Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Regler och riktlinjer

Regler och riktlinjer ger stöd och anger normer för hur vårt arbete ska utföras och hur vi ska agera.

Riktlinjer

En riktlinje ska ge ett konkret stöd för hur arbetsuppgifter ska utföras i Håbo kommun. Det övergripande syftet med en riktlinje är att reglera att kommunens befintliga verksamhet bedrivs effektivt och med god kvalitet.

Regler

Regler ska ange absoluta normer för vårt agerande. De fokuserar på utförande istället för innehåll och ska, till skillnad från riktlinjer, sätta exakta gränser för vårt handlade genom att helt enkelt förbjuda vissa typer av beteenden eller handlande.

Styrdokument

Regler


Regler för placering i fritidshem Pdf, 470.3 kB, öppnas i nytt fönster.


Regler för skolskjuts i Håbo kommun Pdf, 503 kB, öppnas i nytt fönster.


Regler för utbetalning av grundbelopp och interkommunal ersättning Pdf, 555.4 kB, öppnas i nytt fönster.


Regler om omsorg på obekväm arbetstid Pdf, 542 kB.


Regler för avgifter och betalning för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg Pdf, 440.8 kB, öppnas i nytt fönster.


Regler för antagning till Håbo kulturskola Pdf, 494.9 kB, öppnas i nytt fönster.


Regler för placering i förskola och annan pedagogisk omsorg Pdf, 575.6 kB.


Regler för drogfri skola i Håbo kommun Pdf, 569.4 kB.


Regler för placering vid skolenhet i förskoleklass eller grundskola i Håbo kommun Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.


Riktlinjer


Riktlinje för ersättning av förlängd studietid på gymnasieskolan Pdf, 498.8 kB, öppnas i nytt fönster.


Riktlinje för reseersättning och inackorderingsbidrag Pdf, 477.2 kB, öppnas i nytt fönster.


Riktlinjer för kontaktpolitiker inom förskola och skola i Håbo kommun Pdf, 370.4 kB, öppnas i nytt fönster.


Riktlinjer för ersättning för resor och logi vid distansutbildning Pdf, 544.4 kB, öppnas i nytt fönster.


Riktlinjer för ersättning för studier vid allmän kurs, folkhögskola Pdf, 535.4 kB, öppnas i nytt fönster.


Riktlinjer för gymnasiestudier utomlands Pdf, 465 kB, öppnas i nytt fönster.


Riktinjer för ledighet i kommunal grundskola och anpassad grundskola Pdf, 482.1 kB, öppnas i nytt fönster.


Riktlinjer för att fullgöra skolplikten på annat sätt och varaktig vistelse utomlands för grundskola och anpassad grundskola Pdf, 193.2 kB, öppnas i nytt fönster.Sidansvarig: Kommunledningsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster