Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Medicinskt ledningsansvariga, MAS och MAR

I varje kommun ska det finnas en medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS. Inom området rehabilitering får en arbetsterapeut eller en sjukgymnast/fysioterapeut fullgöra uppgifter som annars tillfaller MAS, som då benämns medicinskt ansvarig för rehabilitering, MAR.

MAS och MAR i Håbo kommun har på uppdrag av Vård- och omsorgsnämnden och Socialnämnden ett övergripande tillsynsansvar för kvalitet och patientsäkerhet inom den kommunala hälso-och sjukvården. 

I uppdraget ingår att ge praktiskt stöd och information till personal i verksamheterna. MAS och MAR ansvarar för att upprätta styrdokument för kommunal hälso-och sjukvård. I uppdraget ingår också samverkan med regional hälso-och sjukvård. 

4 kap § 6 Hälso-och sjukvårdsförordningen 2017:80 reglerar MAS och MAR uppgifter. 

MAS och MAR är anmälningsansvarig till Inspektionen för vård och omsorg, IVO om en patient drabbats av en allvarlig vårdskada eller risk för allvarlig vårdskada.

Kommunen har ett ansvar att bedriva systematiskt patientsäkerhetsarbete och arbeta förebyggande för att förhindra vårdskador.

I patientsäkerhetsarbetet ingår att beskriva hur ansvaret för patientsäkerheten ser ut i organisationen och att upprätta en patientsäkerhetsberättelse.

Mer om patientsäkerhet Länk till annan webbplats.

På kommunens vård

Om du har klagomål och synpunkter på den vård som du har fått av kommunen ska du kontakta kommunen som ska ta emot och besvara klagomål från dig som patient eller närstående. Vänd dig till enhetschefen på den enhet där du eller din närstående fått vård eller omsorg. Det går lika bra att lämna ett muntligt eller skriftligt klagomål. Kommunens system för klagomålshantering kan också användas.

Lämna synpunkter - Håbo (habo.se) Länk till annan webbplats.

Patientnämnden

Du kan också kontakta Patientnämnden om det gäller hälso- och sjukvård inom Region Uppsala, länets kommuner eller folktandvården.

Läs mer på 1177 webbplats Länk till annan webbplats.

Inspektionen för vård och omsorg - IVO

Vissa händelser kan du anmäla till IVO. Läs mer på IVO:s webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)
Anne-May Ryytty
Telefon: 0171-528 87
E-post: anne-may.ryytty@habo.se

Medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR)
Monica Lundquist
Telefon: 0171-526 59
E-post: monica.lundquist@habo.se

Sidansvarig: Socialförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster