Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Avgifter för äldreomsorg

Den högsta sammanlagda avgift du kan få betala är 2 575 kronor per månad för hemtjänst, hemsjukvård, trygghetslarm och eventuellt korttidsboende. Det här beloppet gäller för år 2024.

Hur stor avgiften blir för dig beror på vilka inkomster och utgifter du har. Du kan ange den här informationen i vår e-tjänst om du önskar att vi gör en beräkning av din vård- och omsorgsavgift. Du hittar e-tjänsten längst ner på den här sidan.

I avgiften för hemtjänst ingår till exempel hjälp med måltider, personlig hygien, tvätt, städ och inköp.  Avgiften är densamma oavsett vilken utförare som du väljer.

 • Du betalar 368 kronor i timmen, utifrån den beviljade tiden från biståndsbeslutet. Gäller från 1 april 2024
 • Maxavgiften är 2 575 kronor per månad. Det är inklusive eventuella hemtjänstinsatser, avgift för trygghetslarm, hemsjukvård, hemrehab eller korttidsvistelse.

 • Trygghetslarm kostar 210 kronor per månad
 • Omvårdnad på korttidsboende kostar 84 kronor per dygn
 • Hemsjukvård debiteras med 420 kronor per månad. Har den enskilde även hemrehabilitering ingår kostnaden för hemsjukvård i hemrehabiliteringskostnaden.

Taxorna ovan gäller från den 1 januari 2024. Kostnaderna ingår i maxtaxan.

Maxtaxa är ett högkostnadsskydd som innebär att det finns ett tak för den omsorgsavgift som tas ut för hemtjänst, vård- och omsorgsboende. Avgiften för 2024 kan som mest bli 2 575 kronor per månad.

När du har skickat in Inkomstblanketten med de begärda bilagorna kan din betalningsförmåga beräknas genom att räkna ut ditt avgiftsutrymme. För att göra detta använder avgiftshandläggaren din bruttoinkomst som utgångspunkt, sedan görs avdrag för skatt, boendekostnader och minimibelopp för levnadskostnader. Det belopp som återstår utgör ditt avgiftsutrymme. Detta jämförs sedan med taxan för de beviljade insatserna enligt avgiftstabellen. Det är viktigt att notera att privata skulder inte beaktas vid beräkningen av avgiftsutrymmet.

Avgiftsutrymmet avgör vilken avgift du ska betala för den vård och omsorg du är beviljad. Du betalar upp till ditt avgiftsutrymme, finns inget avgiftsutrymme tas ingen omsorgsavgift ut.

 

Minimibeloppet regleras i social­tjänstlagen. Det är 7 062 kronor per månad för ensamstående och 5 761,50 kronor per månad vardera för sammanboende makar och sambor.

Beloppet ska täcka kostnader för dina grundläggande basbehov. Det ska till exempel täcka:

 • Livsmedel
 • Kläder och skor
 • Fritid
 • Hygien
 • Förbrukningsvaror
 • Dagstidning
 • Telefon
 • Möbler och husgeråd
 • Hemförsäkring
 • Hushållsel
 • Resor ex färdtjänst
 • Tandvård
 • Öppen hälso- och sjukvård
 • Läkemedel

Har du kostnader som överstiger socialtjänstlagens riktlinjer kan du ansöka om ett individuellt tillägg. Dessa kostnader ska då vara varaktiga under större delen av året och överstiga 200 kronor per månad.

För att kunna beräkna din avgift behöver vi aktuella uppgifter om din inkomst och boendekostnad. Inkomster som utbetalas av Pensionsmyndigheten och/eller Försäkringskassan hämtas automatiskt upp av avgiftshandläggaren. Har du inkomster utöver dessa är du skyldig att själv uppge dem.

Som inkomst räknas alla inkomster av tjänst, näringsverksamhet och inkomst av kapital. Till exempel:

 • Lön
 • Pension
 • Aktivitetsersättning
 • Sjukersättning
 • Sjukpenning
 • Livränta

Även vissa skattefria ersättningar och bidrag räknas som inkomst, såsom bostadstillägg för pensionärer.

Du som permanent flyttar in på vård- och omsorgsboende och inte hinner avveckla din tidigare bostad får ta med båda bostadskostnaderna i underlaget när din hemtjänstavgift/omsorgsavgift beräknas i högst tre månader.

En brukare har rätt att ansöka om höjt minimibelopp vid varaktiga levnadsomkostnader som är fördyrande. Kommunen ska beakta vissa fördyrande kostnader i samband med beräkning av avgiftsutrymme, enligt 8 kap 8 § socialtjänstlagen.

Det finns ett generellt minimibelopp som avräknas från nettoinkomsten vid beräkningen av avgiftsutrymme. Detta minimibelopp beräknas täcka kostnader såsom el, tidningar, resor, möbler, husgeråd, hygienartiklar, kläder, kostnader för läkemedel och läkare upp till högkostnadsskyddet m.m.

Förutsättningar

Om Ni kan styrka fördyrade levnadsomkostnader kan vård- och omsorgsförvaltningen besluta om en höjning av minimibeloppet. För att göra bedömningen om levnadskostnaderna inryms i minimibeloppet eller inte, påvisas dessa kostnader, t ex via läkarintyg eller kvitton.

Övriga taxor

Måltider på äldreboende kostar för samtliga måltider 3 900 kronor per månad.
Måltider på korttidsboende kostar för samtliga måltider 105 kronor per dygn.

Måltider på dagverksamhet kostar för frukost, lunch och mellanmål 76 kronor per dag.
Omsorgsavgiften är 31 kronor per besök. Denna avgift ingår i maxtaxan.

 • Manuell rullstol
  Manuell rullstol nummer ett och två är avgiftsfria.

 • Elrullstol
  Elrullstol har ingen avgift om man inte kan använda manuell rullstol på grund av sitt funktionshinder, annars 126 kronor per månad.

 • Rollator
  Rollator nummer ett och två är avgiftsfria.

Du som reser betalar 35 procent av taxameterbeloppet, dock lägst 50 kronor. Betalning görs direkt till chauffören.

När det gäller riksfärdtjänst betalar den resande en avgift som motsvarar normal resekostnad med allmänna färdmedel. För resande under 26 år och för studerande som har Centrala studiestödsnämndens CSN-kort är avgiften 70 procent.

Läs mer om färdtjänstresor och avgifter

Ansökan och kontakt

För ansökan, frågor eller mer information kan du kontakta vård- och omsorgsförvaltningens biståndsbedömare.

Telefon: 0171-525 00

Telefontid klockan 08:30 - 09:30 måndag, onsdag, torsdag och fredag

Sidansvarig: Vård- och omsorgsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster