Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

För dig som är äldre och senior

två äldre personer

Du som är 65 år och äldre kan få stöd och hjälp av kommunen för att du ska kunna klara din vardag. Vissa insatser som hemtjänst, hjälpmedel, bo på äldreboende med mera behöver du ansöka om. Annat stöd som vissa demensfrågor, anhörigstöd, träffpunkt, aktiviteter med mera kan du delta i utan biståndsbeslut.

Det här stödet kan du få av kommunen

Du som är anhörig som vårdar eller stödjer en närstående kan få hjälp av kommunen. Det finns avgiftsfri avlösning, anhörigkonsulent och ombudsman för äldre och funktionsnedsatta.

Mer om kommunens anhörigstöd

Demensvårdskonsulenten i Håbo kommun ger dig råd och stöd och hjälper till med kontaktvägar. Demenskonsulenten samarbetar med kommunens biståndshandläggare och kommunens anhörigkonsulent.

Kommunens demensvårdskonsulent heter Suzanne Linde. Du kan ringa till Suzanne för råd och stöd.
Telefon: 0171-46 84 43
E-post: demensteamet@habo.se

Telefon: 0171-52500

Är du över 65 år och bor i Håbo kommun kan du få hjälp av fixartjänsten.

Tidigare har Fixartjänsten utförts av Fixar-Robban.
Från och med 1 februari 2019 har Fixartjänsten organiserats om och utförs av arbetshandledare och arbetstagare från kommunens dagliga verksamhet.

Läs mer om fixartjänsten.

Färdtjänst är till för dig som på grund av din funktionsnedsättning inte kan åka med bussar eller andra kollektiva färdmedel.

Det är kommunens färdtjänsthandläggare som behandlar din ansökan och du
får beslutet meddelat skriftligt. Färdtjänsthandläggarna har tystnadsplikt.

Du ansöker om färdtjänst genom att fylla i en blankett eller den digitala e-tjänsten för färdtjänst.

Blankett: Ansökan om färdtjänst Pdf, 198.2 kB, öppnas i nytt fönster.

E-tjänst: Ansökan om färdtjänst Länk till annan webbplats.

Mer om färdtjänst

En god man, förvaltare eller förmyndare har som uppdrag att hjälpa personer som på grund av funktionsnedsättning eller sjukdom behöver hjälp med att sköta sin ekonomi, få rätt vård och boende eller olika bidrag med mera.

Från år 2017 är det Uppsala kommun som hanterar frågor och handläggning om god man.

Mer om god man, förvaltare och förmyndare Länk till annan webbplats.

Om du behöver hjälp i ditt hem med exempelvis handla mat, städa, få hjälp med att duscha, måltider med mera kan du få hjälp via hemtjänsten. Hemtjänsten utför vid behov service, omvårdnads- och hemsjukvårdsinsatser i ditt hem.

Mer om hemtjänst

Ibland kan ett hjälpmedel behövas för att underlätta vardagliga aktiviteter.

Exempel på hjälpmedel är:

  • rollator
  • rullstol
  • bad och duschstol
  • förhöjningar till stolar och toalettstolar
  • olika typer av minnestöd.

Kommunen ansvarar för att låna ut hjälpmedel till dig som är 21 år och äldre.
Landstinget ansvarar för att låna ut hjälpmedel till dig som är 21 år och yngre.

För att få låna ett hjälpmedel kontakta:

Rehabenheten
Telefon: 0171-528 94
Telefontider: Vardagar klockan 11:00 - 12:00. Övrig tid så kan du lämna telefonsvar.

Mer om hjälpmedel

Ombudsmannen företräder de äldre och funktionsnedsatta och deras behov. Håbo kommuns ombudsman för äldre och funktionsnedsatta heter Tina Tiefensee Lüning. Tina finns för att ge vägledning och stöd för dig som är över 65 år och för dig som har en funktionsnedsättning.

Kontakta Tina
Telefon: 0171-525 74
E-post: tina.tiefensee@habo.se

Syn- och hörselinstruktören stöttar dig som inte är yrkesverksam och som har nedsatt syn eller hörsel. Stödet kostar ingenting.

Syn- och hörselinstruktören informerar om syn- och hörselhjälpmedel samt tränar dig i hemmet och i närmiljön. Syn- och hörselinstruktören arbetar inom Håbo kommun med individens behov och önskemål i centrum.

För frågor eller mer information
Syn- och hörselinstruktör/Leg. Arbetsterapeut: Ingela Widén

Telefon: 0171-528 83

Telefontid: Måndag, tisdag, onsdag och fredag, klockan 11:00 - 12:00, samt torsdagar under hela dagen.

Om du inte får svar eller ringer under övrig tid kan du lämna ett meddelande, så ringer vi upp dig. Du kan även kontakta oss genom att mejla till adressen nedan.

E-post: ingela.widen@habo.se

Mer om syn- och hörselinstruktör

Om du känner dig otrygg och/eller är orolig för att ramla och bli liggande utan hjälp kan du ansöka om trygghetslarm. Larmet bärs vanligtvis som en klocka runt handleden och med larmet kan du tillkalla hjälp alla tider på dygnet.

Larmet är kopplat till en larmcentral. När du har larmat ringer personalen upp dig och kan prata med dig var du än befinner dig i bostaden. Har du larmat och personalen inte får kontakt med dig, då åker hemtjänsten hem till dig för att ta reda på hur du mår.

Larmen installeras av kommunens hemtjänstspersonal och du måste anförtro en nyckel till hemtjänsten, så att de kan komma in och hjälpa dig om du larmar.

Mer om Trygghetslarm

SPF Håbo Trygghetsringning är tillgänglig för alla ensamboende pensionärer i Håbo kommun. De som ansluter sig ska varje morgon, före ett bestämt klockslag, ringa till en telefonsvarare och meddela att de är på benen. Om samtal saknas när jourhavande SPF:are lyssnar av telefonsvararen, inleds en undersökning för att kontrollera om något inte står rätt till.

Tjänsten är helt kostnadsfri och sköts ideellt av SPF med visst bidrag från Håbo kommun.

Mer om Trygghetsringningen Länk till annan webbplats.

Social samvaro

Är du 65 år och äldre och vill träffa nya vänner, prova nya aktiviteter eller engagera dig i olika samverkansforum finns det flera aktiviteter, platser och former för dig.

Vid Pomonas äldreboende finns Träffpunkten, en mötesplats för dig som bor i Håbo kommun och som är 65 år och uppåt. Här kan du delta i olika aktiviteter och träning utifrån din egen förmåga.

Tillsammans skapar vi en trevlig och välkomnande atmosfär där du kan träffa nya och gamla vänner. Vi hoppas och tror att du kan hitta en eller flera aktiviteter som passar dig.

Läs mer om Träffpunkten på Pomona

Kommunala Pensionärsrådet är ett organ för samråd och ömsesidig information mellan kommunen och företrädare för pensionärsföreningarna.

Pensionärsrådet består av ledamöter och ersättare som är utsedda av pensionärsföreningarna respektive av kommunens nämnder.

Mer om pensionärsrådet

Kommunala Funktionsrättsrådet är ett rådgivande organ i frågor som gäller personer med funktionsvariationer.

Funktionsrättsrådets ledamöter och ersättare kommer från olika intresseorganisationer och från kommunens nämnder.

Mer om funktionsrättsrådet

Pensionärernas samlingslokal heter Skeppsgården och är den största i Håbo. Finska Föreningen BFF och pensionärsföreningarna PRO och SPF driver tillsammans verksamheter på Skeppsgården. Samverkan sker i det så kallade gårdsrådet.

Föreningarna ansvarar för intern lokalbokning och café för medlemmarna. De tre föreningarna arrangerar även studiecirklar, gymnastik, dans, bridge, shuffleboard, underhållning, utflykter med mera.

Olika boendeformer

Inom Håbo kommuns vård- och omsorgsförvaltning finns det korttidsboenden, seniorboenden och äldreboenden.

Pomonas korttidsboende är till för personer som är i behov av rehabilitering efter sjukhusvistelse, för personer som är i livets slutskede och för anhöriga som är i behov av avlastning.

Mer om Pomonas korttidsboende Öppnas i nytt fönster.

Ett äldreboende kan bli aktuellt för äldre personer när behovet av tillsyn och omsorg eller kraven på trygghet och säkerhet bedöms vara så stora att det inte längre är möjligt att bo kvar hemma med hjälp av hemtjänst.

Det finns tre äldreboenden i kommunen varav två av boendena har avdelningar för dig som har en demenssjukdom.

Dalängens äldreboende för dig som har en demenssjukdom Öppnas i nytt fönster.

Solängens äldreboende Öppnas i nytt fönster.

Parkgårdens äldreboende (tidigare Västerhagsvägen) Öppnas i nytt fönster. (innehar demensavdelning)

Kostnader och avgifter

Den högsta sammanlagda avgift du kan få betala är 2575 kronor per månad för hemtjänst, hemsjukvård, trygghetslarm och eventuellt korttidsboende. Det här beloppet gäller för år 2024.

Eftersom varje person ska tillförsäkras tillräckliga medel för sina personliga behov kan avgiften bli lägre. Hur stor avgiften blir för dig, beror på vilka inkomster och utgifter du har.

Läs mer om avgifter för äldreomsorg

Ansökan och kontakt

För att göra en ansökan kan du använda vår e-tjänst eller fylla i en ansökningsblankett som du sedan skickar in till oss. Du hittar länkarna här nedan. För att använda e-tjänsten behöver du ha en e-legitimation. Om du har frågor eller vill ha mer information är du välkommen att kontakta våra biståndshandläggare via kontaktuppgifterna nedan.

Kontakta biståndshandläggare:

Telefon: 0171-525 00 (Kontaktcenter)
Telefontid: Måndag, onsdag, torsdag och fredag klockan 08:30 - 09:30.

Sidansvarig: Vård- och omsorgsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster