Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Så arbetar vi

Foto: Håbo kommun

Vår verksamhet bygger på LSS-värdeord. Det är åtta ord från LSS-lagen som vi anser särskilt viktiga. Varje enskild arbetsgrupp har sina egna tolkningar av dessa ord, då varje arbetsgrupp är unik och anpassad utifrån individens förmågor, intressen och behov.

Vi vill att alla ska känna att de äger sin arbetsdag. Vi arbetar för att alla ska ha så högt inflytande och vara så delaktiga som möjligt i val och beslut som rör den egna arbetsdagen. Genom arbetsråd och morgonmöten skapar vi inflytande och delaktighet. Här får alla vara med och komma med förslag om hur verksamheten ska se ut och vad de vill arbeta med. För att skapa tydlighet och förutsägbarhet utgår vi från de sju frågorna:

  • Vad ska jag göra?
  • Var ska jag vara?
  • Vem ska jag vara med?
  • Hur länge ska det hålla på?
  • Vad ska hända sen?
  • Vad behöver jag ha?
  • Varför ska jag göra det?

Vi vill ta tillvara på och stärka individens förmågor men även stötta då förmågan sviktar. För att alla ska kunna arbeta så självständigt som möjligt anpassas arbetsuppgifter och arbetsscheman utifrån individuella behov och förutsättningar.

I vårt dagliga arbete använder vi oss av vår verktygslåda som innehåller viktiga arbets- och förhållningssätt. Vi arbetar utifrån grundprinciperna i TEACCH med tydliggörande pedagogik som verktyg i stöd och anpassning. Vi arbetar även med AKK - alternativ kommunikation i form av bilder, tecken och digitala hjälpmedel. Lågaffektivt bemötande, LAB, är också ett viktigt arbets- och förhållningssätt som ligger till grund för vårt bemötande och agerande i det dagliga arbetet.

I vår verksamhet finns stödpedagoger som främst ansvarar för det pedagogiska innehållet och utvecklingen i verksamheten.

Sidansvarig: Socialförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster