Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Stöd till dig som är utsatt för våld och hot i en nära relation

Knapp. Lämna sidan snabbt

Klicka här för att lämna sidan snabbt.

Om du blir utsatt för våld och hot av den person som du lever med eller av någon annan person som står dig nära, kan du få stöd och hjälp av socialtjänsten i Håbo kommun och andra samhällsaktörer. Även du som utsätter, eller har utsatt någon närstående för våld och hot, kan få samtalsstöd och hjälp till förändring.

Inom socialtjänsten i Håbo kommun finns det utbildade personer som aktivt arbetar med frågorna våld och hot. Det är viktigt för oss att du alltid blir bemött med empati och respekt. Du kan ringa till oss anonymt för att få råd i din situation.

Klicka här för att läsa hur du tar bort din webbhistorik

Du kan vända dig hit för att få stöd och skydd

Håbo kommun

 • Om du har akut behov av skydd, till exempel att komma hemifrån på grund av våld eller hot om våld, kan du kontakta jouren under kontorstid på enheten för ekonomiskt bistånd.
  Telefon: 0171-46 43 44

 • Om du har akut oro för ett barn som far illa på grund av våldsutsatthet i familjen, eller bevittnar våld mellan föräldrar, kan du kontakta Mottagningsgruppen på Barn- och ungdomsenheten.
  Telefon: 0171-529 31

 • Socialjouren, kvällar och helger
  Telefon: 018-15 00 00

 • Våld i nära relationsgruppen (VIR, Håbo kommun)
  E-post: vir@habo.se

Polis, ambulans, akut hjälp

Polis eller ambulans – om du behöver akut hjälp
Telefon: 112

Polis – om ditt ärende inte är akut
Telefon: 114 14

Polisens webbplats om brott i nära relationer. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hälso- och sjukvård

Nationell hjälplinje

Ideella organisationer

Mer om våld i nära relationer

Det finns också bra information på webbplatsen för 1177. Där kan du bland annat läsa om:

 • Vad är psykiskt våld?
 • Vad är fysiskt våld?
 • Vad är sexuellt våld?
 • Vad är hedersvåld?
 • Vad är försummelse?

Klicka här för att komma till webbplatsen för 1177 för att läsa mer. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidansvarig: Socialförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster