Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Adoption

Här hittar du information vad som gäller om du vill adoptera ett barn. Det finns olika typer av adoptioner, bland annat internationell adoption och nationell adoption.

En internationell adoption gäller ett barn som bor utomlands.

Förutsättningar för internationell adoption

 • Vilka får adoptera:
  • gifta par
  • registrerade partners,
  • sambo.
   Dessa måste som huvudregel adoptera gemensamt.

  • Även ensamstående har rätt att adoptera.
 • Föräldrautbildning för blivande adoptivföräldrar
  Sedan 1 januari 2005 är en föräldrautbildning obligatorisk och du som sökande måste gå en sådan utbildning innan ett medgivande att adoptera ges.

  Håbo Kommun hänvisar till Studiefrämjandet i Uppsala län. Kostnaden för utbildningen får du som sökande betala själv.

  Studiefrämjandet i Uppsala län Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 • Du som sökande måste vara utredd och ha ett medgivande från kommunen
  Medgivandeutredningar genomförs av Familjerätten. Medgivandet gäller i tre år.

Nationell adoption är när ett barn som bor i Sverige adopteras här i landet. Det kan exempelvis vara ett spädbarn vars vårdnadshavare vill lämna barnet för adoption eller ett familjehem som vill adoptera ett barn som varit placerat under en längre tid.

Den vanligaste typen av nationell adoption är dock så kallad närståendeadoption (även kallad styvbarnsadoption), det vill säga adoption av ett barn till en make, maka eller registrerad partner.

Förutsättningarna för nationell adoption ser i stort sett likadana ut som för internationell adoption. De förutsättningar som skiljer sig är att:

 • Sökande ansöker på egen hand om adoption hos tingsrätten, som i sin tur begär ett yttrande från Familjerätten.

1. Det börjar med en medgivandeutredning

Vid första samtalstillfället får sökande nödvändig information om hur utredningen kommer att genomföras. Sökande får nödvändiga blanketter. Vanligtvis träffas utredarna och sökande vid flera tillfällen, både enskilt och gemensamt. Hembesök ingår.

Utredningen omfattar bland annat redogörelse för tidigare och nuvarande förhållanden, hälsotillstånd, personlighet och intressen, livsåskådning, äktenskap/samlevnad, motiv till adoption, inställning till barn, referenser och utredarnas bedömning. Läkarintyg ska bifogas, socialregistret och polisregistret kontrolleras.

2. Efter utredningen sker medgivandet från socialnämnden

Den färdiga utredningen lämnas till Socialnämnden. Dess medgivande gäller för att ta emot ett barn med medverkan av någon av de adoptionsorganisationer som är auktoriserade av Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd, MFoF. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ett medgivande gäller i två år, om inte förhållanden ändras. Om inte sökanden fått barnförslag inom två år, måste medgivandet förnyas.

3. Med ett färdigt medgivande, vänd er till en adoptionsorganisation

Efter det att sökande fått medgivande från Socialnämnden, vänder de sig till en auktoriserad adoptionsorganisation, som hjälper till att förmedla barn.

4. När ett barn blir aktuellt, kontakta familjerätten

När ett barn blir aktuellt för adoption, ska sökandena åter kontakta Familjerätten för att få samtycke till att adoptionen får fortsätta. Sökanden ska lämna uppgifter om det aktuella barnet.

5. Ansökan till svensk domstol när barnet har kommit till Sverige

När barnet har kommit till Sverige med sökanden, måste adoptionen bli juridiskt bindande för alla parter, om detta inte redan skett i barnets ursprungsland. Sökanden skickar en ansökan om att få adoptera barnet till svensk domstol.

Tingsrätten i sin tur uppdrar åt Socialnämnden att yttra sig om en adoption är till gagn för barnet. En utredning görs och nämnden tar ställning till om adoptionen ska tillstyrkas. Domstolen fattar det slutliga beslutet adoptionen.

Även efter att ett barn blivit adopterat fortsätter Familjerättens arbete genom ett antal uppföljningsrapporter till barnets ursprungsland. Dessa rapporter ska innehålla uppgifter om barnets utveckling, hälsotillstånd och acklimatisering i sin familj och sitt land.

Kontakta oss för mer information

Familjerätten

Telefon: 0171-529 31

Telefontider:
Måndag: Klockan 09.00 - 11.30 och 13.30 - 15.00
Tisdag: Klockan 13.30 - 15.00
Onsdag: Klockan 09.00 – 11.30 och 13.30 - 15.00
Torsdag: Klockan 09.00 – 11.30 och 13.30 - 15.00
Fredag: Klockan 09.00 – 11.30 och 13.30 - 15.00

E-post: familjeratten@habo.se

Vi har tystnadsplikt.

Besöksadress: Centrumgränd 2 i Bålsta.

Socialnämndens funktionsbrevlåda avseende handlingar från andra myndigheter och domstolar:

E-post: socialnamnden@habo.se

Kontaktcenter
Telefon: 0171-525 00

Sidansvarig: Socialförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster