtjänsten, habiliteringen och barn- och ungdomspsykiatrin, bup.

Hur gör man för att få en SIP

En samordnad individuell plan, SIP, ska göras om kommunen eller regionen bedömer att det behövs för att du ska få den hjälp du behöver. Du måste själv samtycka till att planen skapas. Du själv eller en anhörig kan själv ta initiativ till planen om du tycker att hjälpen behöver samordnas. En SIP kan även föreslås av någon annan verksamhet exempelvis skolan eller Försäkringskassan. För att en SIP ska inledas måste du godkänna att du vill ha SIP. SIP-planen tas fram tillsammans med dig och du bestämmer vilka som ska bjudas in till SIP mötet.

Boende

Bostad med särskild service för vuxna är en insats för dig med funktionsnedsättning som behöver mycket stöd i vardagen. Det är en bostad som du bor i och som är kopplad till personal under alla dygnets timmar. Stödet är alltid individanpassat. Det bygger på att lyfta dig och dina styrkor och hjälpa till när det är svårt. I Håbo kommun finns i två olika bostadsformer, gruppbostad och servicebostad. Vilken bostadsform som passar dig beror på hur stora behov du har av stöd i vardagen.

Gruppbostad: Är för dig med behov av tillsyn, stöd och omvårdnad. Personal finns som stöd dygnet runt. I en gruppbostad finns mellan fem och sex lägenheter som är samlade runt ett gemensamt utrymme. Du som bor i en gruppbostad har en egen lägenhet.

Servicebostad: Är för dig med mindre behov av tillsyn och omvårdnad men behöver stöd från personal i närheten. I en servicebostad finns det mellan 10 och 13 lägenheter som är i vanliga hyreshus. Personal finns antingen i samma hus eller i ett grannhus. Det finns gemensamma utrymmen där du kan träffa personalen och andra som bor på serviceboendet.

Ett barn och ungdomsboende kan var aktuellt för dig som har barn med funktionedsättning och som trots olika stödjande insatser inte kan bo kvar i hemmet. Ett skäl kan vara att barnet har ett omfattande medicinskt omvårdnadsbehov under dygnets alla timmar. Syftet med insatsen är att ge möjlighet till en kompletterande varaktig uppväxtmiljö. Bostad med särskild service erbjuds fram till dess att skolan upphör.

Barn- och ungdomsboende kan även vara aktuell för dig som har barn med funktionsnedsättning som går i en skola på annan ort än familjens bostadsort och den unge inte kan pendla. Insatsen erbjuds fram till dess att ditt barn avslutar gymnasieskolan.

Insatsen kan ges i familjehem eller i ett boende med särskild service tillsammans med andra barn. Håbo kommun har inga familjehem eller barn och ungdomsboenden, i de fall ett det blir aktuellt erbjuds plats utanför kommunen.

Korttidsvistelse

Korttidsvistelse är för dig som har en funktionsnedsättning och som behöver miljöombyte eller vill bli mer självständig från din familj. Korttidsvistelse är även ett stöd till anhöriga eller föräldrar som behöver få avlastning. Korttidsvistelse kan ges i form av korttidsboende, korttidsfamilj, läger eller kollo.

I Håbo kommun finns inga korttidsboenden eller korttidsfamiljer. I de fall det blir aktuellt erbjuds plats utanför kommunen. Resor till och från korttidsvistelse ingår inte. En egenavgift tas ut för mat.

Avlösarservice

Avlösarservice i hemmet är till för dig som är anhörig till en person med funktionsnedsättning som behöver avlastning. Insatsen innebär att en avlösare kommer till hemmet och övertar omvårdnadsansvaret under begränsad tid.

Avlösarservice syftar till att ge dig möjlighet att få tid till egna aktiviteter eller att ägna dig åt den funktionedsattes syskon.

Psykisk funktionsnedsättning

Socialpsykiatri är bemämningen på det som är kommunens ansvar när det gäller psykiska funktionsnedsättningar. Du som har en psykisk funktionsnedsättning har rätt till stöd från kommunen för att klara din vardag och livssituation. Det är ditt personliga behov som styr vad du har rätt att få.

Arbetsstöd är en verksamhet inom socialpsykiatrin som vänder sig till dig som har psykisk ohälsa. Vi arbetar tillsammans med dig för att hitta ett arbete eller en sysselsättning som passar just för dig.

Inom arbetsstödet arbetar vi efter tre olika delar för att tillsammans med dig skapa den bästa sysselsättningen.

Delarna är

 • IPS (Individual placement and support)
 • Sysselsättning/praktik
 • Källan

För att få arbetsstöd krävs ett biståndsbeslut.

Mer om Arbetsstöd

Du som är från 18 år och äldre och har en långvarig psykisk funktionsnedsättning kan få boendestöd för att klara din vardag. 

Boendestödet är en social och praktisk stödinsats som syftar till att du ska öka din självkänsla och på sikt göra det möjligt att leva ett självständigt liv. Boendestöd kan ges 24 timmar per dygn, det vill säga både dag och natt. Boendestöd ges av kommunalt anställda vardagscoacher.

Insatsen boendestöd kräver ett beslut från en biståndshandläggare.

Mer om Boendestöd

Den öppna verksamheten Källan, vänder sig till vuxna personer från 18 år som på något sätt lider av psykisk ohälsa.

Till Källan är du välkommen för samvaro och gemenskap på dina egna villkor. Du kan sitta ned en stund, läsa en tidning, surfa på nätet, spela spel, delta i olika aktiviteter och umgås med andra gäster under enkla former. Verksamhetens innehåll styrs av gästerna och deras önskemål.

Det kostar dig inget att komma till Källan och det krävs inte något beslut från socialtjänsten för att delta. Ditt deltagande och engagemang är frivilligt både vad gäller tid och omfattning.

Mer om Källan

Du som är 18 år och äldre och har psykiska funktionshinder kan kostnadsfritt få ett personligt ombud som stöd i dina kontakter med olika myndigheter och i din rehabilitering.

Vi inriktar våra insatser på de problem som du själv anger och respekterar dina prioriteringar.

Håbo kommun bedriver sedan 2002 i samarbete med Enköpings kommun en verksamhet med två personliga ombud för målgruppen psykiskt långtidssjuka.  

Personliga ombud

Sebastian Settergren
Telefon: 0171-62 59 68
E-post: sebastian.settergren@enkoping.se

Ulrika Lundblad
Telefon: 0171-62 59 69
E-post: ulrika.lundblad@enkoping.se

Mer om Personligt ombud

Kontakta oss

För frågor eller mer information kan du kontakta en biståndshandläggare.

Biståndshandläggare LSS

Telefon: 0171-525 00

Email: LSS@habo.se

Biståndshandläggare SoL

Telefon: 0171-525 00

Telefontid klockan 08:30 - 09:30 måndag, onsdag, torsdag och fredag

Ansökan LSS - BlankettÖppnas i nytt fönster.
Ansökan LSS - E-tjänstÖppnas i nytt fönster.
Ansökan SoL - BlankettÖppnas i nytt fönster.

Sidansvarig: Socialförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster