Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Patientsäkerhet

Patientsäkerhet handlar om säkerhet och kvalitet inom vård och omsorg och innebär skydd mot vårdskada. En vårdskada innebär lidande, kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom, samt dödsfall, vid en patients kontakt med hälso- och sjukvården, som hade kunnat undvikas om lämpliga åtgärder hade vidtagits.

Kommunen har som vårdgivare ett ansvar att bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete för att förebygga vårdskador. En patientsäkerhetsberättelse som beskriver hur kommunens patientsäkerhetsarbete bedrivits upprättas årligen. Här kan du läsa Patientsäkerhetsberättelser för de tre senaste åren.

På uppdrag av regeringen så har Socialstyrelsen tagit fram en nationell handlingsplan för ökad patientsäkerhet i hälso- och sjukvården 2020-2024. Handlingsplanen omfattar såväl regioner som kommuner, inklusive Håbo kommun.

Den nationella handlingsplanen ska stärka kommuner och regioner i det systematiska patientsäkerhetsarbetet och bidra till att förebygga vårdskador. Den ska också stödja och samordna arbetet med patientsäkerhet i Sverige.

Nationell handlingsplan för ökad patientsäkerhet (Socialstyrelsen) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lämna synpunkter på kommunens vård

Om du har klagomål och synpunkter på den vård som du har fått av kommunen, ska du kontakta kommunen som tar emot och besvarar klagomål från dig som patient eller närstående. Du kan kontakta enhetschefen på den enhet där du eller din närstående fått vård eller omsorg. Det går lika bra att lämna ett muntligt eller skriftligt klagomål. Du kan också använda kommunens system för klagomålshantering.

Lämna synpunkter - Håbo (habo.se) Länk till annan webbplats.

Patientnämnden

Du kan även kontakta Patientnämnden om det gäller hälso- och sjukvård inom Region Uppsala, länets kommuner eller folktandvården.

Läs mer: Om du inte är nöjd med vården (1177 - Region Uppsala) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Inspektionen för vård och omsorg - IVO

Vissa händelser kan du också anmäla till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).
Läs mer på IVO:s webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)
Anne-May Ryytty
Telefon: 0171-528 87
E-post: anne-may.ryytty@habo.se

Medicinskt ansvarig för rehabilitering/hjälpmedel (MAR)
Monica Lundquist
Telefon: 0171-526 59
E-post: monica.lundquist@habo.se

Adress
Håbo kommun
Vård- och omsorgsförvaltningen
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Sidansvarig: Vård- och omsorgsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster