Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Håbo mot langning

Den enskilt största källan till alkohol för våra tonåringar i Håbo är äldre vänner och syskon, men också föräldrar.
Vad kan du göra åt det?

All konsumtion av droger bland unga under 18 år klassas som riskkonsumtion.

Som förälder är du den viktigaste personen i ditt barns liv! Skolstart, skolavslutning och lov är tillfällen då många tonåringar dricker alkohol för första gången.

  • Prata lite extra med din tonåring om alkohol inför skolstarten.
  • Prata gärna om att langning är ett brott.
  • Prata med dina barns äldre kompisar och andra föräldrar om vikten av att skapa gemensamma gränser kring alkohol.

Många tonåringar tycker det är fel att föräldrar köper ut alkohol till sina barn. Vad tycker du som förälder? Gå in Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. på Tonårsparlören för fakta och information Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. om tonåringar och alkohol.

Broschyrer på andra språk - Tonårsparlören (iq.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Studien Liv och hälsa ung 2021

  • Utvecklingen avseende flickor självskattade hälsa i Håbo vänder något uppåt och pojkars självskattade hälsa har blivit något sämre. Skillnaden mellan flickor och pojkar är stor, flickor mår sämre än pojkar.
  • Vi ser en oroande trend för hur flickor mår i skolan. Håbos Flickor skiljer ut sig i jämförelse med flickor i resten av länet, medan pojkarnas kurva planar ut.
  • Fler pojkar än flickor uppger att de aldrig druckit alkohol. År 2021 uppgav 58% flickor att de aldrig druckit alkohol och 63% av pojkarna. Siffrorna visar en trendförbättring för både flickor och pojkar sedan 2005.
  • Oroande ökat bruk av narkotika för både flickor och pojkar i Håbo mellan åren 2019-2021. En ökning för flickor med 5% och pojkar 4%.
  • Flickor i Håbo upplever fler otrygga platser än pojkar. Pojkar och flickor i Håbo upplever fler otrygga platser än övriga kommuner i studien.

Om Liv och hälsa ung

Liv och hälsa ung är Uppsala läns gemensamma enkätundersökning. Den har genomförts vartannat år i årskurs 7, 9
och årskurs 2 i gymnasiet sedan 2005. Syftet med undersökningen är att ge kunskap om unga i länet vad gäller hälsa,
levnadsvanor och livsvillkor och följa utvecklingen över tid. Undersökningen utgör också en arena för unga att få
komma till tals i frågor som rör dem.

Mer om Om Liv och hälsa ung, Region Uppsala Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidansvarig: Charlotta Bjälkebring Carlsson

Klicka för support
Stäng supportfönster