Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Stöd till barn och ungdom

Det finns olika stöd för dig som är barn eller ung. Vår uppgift som kommun är att arbeta för att barn och ungdomar får den hjälp och det stöd som de behöver, och ta särskild hänsyn till barnets bästa.

Behoven hos barn och unga kan se väldigt olika ut. Socialtjänsten har som uppgift att både utreda och ge stöd till barn och unga utifrån dina behov. Socialtjänsten ger stöd både förebyggande och som insatser efter utredning. Det betyder att du både kan ansöka om stöd och få insatser beviljade efter att socialtjänsten har utrett vilket behov du har. Allt för att du ska få en positiv utveckling i ditt liv. Exempel på stöd socialtjänsten kan ge är samtalsstöd, dina föräldrar kan delta i en föräldragrupp för att få stöd i sin föräldraroll eller du kan få någon att prata med om dina bekymmer. Tillsammans kommer vi överens om vad som passar dig bäst.

I vissa fall kan det finnas omständigheter som gör att man känner oro för att ett barn eller ungdom kan fara illa på något sätt. Då kan du rådgöra med en socialsekreterare och i vissa fall göra en anmälan om ett barn eller en ungdom. Socialtjänsten har då en skyldighet att utreda barnets eller ungdomens situation.

Du kan ringa mottagningen antingen för att göra en anmälan som gäller oro för ett barn eller ungdom, eller för att få råd. Om du upplever att du behöver skydda din identitet på grund av hotbild eller andra orsaker, kan du välja att göra en anonym anmälan. Tänk i så fall på att inte uppge ditt namn i samtalet.

Mottagningen direkt

Telefon: 0171-529 31

Telefontider:
Måndag: Klockan 09.00 - 11.30 och 13.30 - 15.00
Tisdag: Klockan 13.30 - 15.00
Onsdag: Klockan 09.00 – 11.30 och 13.30 - 15.00
Torsdag: Klockan 09.00 – 11.30 och 13.30 - 15.00
Fredag: Klockan 09.00 – 11.30 och 13.30 - 15.00

Utöver våra telefontider kan man anmäla sin oro via vår e-tjänst nedan.

Orosanmälan om barn/ungdom som far illa (e-tjänst) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Socialförvaltningens myndighetsenhet
Telefon: 0171-525 00
E-post: socialnamnden@habo.se 

Under kvällar och helger kan du ringa
Socialjouren på telefon 112 - begär socialjouren i Uppsala län

Alla barn har lika värde. Du och alla andra barn har rätt att växa upp i en trygg miljö. Samhället har ett särskilt ansvar för dig som inte bor med dina föräldrar utan i ett familjehem, ett hem för vård eller boende (HVB), ett ungdomshem eller i ett LSS-boende.

Om du känner att något fungerar dåligt i det hem du bor på har du rätt att kontakta myndigheten - Inspektionen för vård och omsorg (IVO) - när du vill.

Inspektionen för vård och omsorg - IVO Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Stöd till dig som är barn och ungdom i Håbo kommun

Förebyggarteamet ger stöd och rådgivning till barn, ungdomar och föräldrar. Du kan också vara med och skapa trygghet. Barn och ungdomar behöver vuxennärvaro och stöd. Fråga till exempel hur ditt barn mår och var uppmärksam på olika situationer.

Känner du oro för ditt barn eller ungdom och dennes kompisar eller behöver du själv stöd i din föräldraroll är du varmt välkommen att höra av dig till oss i Förebyggarteamet. Vi kommer även erbjuda stöd genom föräldrautbildningar och barn- och ungdomsgruppsverksamhet framöver.

Du når oss på Förebyggarteamet genom att kontakta vår mottagningsgrupp på avdelningen för stöd till barn, unga och familj.

Telefon: 0171-529 31

Telefontider:
Måndag: Klockan 09.00 - 11.30 och 13.30 - 15.00
Tisdag: Klockan 13.30 - 15.00
Onsdag: Klockan 09.00 – 11.30 och 13.30 - 15.00
Torsdag: Klockan 09.00 – 11.30 och 13.30 - 15.00
Fredag: Klockan 09.00 – 11.30 och 13.30 - 15.00

I skolorna finns elevhälsan som kan hjälpa dig om du behöver någon att prata med.

Mer om elevhälsan

Framsteget är till för dig som behöver stöd från flera myndigheter och vårdgivare för att närma dig arbete eller studier. På framsteget samarbetar vi med bland annat Arbetsförmedlingen, vårdcentraler, psykiatrimottagningen, socialtjänsten, skolan och Försäkringskassan.

Mer om Framsteget

Fyren är en gruppverksamhet för barn och ungdomar mellan 7-18 år som har en förälder som dricker för mycket alkohol, använder droger, har psykiska eller kognitiva svårigheter.

Under cirka 15 tillfällen träffas barnen/ungdomarna i en grupp tillsammans med två ledare för att få lära sig mer om förälderns problem, hur det kan påverka dem runtomkring och för att barnen och ungdomarna själva ska få en möjlighet att prata om sina upplevelser och funderingar.

För mer information, kontakta

Mottagningsgruppen, avdelningen för stöd till barn, unga och familj
Telefon: 0171-529 31

Telefontider:
Måndag: Klockan 09.00 - 11.30 och 13.30 - 15.00
Tisdag: Klockan 13.30 - 15.00
Onsdag: Klockan 09.00 – 11.30 och 13.30 - 15.00
Torsdag: Klockan 09.00 – 11.30 och 13.30 - 15.00
Fredag: Klockan 09.00 – 11.30 och 13.30 - 15.00

Besöksadress: Centrumgränd 2 i Bålsta.

På ungdomsmottagningen kan du som är mellan 13 och 22 år få hjälp med många olika saker. Har du frågor om kroppen, om sex och relationer eller om du bara behöver prata. Alla besök är kostnadsfria och vår personal har tystnadsplikt.

Mer om ungdomsmottagningen i Bålsta Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nationellt stöd

Hos BRIS kan du upp som är upp till 18 år prata med en kurator, eller prata med andra unga i Forum. Du kan också läsa, kolla in filmer och lyssna på poddar om viktiga ämnen.

Du kan kontakta Bris kuratorer genom att ringa till Bris telefon 116 111, skriva till Bris-mejlen eller chatta i Bris-chatten. Du som hör av dig är anonym och kuratorn har tystnadsplikt. Att ringa är gratis och syns inte på telefonräkningen.

Mer om Bris Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Barnombudsmannen i Uppsala arbetar för att barnets rättigheter ska förverkligas fullt ut i Uppsala län.

Barnombudsmannen ger stöd och hjälp till barn och unga som hör av sig till oss, och till vuxna som finns nära ett barn som behöver hjälp. Utifrån vad som behövs i varje enskilt fall kan vi lyssna, vägleda, hänvisa, stötta, lobba och medla.

Mer om Barnombudsmannen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

I Uppsala län finns en väg in till vården för dig som är 6-18 år och som vill förbättra din psykiska hälsa och må bättre. Både du och din vårdnadshavare kan kontakta en väg in för att få hjälp att hitta rätt i vården.

En väg in för barn och ungdomar med psykisk ohälsa i Uppsala län (1177) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

BUP är en förkortning för barn- och ungdomspsykiatrin och är till för barn och unga upp till 18 år som behöver psykiatriskt stöd eller vård.

På 1177 kan du läsa mer om BUP. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

BUP i Region Uppsala Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Koll på soc är en sajt om socialtjänsten för dig som är under 21 år. Soc och socialtjänsten är samma sak.

På sajten finns bland annat information om vad soc gör, tips inför möten med soc och hjälp för dig som vill ta kontakt med dem.

Mer om Koll på soc Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidansvarig: Socialförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster