Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Personlig assistans

Personlig assistans är en insats enligt LSS (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) som personer med omfattande och varaktiga funktionsnedsättningar kan ansöka om.

Personlig assistans är personligt utformat stöd till barn och vuxna. Ett begränsat antal personer ger stöd till den, som på grund av stora och varaktiga funktionsnedsättningar, behöver hjälp med sina grundläggande behov.

Med grundläggande behov avses personlig hygien, måltider, att klä av och på sig, att kommunicera med andra eller annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om den funktionsnedsatte personen.

Personlig assistans kan ges direkt av kommunen, eller genom ekonomiskt stöd så att personen själv kan anlita kooperativ eller en privat utförare.

Om de grundläggande behoven överstiger 20 timmar per vecka så är det Försäkringskassan som beslutar om assistansersättning.

Det går inte att söka personlig assistans om du är över 65 år. Om du tidigare har varit beviljad personlig assistans som insats får du behålla den även efter fyllda 65 år.

Ansökan och kontakt

För ansökan, frågor eller mer information kan du kontakta Socialförvaltningens biståndshandläggare.

Telefon: 0171-525 00


Sidansvarig: Socialförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster