Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Anhörigkonsulent

I Håbo kommun finns det en anhörigkonsulent.

  • Stöd och samtal, enskilt eller i grupp.
  • Information om var du som anhörig kan vända dig i olika frågor.
  • Hjälp att förmedla kontakter.

Anhörigkonsulenten har adekvat utbildning för uppdraget och erfarenhet av stödjande samtal, god kunskap om kommunens insatser och organisation.

All kontakt med anhörigkonsulenten är kostnadsfri, sker utan dokumentation och under sekretess.

Närstående är den som tar emot omsorg, vård och stöd. Med anhöriga menas personer som vårdar, hjälper eller stödjer närstående. Exempel på personer som omfattas av bestämmelsen är barn, syskon och föräldrar till personer med psykisk eller fysisk funktions-nedsättning, långvarig psykisk eller fysisk sjukdom samt anhöriga till personer med missbruks- eller beroendeproblem.

”Kommunerna ska erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar eller stödjer en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en närstående som har funktionshinder.” Socialtjänstlagen 5 kap §10.

Kontakt

Anhörigkonsulent
Telefon: 0171-527 06
E-post: anhorigstod@habo.se

Postadress för brev
Håbo kommun
Anhörigkonsulent
746 80 Bålsta

Sidansvarig: Socialförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster