Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Hitta bostad

Söker du bostad? Här hittar du kort information om att hyra bostad, om tomter och om Håbo kommuns bostadsförsörjningsprogram. Hör gärna av dig till oss om du saknar någon information.

Att hyra bostad

Håbo kommun har ingen gemensam bostadskö (bostadsförmedling). Vårt kommunala bostadsbolag Håbohus  har en egen kö för sina lägenheter.
Håbohus Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tomter

De tomter som säljs i kommunen säljs av byggföretag och privatpersoner och förmedlas via Hemnet. Det finns ingen gemensam kommunal tomtkö. I de enstaka fall där Håbo kommun säljer tomter anlitas en mäklare med annonsering via Hemnet.

Håbo kommuns bostadsförsörjningsprogram

Utifrån visionen och kommunfullmäktiges övergripande mål har kommunen formulerat riktlinjer för bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet.

I formuleringen av riktlinjer har kommunen även tagit stor hänsyn till gällande översiktsplan från 2006 samt den fördjupade översiktsplanen för Bålsta tätort från 2010 samt av relevanta nationella och regionala mål, planer och program som är av betydelse för bostadsförsörjningen.

 1. Den årliga produktionen av bostäder sker balanserat i etapper och samspelar med kommunens och regionens tillväxtambitioner. Det produceras 150-200 bostäder per år i kommunen.

 2. Kommunen har framförhållning i bostadsproduktionen och god beredskap för befolkningsökningen. Fyraårig planberedskap upprätthålls och följer mandatperioderna.

 3. Kommunen utvecklar goda boendemiljöer för barn med platser för rekreation, lek och aktivitet i takt med att bostadsbeståndet byggs ut. I det befintliga beståndet säkerställs att barn och unga har tillgång till aktivitetsytor efter lokala behov och önskemål.

 4. Delaktighet, transparens och öppenhet ska säkerställas vid planering av nya bostadsområden. Vid planering och produktion av större bostadsområden ska särskilda informationsinsatser och dialogaktiviteter genomföras i tidiga skeden mot barn, ungdomar och resurssvaga.

 5. Nyproducerade bostäder har en kapacitet på minst 100 Mbit/sek för uppkoppling till fast eller mobilt bredband. Tillgång på bredband i det befintliga beståndet utvecklas av marknaden och genom enskilda initiativ.

 6. Bostäder som produceras i Bålsta tätort har max 400 meters promenadväg till hållplats för kollektivtrafik. Utanför tätorten är avståndet max 1 500 meter.

 7. Mälaren är en särskild resurs för kommunen och Mälarnära nyproduktion av bostäder prioriteras högt. Mälarnära innebär gång- eller cykelavstånd till Mälarens stränder.

 8. Grönområden och ekosystemtjänster säkras genom förtätning av befintliga bostadsområden. Tillgängligheten till naturen säkras med gena stråk mot omkringliggande naturområden.

 9. I Håbo kommun eftersträvas goda boendemiljöer genom variation i arkitektur och estetisk utformning. Kommunens markanvisningspolicy är vägledande.

 10. Nyproduktion som förtätar i befintliga bostadsområden, längs kommunikationsstråk, med samlade funktioner och målpunkter och i kollektivtrafiknära lägen prioriteras högt.

 11. Obalansen i upplåtelseformer åtgärdas genom produktion av kostnadseffektiva hyreslägenheter med ett, två eller tre rum och kök, gärna med olika upplåtelseformer i samma område.

 12. Håbo kommun arbetar för att effektivisera tillgänglighetsanpassningen och minskar kostnaderna genom anpassning i tidiga skeden.

 

Sidansvarig: Johanna Forsberg-Malmsten

Bygga, bo och miljö

Klicka för support
Stäng supportfönster