Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Rehabilitering

Rehabiliterande insatser ska stötta dig som har en tillfällig eller långvarig funktionsnedsättning så att du ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt utifrån dina förutsättningar och behov.

Det är våra arbetsterapeuter och sjukgymnaster som tillsammans med dig, närstående, omvårdnadspersonal och hemsjukvård planerar och genomför de insatser som är aktuella. Insatserna utformas i samråd med dig och dokumenteras i en patientjournal. Sjukgymnast eller arbetsterapeut utför själva insatsen eller delegerar/instruerar vårdpersonal.

Med hjälp av rehabilitering är syftet att du ska få tillbaka din funktion och förmåga efter en sjukdom eller skada samt bibehålla din funktion eller förmåga så långt som möjligt trots en funktionsnedsättning.

Ansvaret för rehabilitering delas mellan kommunen och landstingets primärvård. Sjukgymnastisk träning på mottagning är primärvårdens ansvar och rehabiliterande insatser i hemmet, där varaktigheten är längre än 14 dagar, är kommunens ansvar.

Rehabilitering, habilitering och hjälpmedel i samverkan Länk till annan webbplats.

Kommunens rehabilitering vänder sig till dig som är vuxen och som har behov av rehabilitering i hemmiljö och som på grund av funktionsnedsättning inte kan ta dig till en vårdcentral. Rehabiliteringsbehovet ska överstiga två (2) veckor och kan innefatta arbetsterapeutiska och/eller sjukgymnastiska insatser.

Om du är i behov av rehabilitering efter en sjukhusvistelse görs som regel en vårdplanering inför hemgång och överrapportering sker från sjukhuset. Kommunens arbetsterapeuter och sjukgymnaster gör en bedömning av ditt behov och planerar tillsammans med dig aktuella rehabiliteringsinsatser. Du kan också själv ta kontakt med sjukgymnast och/eller arbetsterapeut för en bedömning.

Kommunens rehabilitering vänder sig också till alla särskilda boenden. Där sker det rehabiliterande arbetet i stor utsträckning genom omvårdnadspersonalen.

  • Träning av gång och förflyttningsförmåga
  • Träning i vardagliga aktiviteter som att klä sig, sköta personlig hygien
  • Träning i att använda hjälpmedel. Läs mer om hjälpmedel
  • Träning av rörliget, balans och styrka.

Du kontaktar en arbetsterapeut eller sjukgymnast på Rehabenheten som träffar dig, oftast i ditt hem och gör en bedömning utifrån ditt individuella behov.

Arbetsterapeuter och sjukgymnaster når du på telefon 0171-528 94. Telefontid vardagar klockan 11:00 - 12:00. Övrig kan du lämna ett meddelande på telefonsvarare så ringer vi upp.

Rehabiliterande insatser kostar inget.

Kontakt

Telefon: 0171-528 94

Telefontid: Vardagar klockan 11:00 - 12:00.
Övrig tid går det bra att lämna telefonsvar så ringer vi upp.

Enhetschef
Mikael Karlsson
Telefon: 0171-66 21 80

Samordnare
Veronica Henricsson
Telefon: 0171-528 50
E-post: veronica.henricsson@habo.se

Adress
Sjuksköterskekontoret
Sjövägen 14 A
746 31 Bålsta

Sidansvarig: Socialförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster