Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Tandvård

Den som behöver omfattande och långvarig vård och omsorg eller har fysisk eller psykisk funktionsnedsättning kan få ekonomiskt stöd för tandvård från landstinget. 

Tandvårdsstödet innebär att nödvändig tandvård ges till samma avgift som vid besök inom den öppna hälso- och sjukvården. Kostnaden för denna tandvård ingår i högkostnadsskyddet.

För att det ska bli möjligt krävs ett intyg om nödvändig tandvård. I Håbo kommun har biståndsbedömare, sjuksköterska och anhörigkonsulent rätt att bedöma rätten till intygsunderlag. Landstinget i Uppsala län beslutar och skickar ut intyget.

Landstingets tandvårdsstöd kan beviljas till dig som:

  • Varaktigt behöver omfattande vård- och omsorgsinsatser under minst ett år. Det innebär personlig omvårdnad minst tre gånger per dygn och tillsyn under natten eller larm.
  • Omfattas av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).
  • Har en psykossjukdom eller annan psykisk störning som varat längre än ett år och som medför en omfattande funktionsnedsättning.

Du som omfattas av rätten till landstingets tandvårdstöd har också rätt till en kostnadsfri munhälsobedömning en (1) gång per år. Munhälsobedömningen utförs i ditt hem av en tandhygienist.

Kontakt

Hemsjukvård
Jenny Wallén, enhetschef
Telefon: 0171-529 79
E-post: jenny.wallen@habo.se

Biståndsenheten
Andrea Holmström, enhetschef
Telefon: 0171-526 64
E-post: andrea.holmstrom@habo.se

Sidansvarig: Socialförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster