Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Bli utförare inom hemtjänsten

Kundval ger dig som har ett privat företag möjlighet att bli utförare inom hemtjänsten. Kundval innebär att kommunen erbjuder privata företag möjlighet att godkännas som utförare av hemtjänst.

Valfrihetssystemet öppnar dörrarna för både små, stora och nya företag och ger den enskilde individen möjlighet att välja mellan kommunen eller ett privat företag som godkänts av kommunen som utförare av insatserna.

För att bli utförare av hemtjänst i Håbo kommun krävs det att intresserade företag lämnar in en ansökan enligt ett förfrågningsunderlag som antagits av socialnämnden. Förfrågningsunderlaget innehåller de krav och riktlinjer som de företag som vill bli utförare av hemtjänst måste leva upp till.

När ansökan är inlämnad kommer de ansvariga på företaget att kallas till en intervju. Därefter fattas beslut av kommunen om företaget kommer att godkännas som utförare. Det är fortfarande kommunen som har det yttersta ansvaret för att de godkända utförarna följer de avtal som gäller. Kommunen följer upp och kontrollerar regelbundet alla utförare i hemtjänsten.

Håbo kommun har tagit fram en användarmanual för dig som är utförare. I manualen hittar du information om Treserva, TES och Care App.

Användarmanual Pdf, 2.9 MB, öppnas i nytt fönster.

För mer information, kontakta

Marie Rönnqvist-Borneteg, avdelningschef
Telefon: 0171-527 13
E-post: marie.ronnqvist-borneteg@habo.se

Sidansvarig: Vård- och omsorgsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster