Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Hjälp i hemmet

person får hjälp

När du behöver hjälp att klara vardagliga sysslor eller din egen personliga omvårdnad har du rätt att ansöka om hjälp för det. Här hittar du information om hemtjänst, trygghetslarm, nattkamera, matlådor och andra insatser som du kan ansöka om via kommunen.

Biståndsbedömda insatser

Insatser som hemtjänst, matlåda och nattkamera ansöker du om till socialförvaltningens biståndshandläggare och när du har fått insatsen beviljad betalar du för den.

Mer om avgifter för äldreomsorg

Om du behöver hjälp i ditt hem med exempelvis handla mat, städa, få hjälp med att duscha, måltider med mera kan du få hjälp via hemtjänsten. Hemtjänsten utför vid behov service, omvårdnads- och hemsjukvårdsinsatser i ditt hem.

Mer om hemtjänst

Du kan också ansöka om att få ökad tillsyn på natten av besök från nattpatrullen utan att din nattsömn störs. Istället kan en nattkamera installeras där larmcentralen kan se att du ligger i din säng och att du har det bra. Ansökan om nattkamera söks via socialförvaltningens biståndshandläggare och är valfri.

Nattpatrullen följer den rutin som har ni har kommit överens om vid installation av nattkameran och vidtar de åtgärder som krävs, exempelvis att ringa, besöka dig eller annat som har överenskommits.

Om du får beslut om att få nattkamera som insats kommer kommunens hemtjänst att installera kameran. Nattkameran drivs av samma företag som sköter trygghetslarmen i kommunen.

När nattkameran används sparas inga bilder utan de krypteras. Håbo kommuns hemtjänst kan tydligt följa när, av vem och hur länge som tillsynen har utförts av på larmcentralen.

Mer om nattkamera

Informationsfolder om nattkamera Länk till annan webbplats.

Ej biståndsbedömda insatser

Hjälp från fixartjänsten eller service utan behovsprövning för dig som är 75 år och äldre är insatser som du inte behöver ansöka om via biståndshandläggarna. Istället kontaktar du fixartjänsten eller kontaktcenter själv som hjälper dig vidare.

Varje år drabbas många människor av skador till följd av fallolyckor. Mer än åtta av tio fallolyckor drabbar personer över 65 år. Fixartjänsten hjälper äldre över 65, samt personer under 65 år med funktionsnedsättning, med enklare sysslor i hemmet för att förhindra just fallolyckor. Det kan till exempel vara att byta glödlampor, montera brandvarnare och byta batterier. Du kan även få hjälp med att sanda eller salta på vintern.

Tidigare har Fixartjänsten utförts av Fixar-Robban. Från och med 1 februari 2019 har Fixartjänsten organiserats om och utförs av arbetshandledare och arbetstagare från kommunens dagliga verksamhet.

Daglig verksamhet finns till för vuxna personer med utvecklingsstörning och/eller autism. En arbetshandledare från daglig verksamhet kommer hem till dig tillsammans med arbetstagare från daglig verksamhet och utför de tjänster som du har bokat.

Mer om fixartjänsten

Du som har fyllt 75 år kan beställa service utan behovsprövning och på så vis få hjälp i hemmet via hemtjänsten. Individuell uppföljning sker en gång om året och kvaliteten i de utförda tjänsterna håller samma mått som i övrig hemtjänst.

Avgifter för beställda serviceinsatser är samma som för biståndsbedömda insatser. Beställningen gäller tills du som kund säger upp tjänsten. Beställning och uppsägning görs till kommunens Servicehandläggare som du når via kommunens kontaktcenter på telefon 0171-52500

För att göra en ansökan kan du använda vår e-tjänst eller fylla i en ansökningsblankett som du sedan skickar in till oss.

https://etjanster.habo.se/insats Länk till annan webbplats.

 

Om du känner dig otrygg och/eller är orolig för att ramla och bli liggande utan hjälp kan du ansöka om trygghetslarm. Larmet bärs vanligtvis som en klocka runt handleden och med larmet kan du tillkalla hjälp alla tider på dygnet.

Larmet är kopplat till en larmcentral och fungerar med säkerhet när du befinner dig i din bostad.. När du har larmat ringer personalen upp dig och kan prata med dig var du än befinner dig i bostaden. Har du larmat och personalen inte får kontakt med dig, då åker hemtjänsten hem till dig för att ta reda på hur du mår.

Larmen installeras av kommunens hemtjänstspersonal och du måste anförtro en nyckel till hemtjänsten, så att de kan komma in och hjälpa dig om du larmar.

Mer om Trygghetslarm

Kontakt och ansökan

För mer information, kontakta vård- och omsorgsförvaltningens biståndshandläggare.

Telefontid måndag, onsdag, torsdag och fredag, klockan 8:30 - 9:30.

Telefon: 0171-525 00
E-post: vardochomsorgsnamnden@habo.se

Sidansvarig: Vård- och omsorgsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster