Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Funktionsvariation, funktionsnedsättning

personer med funktionsnedsättning i rullstol

Behöver du särskilt stöd på grund av en funktionsnedsättning kan du vända dig till Socialförvaltningen. Det kan handla om stöd och omsorg som du behöver för att kunna bo, arbeta, studera eller delta i fritidsaktiviteter.

Stödet ges utifrån Socialtjänstlagen (SoL) samt Lag om särskilt stöd och service till personer med funktionsnedsättning (LSS). När du kontaktar oss behöver du inte veta vilken lag som är aktuell för din del. Biståndshandläggare inom socialförvaltningen kan ge mer information om ansökan och om de olika insatserna. Har du insatser även från vården kan du få hjälp att samordna dina insatser genom en samordnad individuell plan (SIP).

Mer om bistånd SoL och LSS

Det här stödet kan du få av kommunen

Du som har en bestående funktionsnedsättning kan ansöka om bostadsanpassningsbidrag för att bygga om och anpassa ditt hem. Bidraget är till för att du ska kunna bo kvar i din bostad och leva ett så självständigt liv som möjligt.

Exempel på anpassningar

 • Bredda dörröppningar
 • Ta bort eller anpassa trösklar (i de fall där förskrivna hjälpmedel inte fungerar)
 • Stödhandtag
 • Ordna duschplats i stället för badkar
 • Dörrautomatik med handdosa
 • Ramper
 • Hissar
 • Räcken och ledstänger
 • Hårdgöring av gångväg

Du kan ansöka via ansökningsblankett eller e-tjänst:


Mer om bostadsanpassning

Färdtjänst är till för dig som på grund av din funktionsnedsättning inte kan åka med bussar eller andra kollektiva färdmedel.

Det är kommunens färdtjänsthandläggare som behandlar din ansökan och du
får beslutet meddelat skriftligt. Färdtjänsthandläggarna har tystnadsplikt.

Du ansöker om färdtjänst genom att fylla i en blankett eller den digitala e-tjänsten för färdtjänst.

Blankett: Ansökan om färdtjänst Pdf, 198.2 kB, öppnas i nytt fönster.

E-tjänst: Ansökan om färdtjänst Länk till annan webbplats.

Du kan också få ansökningsblanketten av färdtjänsthandläggaren eller hos Håbo kommuns kontaktcenter.

Mer om färdtjänst

En god man, förvaltare eller förmyndare har som uppdrag att hjälpa personer som på grund av funktionsnedsättning eller sjukdom behöver hjälp med att sköta sin ekonomi, få rätt vård och boende eller olika bidrag med mera.

Från år 2017 är det Uppsala kommun som hanterar frågor och handläggning om god man.

Mer om god man, förvaltare och förmyndare Länk till annan webbplats.

Ibland kan ett hjälpmedel behövas för att underlätta vardagliga aktiviteter.

Exempel på hjälpmedel är:

 • rollator
 • rullstol
 • bad och duschstol
 • förhöjningar till stolar och toalettstolar
 • olika typer av minnestöd.

Håbo kommun ansvarar för att låna ut hjälpmedel till dig som är 21 år och äldre.
Region Uppsala ansvarar  för att låna ut hjälpmedel till dig som är 21 år och yngre.

För att få låna ett hjälpmedel kontakta

Rehabenheten 0171-528 94
Telefontid vardagar 8.15-9.00 övrig tid finns telefonsvarare.

Mer om hjälpmedel

Är du är vuxen (18 år eller äldre) och har en funktionsnedsättning kan du ansöka om en kontaktperson. Insatsen är frivillig och kan sökas av personen själv, en god man eller en förvaltare.

Om du vill ansöka få en kontaktperson kan du ansöka om det genom att fylla i blanketten "Ansökan om insatser enligt LSS" Länk till annan webbplats.

Ansökan skickas sedan till biståndshandläggare på myndighetsenhetens vuxenenhet:

Håbo kommun
Myndighetsenhetens vuxenenhet
Kontaktpersoner för vuxna
746 80 Bålsta

Om du har en funktionsnedsättning kan du få ledsagning. Med hjälp av en ledsagare kan du få hjälp för att kunna leva ett aktivt liv som andra och till exempel kunna gå på bio, träffa vänner och delta i aktiviteter.

Kontakta socialförvaltningens biståndshandläggare för frågor och mer information. Ring Kontaktcenter på 0171-525 00 och fråga efter biståndshandläggare.

Håbo kommuns ombudsman för äldre och funktionsnedsatta heter Tina Tiefensee Lüning. Hon finns för att ge vägledning och stöd för dig som är över 65 år och för dig som har en funktionsnedsättning.

Du kan vända dig till ombudsmannen i alla typer av frågor och funderingar.

Telefon: 0171-525 74

E-post: tina.tiefensee@habo.se

Mer om ombudsmannen för äldre och funkionsnedsatta

Du som har ett rörelsehinder kan ansöka om särskilt parkeringstillstånd.  Parkeringstillståndet ges för minst sex månader och för högst fem år i taget. Handläggningstiden för ansökan om parkeringstillstånd är sex (6) veckor.

Du ansöker om parkeringstillstånd genom att fylla i en blankett.

Blankett: Ansökan om parkeringstillstånd Pdf, 277.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Ifylld ansökan skickas till:
Håbo kommun,
Tekniska förvaltningen,
Gatu- och parkavdelningen,
746 80 BÅLSTA.

Mer om parkeringstillstånd

Rehabilitering ska stötta dig som har en tillfällig eller långvarig funktionsnedsättning att kunna leva ett så självständigt liv som möjligt utifrån dina förutsättningar och behov.

Rehabiliteringens syfte är att du ska få tillbaka en särskild funktion eller förmåga efter en sjukdom eller skada samt att behålla en särskild funktion eller förmåga så långt som möjligt trots att du har en funktionsnedsättning.

Det är arbetsterapeuter och sjukgymnaster som tillsammans med dig, närstående, omvårdnadspersonal och hemsjukvård planerar och genomför de insatser som är aktuella.

Mer om rehabilitering

Syn- och hörselinstruktören stöttar dig som inte är yrkesverksam och som har nedsatt syn eller hörsel. Stödet kostar ingenting.

Syn- och hörselinstruktören informerar om syn- och hörselhjälpmedel samt tränar dig i hemmet och i närmiljön. Syn- och hörselinstruktören arbetar inom Håbo kommun med individens behov och önskemål i centrum.

För frågor eller mer information

Syn- och hörselinstruktör och legitimerad arbetsterapeut Ingela Widén.

Telefon: 0171-528 83
Telefontid måndag till fredag, klockan 8.15 - 9.00 , telefonsvarare finns övrig tid.

E-post: ingela.widen@habo.se

Mer om syn- och hörselinstruktör

Insats, sysselsättning, jobb och stöd

Daglig verksamhet har som mål att ge personer med biståndsbeslut inom LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionsnedsatta) en meningsfull sysselsättning som är anpassad efter individuella önskemål och förutsättningar.

Att ha ett arbete eller en sysselsättning är viktigt. Ett arbete innebär gemenskap och en meningsfull tillvaro.

Daglig verksamhet finns på flera platser i kommunen och arbetstagarna väljer att antingen arbeta individuellt, i en särskild arbetsgrupp eller växla bland flera arbetsgrupper. Alla arbetstagare har en genomförandeplan där personens stödbehov och mål finns noterat.

Mer om daglig verksamhet

Personlig assistans är en insats enligt LSS (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) som personer med omfattande och varaktiga funktionsnedsättningar kan ansöka om.

Syftet med personlig assistans är att bidra till jämlika levnadsvillkor och full delaktighet för svårt funktionsnedsatta personer. LSS-insatser ska utformas så att de stärker den enskildes möjlighet att leva ett självständigt liv.

Mer om personlig assistans

Olika boendeformer

En gruppbostad är till för dig som har en funktionsnedsättning. För att bo i en gruppbostad måste det finnas ett biståndsbeslut.

Det är en bostad som har lägenheter samlade runt ett gemensamt utrymme. Alla som bor i en gruppbostad har en egen lägenhet. Det finns det stöd av personal för att dig som bor där ska känna dig så självständig som möjligt.

Det finns fyra stycken gruppbostäder i Håbo kommun.

En servicebostad är en mellanform mellan ett helt självständigt boende och att bo i en gruppbostad. För att bo i en servicebostad måste det finnas ett biståndsbeslut.

Det oftast en egen lägenhet i ett vanligt hyreshus. Där finns stöd av personal för att du som bor där ska känna dig så självständig som möjligt. Personalen finns antingen i samma hus eller i ett grannhus. Det finns också ett gemensamt utrymme där den du kan träffa personalen och andra som bor där. 

Det finns två servicebostäder i Håbo kommun.

Psykisk funktionsnedsättning

Socialpsykiatri är bemämningen på det som är kommunens ansvar när det gäller psykiska funktionsnedsättningar. Du som har en psykisk funktionsnedsättning har rätt till stöd från kommunen för att klara din vardag och livssituation. Det är ditt personliga behov som styr vad du har rätt att få.

Arbetsstöd är en verksamhet inom socialpsykiatrin som vänder sig till dig som har psykisk ohälsa. Vi arbetar tillsammans med dig för att hitta ett arbete eller en sysselsättning som passar just för dig.

Inom arbetsstödet arbetar vi efter tre olika delar för att tillsammans med dig skapa den bästa sysselsättningen.

Delarna är

 • IPS (Individual placement and support)
 • Sysselsättning/praktik
 • Källan

För att få arbetsstöd krävs ett biståndsbeslut.

Mer om Arbetsstöd

Du som är från 18 år och äldre och har en långvarig psykisk funktionsnedsättning kan få boendestöd för att klara din vardag. 

Boendestödet är en social och praktisk stödinsats som syftar till att du ska öka din självkänsla och på sikt göra det möjligt att leva ett självständigt liv. Boendestöd kan ges 24 timmar per dygn, det vill säga både dag och natt. Boendestöd ges av kommunalt anställda vardagscoacher.

Insatsen boendestöd kräver ett beslut från en biståndshandläggare.

Mer om Boendestöd

Den öppna verksamheten Källan, vänder sig till vuxna personer från 18 år som på något sätt lider av psykisk ohälsa.

Till Källan är du välkommen för samvaro och gemenskap på dina egna villkor. Du kan sitta ned en stund, läsa en tidning, surfa på nätet, spela spel, delta i olika aktiviteter och umgås med andra gäster under enkla former. Verksamhetens innehåll styrs av gästerna och deras önskemål.

Det kostar dig inget att komma till Källan och det krävs inte något beslut från socialtjänsten för att delta. Ditt deltagande och engagemang är frivilligt både vad gäller tid och omfattning.

Mer om Källan

Du som är 18 år och äldre och har psykiska funktionshinder kan kostnadsfritt få ett personligt ombud som stöd i dina kontakter med olika myndigheter och i din rehabilitering.

Vi inriktar våra insatser på de problem som du själv anger och respekterar dina prioriteringar.

Håbo kommun bedriver sedan 2002 i samarbete med Enköpings kommun en verksamhet med två personliga ombud för målgruppen psykiskt långtidssjuka.  

Personliga ombud

Sebastian Settergren
Telefon: 0171-62 59 68
E-post: sebastian.settergren@enkoping.se

Ulrika Lundblad
Telefon: 0171-62 59 69
E-post: ulrika.lundblad@enkoping.se

Mer om Personligt ombud

Ansökan och kontakt

För ansökan, frågor eller mer information kan du kontakta en biståndshandläggare.

Telefon: 0171-525 00

Telefontid klockan 08:30 - 09:30 måndag, onsdag, torsdag och fredag

Sidansvarig: Socialförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster