Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Stöd på arbetsmarknaden

Arbetsmarknadsenheten finns för att stötta dig som behöver extra hjälp för att få ett arbete eller börja studera och vi hjälper också arbetsgivare att hitta nya sätt till kompetensförsörjning

Arbetsförmedlingen vänder du dig till i första hand och det är viktigt att du skriver in dig då du blir arbetslös. Där fattas också beslut om du har möjlighet att vara med i ett aktivitetsprogram, till exempel anställningsstöd.

Arbetsförmedlingens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

I Håbo kommun arbetar vi aktivt med att motverka arbetslöshet och för att utveckla den lokala arbetsmarknaden. Både arbete och studier har en central roll i de flesta människors liv och skapar ofta en känsla av gemenskap och samhörighet hos den som arbetar eller studerar. Du kan komma i kontakt med Arbetsmarknadsenheten genom att skicka E-post till:

framsteget@habo.se

Behöver du extra stöd eller sysselsättning på grund av psykisk ohälsa eller missbruk så finns mer information här:

Arbetsstöd - Håbo (habo.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Har du beslut enligt lagen om särskilt stöd (LSS) så finns mer information här:

Daglig verksamhet - arbete, sysselsättning och aktivitet - Håbo (habo.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du har varit arbetslös under en längre tid eller saknar utbildning och har svårt att hitta ett arbete, eller bestämma dig för vad du vill studera, så är du välkommen att vända dig till oss på Framsteget UNG eller VUXEN. Vi finns i Bålsta centrum och kan coacha dig vidare. Vi jobbar en del med fristående aktörer som bland mycket annat kan hjälpa dig att söka arbete och skriva ett CV. Du hittar oss på Centrumgränd 3.

framsteget@habo.se

Ibland behövs extra mycket coachning och stöd och då kan du vända dig till en handläggare på socialförvaltningen eller din kontakt inom vården. De kan ge dig en remiss till Samordningsteamet eller Arbetsstödet Öppnas i nytt fönster..

Om du är arbetsgivare så är du välkommen att kontakta Framstegets arbetsgivarkoordinator som gärna berättar mer om hur du kan hjälpa till och samtidigt säkra din kompetensförsörjning i framtiden.

Läs mer på sidan för arbetsgivare. Öppnas i nytt fönster.

Framsteget UNG är för dig som är 16–29 år som varken arbetar eller studerar och behöver anpassat stöd för att hitta nästa steg mot arbete, studier alt. annan sysselsättning.
Här arbetar två arbetskonsulenter tillsammans för att ge dig stöd och hjälp, motivera och ta fram en individuell handlingsplan utifrån dina behov och önskemål.
Du kan exempelvis få hjälp att hitta en praktikplats, att söka jobb, söka studier med mera. Här vill vi vara ditt bollplank och vår inställning är att inga idéer, frågor eller funderingar är konstiga eller fel.
Individuella coachsamtal sker regelbundet och även frivilliga gruppaktiviteter finns. Målet är att hjälpa dig närmare en egen försörjning.
För att få delta i Framsteget UNG måste du vara 16–29 år, varken arbeta eller studera och vara folkbokförd i Håbo.

UNG finaniseras av Samordningsförbundet Uppsala län Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Insatsansvarig och Arbetskonsulent
Charlotta Havaas
E-post: charlotta.havaas@habo.se

Arbetskonsulent
Sabina Eddib-Svärd
E-post: sabina.eddib-svard@habo.se

Känner du att du behöver extra hjälp för att hitta ett arbete så kan Framsteget VUXEN vara ett stöd för dig. Du vänder dig alltid i första hand till Arbetsförmedlingen och fristående aktörer, men vi kan erbjuda dig ett stöd utöver det och coacha dig till studier eller arbete.

Kontakt

Niklas Forslund, enhetschef
Telefon: 0171-46 84 01
E-post: niklas.forslund@habo.se

Samordningsteamets mål är att vi tillsammans med dig hittar nästa lilla steg mot arbete, studier och egen försörjning. Vi erbjuder bland annat coachning med lösningsfokus och om det finns önskemål lots till och stöd i kontakten med olika myndigheter eller vården. Om du är intresserad av att delta kan du prata med din handläggare eller vårdgivare och be den kontakta vår rehabcoach.

Samordningsteamet finaniseras av Samordningsförbundet Uppsala län Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Rehabcoach
Ulrika Wallin
E-post: ulrika.wallin@habo.se

Projekt Tidiga insatser i samverkan i Region Uppsala arbetar för att individer som är nya i Sverige ska få en förbättrad etablering på arbetsmarknaden och i samhället.

Projektet är ett samarbete mellan Region Uppsala och sex kommuner inom Uppsala län. Inom projektet arbetar vi för att tredjelandsmedborgare bosatta i Uppsala län ska få en förbättrad etablering på arbetsmarknaden och i samhället. Projektet ska även bidra till förbättrad samverkan hos ansvariga myndigheter och aktörer i samhället. Vid projektets slut ska en hållbar modell för samverkan inom länet ha tagits fram.

Projektet medfinansieras av Europeiska unionens Asyl-, migrations, och integrationsfonden (AMIF).

Några exempel på insatser inom projektet är: Digital utbildning, jobbsökarkurser, hälsokurs, individuell vägledning, information om fritidsaktiviteter, med mera..

Kontakt

Om du vill engagera dig och göra en personlig insats som frivillig företagsägare, klubbmedlem eller medlem i någon förening, kontakta:

Hevi Aziz, Projektledare
Telefon: 0171-525 86
E-post: hevi.aziz@habo.se

Sanna Anagrius, Projektmedarbetare
Telefon: 070-16 85 042
E-post: sanna.anagrius@habo.se

Fakta om projektet

Region Uppsala är projektägare och driver projektet tillsammans med kommunerna Heby, Håbo, Knivsta, Tierp, Uppsala och Östhammar. Projektet pågår mellan 1 januari 2023 och 31 december 2025. Projektets olika aktiviteter ska vara till hjälp för cirka 1200 personer som är tredjelandsmedborgare i deras etablering i det svenska samhället.

Projekt ISA är ett EU-finansierat samverkansprojekt i Uppsala län. I Håbo kommun vänder sig projektet till individer i åldrarna 16-29 år som behöver stöd för att fortsätta sina studier, återgå till studier eller hitta ett arbete.

  • Vi kan stötta dig med vägledning utifrån dina tankar, behov och önskemål.
  • Vi kan hjälpa dig att hitta och sätta upp delmål och mål.
  • Vi kan ge dig extra stöd i samband med uppstart av en utbildning, ett arbete eller en praktik.
  • Hos oss kommer du även kunna delta i frivilliga gruppaktiviteter.

Kontakta oss för att boka en tid för ett första möte

 

För dig mellan 16-19 år:
John Wiklund, Projektmedarbetare
Telefon: 073-4008275

För dig mellan 20-29 år:
Marcus Edman, Delprojektledare
Telefon: 072-3712510

Vi sitter i fina lokaler precis vid Bålsta centrum, vår besöksadress är Centrumstråket 2, 746 32 Bålsta.

Vi finns vid den röda pricken, snett emot Fridegårdsgymnasiet vid Bålsta centrum.

Kontakta oss på Framsteget arbetsmarknadsenheten

Besöksadress: Centrumstråket 2, 746 32 Bålsta

Enhetschef
Telefon: 0171-46 84 01

Växel: 0171-525 00

Sidansvarig: Socialförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster