Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Trygghetslarm

Om du känner dig otrygg eller är orolig för att ramla och bli liggande utan hjälp kan du ansöka om trygghetslarm. Larmet bärs vanligtvis som en klocka runt handleden och med larmet kan du tillkalla hjälp alla tider på dygnet.

Larmet är kopplat till en larmcentral och fungerar med säkerhet när du befinner dig i din bostad. När du har larmat ringer personalen upp dig och kan prata med dig var du än befinner dig i bostaden. Har du larmat och personalen inte får kontakt med dig, då åker hemtjänsten hem till dig för att ta reda på hur du mår.

Larmen installeras av kommunens hemtjänstspersonal och du måste anförtro en nyckel till hemtjänsten, så att de kan komma in och hjälpa dig om du larmar.

Du som söker ska beviljas trygghetslarm om följande kriterier är uppfyllda:

  • Du är folkbokförd och bosatt i Håbo kommun.
  • Du är vid ansökningstillfället fyllda 75 år eller äldre.
  • Du bedöms kunna tillgodogöra dig den information som kontaktcenter ger i samband med handläggningen av ansökan om trygghetslarm.
  • Inget tyder på att du som söker har andra behov eller försvårande omständigheter som innebär att en utredning enligt 11 kap 1 § SoL är påkallad.

Kontaktcenter har rätt att lämna din ansökan till vård- och omsorgsförvaltningens biståndshandläggare för fortsatt handläggning i de fall kontaktcenter bedömer det som lämpligt.

Trygghetslarmet kostar 210 kronor per månad. Denna kostnad ingår i maxtaxan.

Vid installation av larm nummer två i sommarstuga eller motsvarande tillkommer en installationsavgift för larminstallation på 1049 kronor.

Larmklocka - en larmklocka per år är avgiftsfri. Vid borttappad larmklocka eller vid uttag av extra larmklocka tar kommunen ut en engångsavgift på 157 kronor per larmklocka per år. Vid funktionsfel är ny larmklocka avgiftsfri.

Avgifterna ovan gäller från den 1 januari 2024.

Frågor och svar om trygghetslarm

Ansökan

För enbart trygghetslarm
Om du vill ansöka om trygghetslarm och inte har andra insatser från kommunen som hemtjänst eller liknande, ansök då nedan via vår e-tjänst eller genom att fylla i ansökningsblanketten. Blanketten skickas eller lämnas in hos kontaktcenter (adressen står på blanketten).

Telefon: 0171-525 00
E-post: kontaktcenter@habo.se

För trygghetslarm och andra insatser
Om din ansökan även omfattar andra hemtjänstinsatser ska du kontakta vård- och omsorgsförvaltningens biståndshandläggare.

Telefon: 0171-525 00
Telefontid: 08:30 - 09:30 måndag, onsdag, torsdag och fredag.

3 av 21 har hittat den information de sökte

Sidansvarig: Vård- och omsorgsförvaltningen

Omsorg och hjälp

Klicka för support
Stäng supportfönster