Håbo kommun logo
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommun logo

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

2015-12-17
Rubrik
Ingress
Läs mer här
phone
Information
0171-525 00
Pil ner

Kontakta Håbo

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Bostadsanpassning

Om du har en bestående funktionsnedsättning kan du ansöka om bidrag för att bygga om och anpassa ditt hem. Bidraget är till för att du ska kunna bo kvar i din bostad och leva ett så självständigt liv som möjligt.

Bidrag lämnas till skälig kostnad för åtgärder i och i anslutning till bostaden som är nödvändiga för att ge personer med funktionshinder möjlighet till ett självständigt liv i eget boende.

Vem kan få bidrag?

Bostadsanpassningsbidrag lämnas till enskild person som äger en bostad för permanent bruk eller som har hyreslägenhet eller bostadsrätt.

Om bostaden hyrs i andra hand tas hänsyn till hur lång upplåtelsetiden är. För anpassning av en hyres- eller bostadsrättslägenhet krävs  fastighetsägarens medgivande.

Vad ges bidrag till?

Bostadsanpassningsbidrag lämnas till åtgärder för anpassning av bostadens fasta funktioner i och i anslutning till bostaden som underlättar den funktionshindrades dagliga liv i hemmet. Med fasta funktioner avses sådant som man normalt inte tar med sig vid eventuell avflyttning.

I vissa särskilda fall kan bidrag lämnas till åtgärder som har samband med den funktionshindrades behov av rehabilitering, funktionsträning och sjukvård.  Bidrag kan lämnas till reparation av teknisk avancerad utrustning som anskaffats med stöd av bidrag om reparationen inte utgör normalt underhåll.

Exempel på anpassningsåtgärder:

 • Bredare dörr
 • Borttagning av trösklar
 • Stödhandtag
 • Ändring eller komplettering av badrumsutrustning
 • Dörrautomatik
 • Ramper
 • Hissar
 • Räcken och ledstänger
 • Hårdgöring av gångväg

Vad gäller om man bygger ny bostad?

Vid nybyggnad lämnas bostadsanpassningsbidrag bara om det finns särskilda skäl för att välja en utformning av bostaden som kräver anpassning.

Vad gäller om man köper eller byter bostad?

Vid köp eller byte av bostad lämnas bostadsanpassningsbidrag till kostnadskrävande åtgärder bara om det finns särskilda skäl för att välja en bostad som kräver anpassning.

Handlingar som ska lämnas in:

 • Ansökan om bostadsanpassningsbidrag (blankett finns hos kommunen).
 • Intyg som styrker behovet av bostadsanpassning. Intygen ska vara utfärdade av arbetsterapeut, läkare eller någon annan sakkunnig. Vid mindre omfattande åtgärder där behovet är uppenbart, kan kravet på intyg efterges.
 • Åtgärdsprogram.

Ta kontakt med kommunens handläggare av bostadsanpassning när du börjar planera anpassning av bostaden! Vi kan ge information och hjälper till med att:

 • Knyta kontakt med lämpliga bygg- och specialfirmor.
 • I förekommande fall anbud/offert eller kostnadsuppgift.
 • Anbudsunderlag och ritningar.
 • Handlingar för eventuellt bygglov.

Beslut

Kommunen beslutar om bidraget enligt Lag (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag och utvecklad praxis.

Utbetalning

 • Då anpassningen är klar ska handläggaren kontaktas för en eventuell slutbesiktning.
 • Kommunen betalar med det beviljade beloppet fakturan.
 • Vid egna utlägg redovisas kvitton för utbetalning av bidrag.
 • Verksamheten är avgiftsfri och finansieras via skattemedel.

 

Sidansvarig: kommun@habo.se

2017-08-17

Bygga, bo och miljö

Klicka för support
Stäng supportfönster