Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Separation, skilsmässa

Här hittar du information om separation och skilsmässa. Till exempel vad du behöver tänka på vid en skilsmässa och vad som gäller om ni till exempel har gemensamma barn under 16 år.

Ansökan om skilsmässa lämnas till tingsrätten. Makarna kan lämna in ansökan gemensamt eller var för sig.

Om ni som makar är överens om att skiljas beslutar tingsrätten omgående om skilsmässa. Om någon av er inte vill skiljas beslutar tingsrätten om att betänketid ska löpa i sex månader. Om någon av er, efter betänketidens slut fortfarande vill skiljas, ska ni meddela detta till tingsrätten. Tingsrätten fattar då beslut om skilsmässa.

Äktenskapsbalken Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. reglerar frågor om äktenskap och skilsmässa.

På Sveriges domstolar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns det mer information om skilsmässa. Där finns också ansökningsblanketter med mera.

Om ni vill skiljas och har gemensamma barn under 16 år beslutar tingsrätten om sex månaders betänketid, även om ni är överens om att skiljas.

Om ni inte är överens om hur ert gemensamma hem ska delas upp och vem som ska få vad, kan ni begära att en bodelningsförrättare utses. Det begär ni hos tingsrätten. Ni kan även själva vända sig till en advokat. Kostnader kommer som tillägg.

Kontakt

Madelene Matsdotter, familjerättssekreterare
Telefon: 0171-525 81
E-post: madelene.matsdotter@habo.se

Socialnämndens funktionsbrevlåda
E-post: socialnamnden@habo.se

Kontaktcenter
Telefon: 0171-525 00

Sidansvarig: Socialförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster