Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Tillgänglighet

Nybyggda bostäder och offentliga lokaler ska vara tillgängliga för alla, även för dem som har någon typ av funktionsnedsättning. Kraven på utformning för att bygga tillgängligt finns i Boverkets byggregler. 

Tomter avsedda för bebyggelse ska även de vara tillgängliga och användbara för alla om det inte är orimligt med hänsyn till terrängen och förhållandena i övrigt. Det gäller även gator, torg, badplatser med mera.

Kraven på utformning för att bygga tillgängligt finns i Boverkets byggregler. Krav på åtgärd av enkelt avhjälpta hinder finns reglerat i Plan- och bygglagen samt i Boverkets föreskrifter.

Offentlig lokal

Publika lokaler är lokaler som riktar sig till och används av allmänhet. Exempelvis: affärer, restauranger, terminaler, teatrar, biografer och apotek.

Allmän plats

En allmän plats är en gata, en väg, en park, ett torg eller ett annat område som enligt detaljplan är avsett för ett gemensamt behov.

Enkelt avhjälpta hinder

I Plan- och bygglagen ställs tydliga krav på tillgängligheten i befintlig byggnation samt på allmänna platser. Det innebär att enkelt avhjälpta hinder ska åtgärdas i publika lokaler samt på allmänna platser.

Vem som är ansvarig avgörs av vem som rättsligt råder över hindret och att det åtgärdas. I de flesta fall är det byggnadens ägare men det kan i stället vara en verksamhetsutövare som hyr en lokal.

Läs mer om vad som gäller i Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:13) om avhjälpande av enkelt avhjälpta hinder till och i lokaler dit allmänheten har tillträde och på allmänna platser Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Föreskrifterna innebär i princip att alla enkelt avhjälpta hinder ska åtgärdas direkt. Med "enkelt avhjälpta" menas att de ska vara rimliga att avhjälpa med hänsyn till de praktiska och ekonomiska förutsättningarna.

Reglerna omfattar bland annat:

 • mindre nivåskillnader
 • tunga dörrar
 • kontrastmarkeringar
 • varningsmarkeringar
 • skyltning
 • belysning
 • balansstöd (ledstänger)
 • ljudmiljö (gäller för publika lokaler)
 • fast inredning (gäller för publika lokaler)
 • parkeringsplatser för handikappfordon (gäller för allmän plats)
 • lekplatser (gäller för allmän plats)

Exempel på åtgärder

 • ramper vid mindre nivåskillnader
 • dörrautomatik
 • trappor som kompletteras med ledstänger och kontrastmarkeringar
 • reklamskyltar och inredning flyttas för att det ska bli lättare att komma fram

Ansvar för tillsyn av enkelt avhjälpta hinder

I Håbo kommun är det bygg- och miljönämnden som ansvarar för tillsyn av enkelt avhjälpta hinder och kan ställa krav på fastighetsägaren att vidta åtgärder.

Har du uppmärksammat problem med tillgängligheten i publik lokal eller på allmän plats här i Håbo kommun? Är hindret lätt att rätta till, det vill säga är det ett enkelt avhjälpt hinder?

Du kan då börja med att uppmärksamma fastighetsägaren eller annan ansvarig om detta. Görs ingen åtgärd kan du anmäla det till bygg- och miljöförvaltningen via vår e-tjänst:

Enkelt avhjälpta hinder. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidansvarig: Bygg- och miljöförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster