Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Föreningsbidrag inom socialtjänstens område

Socialnämnden och vård- och omsorgsnämnden beviljar föreningsbidrag till föreningar och organisationer som bedriver verksamhet med anknytning till de båda nämndernas respektive verksamhetsområden.

Föreningsbidraget är avsett att vara ett stöd till lokala föreningar och organisationer vars engagemang innehåller fritidskvalitet, stöd- och hjälpinsatser som riktar sig till Håbo kommuns invånare.

Ansökningsblankett Socialnämnden Pdf, 260.7 kB.

Ansökningsblankett Vård- och omsorgsnämnden Pdf, 172.4 kB.

Du kan också hämta blanketten i kommunhusets reception.
Du kan även ringa kontaktcenter för att beställa blanketten och få den hemskickad.
Telefon: 0171-525 00

Du skickar ansökan till:

Håbo kommun
Socialförvaltningen eller Vård- och omsorgsnämnden
746 80 Bålsta

Ansökan ska lämnas in senast 30 april för det aktuella året.

När du söker föreningsbidraget ska du bifoga handlingar. Handlingarna ska vara aktuella och högst ett år gamla.

De här handlingarna ska du bifoga:

  • Verksamhetsberättelse som gäller föregående räkenskapsår
  • Resultaträkning som gäller föregående räkenskapsår
  • Fastställd balansräkning som gäller föregående räkenskapsår
  • Revisionsberättelse som gäller föregående räkenskapsår
  • Budget över kommande år
  • Plan för hur sökt bidrag kommer att användas
  • Redovisning av sökta bidrag för kommande år från andra bidragsgivare (inklusive bidrag från annan kommunal nämnd)
  • Redovisning av beviljade bidrag för innevarande år från andra bidragsgivare.

Vid frågor eller mer information

Kontakta socialförvaltningen/vård- och omsorgsförvaltningen

Telefon: 0171-525 00

E-post: socialnamnden@habo.se eller vardochomsorgsnamnden@habo.se

Sidansvarig: Socialförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster