Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Familjerätt

Vid en separation eller skilsmässa kan det vara svårt att komma överens. Hos familjerätten kan du få hjälp och stöd kring en separation eller skilsmässa, få hjälp kring frågor om vårdnad, boende och umgänge. Här kan du också få stöd och information kring adoption, bekräftande av faderskap och namnbyte på barn.

Familjerätten finns i Landstingshuset i Bålsta. Alla som arbetar på familjerätten har tystnadsplikt. Läs mer om vad du kan få hjälp med hos familjerätten via länkarna nedan.

Om du vill skiljas – det här gäller

Ansökan om skilsmässa lämnas till tingsrätten. Makarna kan lämna in ansökan gemensamt eller var för sig.

Om ni som makar är överens om att skiljas beslutar tingsrätten omgående om skilsmässa. Om någon av er inte vill skiljas beslutar tingsrätten om att betänketid ska löpa i sex månader. Om någon av er, efter betänketidens slut fortfarande vill skiljas, ska ni meddela detta till tingsrätten. Tingsrätten fattar då beslut om skilsmässa.

Om ni vill skiljas och har gemensamma barn under 16 år beslutar tingsrätten om sex månaders betänketid, även om ni är överens om att skiljas.

Bodelning

Om ni inte är överens om hur ert gemensamma hem ska delas upp och vem som ska få vad, kan ni begära att en bodelningsförrättare utses. Det begär ni hos tingsrätten. Ni kan även själva vända er till en advokat. Kostnader kommer som tillägg.

Mer om separation och skilsmässa

Om ni som föräldrar har frågor eller problem kring barnens vårdnad, boende eller umgänge vid en separation kan familjerätten hjälpa er att komma vidare.

Mer om vårdnad, boende och umgänge

Det finns olika typer av adoptioner.

Internationell adoption

En internationell adoption gäller ett barn som bor utomlands.

Nationell adoption

Nationell adoption är när ett barn som bor i Sverige adopteras här i landet. Det kan exempelvis vara fråga om ett spädbarn vars vårdnadshavare vill lämna barnet för adoption eller ett familjehem som vill adoptera ett barn som varit placerat under en längre tid.

Den vanligaste typen av nationell adoption är dock så kallad närståendeadoption (även kallad styvbarnsadoption), det vill säga adoption av ett barn till en make, maka eller registrerad partner.

Mer om adoption, förutsättningar och hur det går till

Det är viktigt att faderskapet fastställs, alltså bestäms, så snart som möjligt. Det bör vara fastställt inom tre månader från barnets födelse.

Fastställande av faderskap kan även göras före barnets födelse. Föräldrar kan anmäla gemensam vårdnad samtidigt som faderskapet fastställs på Familjerätten.

Fastställande av faderskap – om ni inte är gifta

Om föräldrar är ogifta måste faderskapet formellt fastställas.

Mamman och pappan kommer till kommunhuset i Bålsta och skriver under en bekräftelse och samtidigt ges möjlighet att anmäla gemensam vårdnad om barnet. Kopia på bekräftelseblanketten skickas till Skatteverket och ärendet avslutas hos Familjerätten.

Fastställande av faderskap vid sammanboende handläggs av kommunens kontaktcenter.
Telefon: 0171-525 00

Fastställande av faderskap – om ni är gifta

Om föräldrarna är gifta är mannen i äktenskapet att anse som pappa till barnet och annan fastställelse av faderskapet görs vanligen inte.

Mer om faderskap Öppnas i nytt fönster.

Ett barn kan byta namn om båda föräldrarna är överens om namnbytet. Om man inte är överens kan en förälder vända sig till tingsrätten för att ansöka om att ett barn ska byta namn.

Mer om namnbyte på barn

Kontakta oss för mer information

Familjerätten

Telefon: 0171-529 31

Telefontider:
Måndag: Klockan 09.00 - 11.30 och 13.30 - 15.00
Tisdag: Klockan 13.30 - 15.00
Onsdag: Klockan 09.00 – 11.30 och 13.30 - 15.00
Torsdag: Klockan 09.00 – 11.30 och 13.30 - 15.00
Fredag: Klockan 09.00 – 11.30 och 13.30 - 15.00

E-post: familjeratten@habo.se

Vi har tystnadsplikt.

Besöksadress: Centrumgränd 2 i Bålsta.

Socialnämndens funktionsbrevlåda avseende handlingar från andra myndigheter och domstolar:

E-post: socialnamnden@habo.se

Kontaktcenter, telefon: 0171-525 00

Sidansvarig: Socialförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster