Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Personligt ombud

Du som är 18 år och äldre och har en psykisk funktionsnedsättning kan få ett personligt ombud som stöttar dig i dina kontakter med olika myndigheter och i din rehabilitering. Vi inriktar våra insatser på de problem som du själv anger och respekterar dina prioriteringar. Stödet kostar ingenting.

Ett personligt ombud kan vara ett stöd under en begränsad tid så att du kan börja få kontakter med myndigheter eller samordna de kontakter som redan finns. 

Håbo kommun samarbetar med Enköpings kommun och tillsammans har kommunerna en verksamhet med två personliga ombud för målgruppen psykiskt långtidssjuka.  

Målet med verksamheten är att:

  • Tillsammans med den enskilde identifiera och formulera dennes behov av vård, stöd och service.
  • Tillsammans med den enskilde se till att olika huvudmäns insatser planeras, samordnas och genomförs.
  • Bistå och företräda den enskilde i kontakterna med olika myndigheter.
  • Se till att den enskilde får vård, stöd och service utifrån egna önskemål och lagliga rättigheter.

Kontakt

Ulrika Lundblad, personligt ombud
Telefon: 0171-62 59 69
E-post: ulrika.lundblad@enkoping.se

Jeanette Stake, personligt ombud
Telefon: 0171-62 59 68
E-post: jeanette.stake@enkoping.se

Sidansvarig: Socialförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster