Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Fonder, bidrag, stipendier

Hos socialnämnden och vård- och omsorgsnämnden i Håbo kommun finns möjlighet för dig som privatperson att söka bidrag ur Social samfond. För föreningar och organisationer som bedriver verksamhet med anknytning till socialnämndens och vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområden finns det även föreningsbidrag att ansöka om.

Socialnämnden och vård- och omsorgsnämnden beviljar föreningsbidrag till föreningar och organisationer som bedriver verksamhet med anknytning till de båda nämndernas respektive verksamhetsområden.

Föreningsbidraget är avsett att vara ett stöd till lokala föreningar och organisationer vars engagemang innehåller fritidskvalitet, stöd- och hjälpinsatser som riktar sig till Håbo kommuns invånare.

Läs mer om föreningsbidrag inom socialtjänstens område

Sidansvarig: Socialförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster