Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Arbetsordningar, reglementen och bolagsordningar

Reglementen

I ett reglemente regleras en nämnds ansvarsområden och uppgifter. Reglementen fastslås av kommunfullmäktige. Kommunfullmäktiges sammanträdes- och ärendehandläggning fastslås i en arbetsordning.

Bolagsordningar och ägardirektiv

Bolagsordningen är aktiebolagens regelverk, som tillsammans med lagstiftning anger ramarna för verksamheten. Bolagsordning och ägardirektiv är antagna av kommunfullmäktige. Ägardirektivet fungerar som ett komplement till bolagsordningen. Av ägardirektivet framgår kommunens förväntningar och krav på bolaget.

Styrdokument

Övergripande


Arbetsordning för kommunfullmäktige Pdf, 664.4 kB, öppnas i nytt fönster.


Reglemente för revisionen Pdf, 448.5 kB, öppnas i nytt fönster.


Uppdragsbeskrivning för kommunalråd och gruppledare Pdf, 525.6 kB, öppnas i nytt fönster.


Attestreglemente Pdf, 750.6 kB, öppnas i nytt fönster.


Reglemente för intern kontroll Pdf, 1.6 MB, öppnas i nytt fönster.


Instruktion för kommundirektör Pdf, 531.7 kB.Styrdokument

Reglementen


Reglemente för Håbo kommuns nämnder Pdf, 757.2 kB, öppnas i nytt fönster.


Reglemente för Kommunstyrelsen Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.


Reglemente för Valnämnden Pdf, 110.8 kB, öppnas i nytt fönster.


Reglemente för Krisledningsnämnden Pdf, 449.4 kB, öppnas i nytt fönster.


Reglemente för revisorer i räddningstjänsten Enköping-Håbo Pdf, 84.4 kB, öppnas i nytt fönster.


Reglemente för direktionen räddningstjänsten Enköping-Håbo Pdf, 113.9 kB, öppnas i nytt fönster.


Reglemente för Barn- och utbildningsnämnden Pdf, 667.5 kB, öppnas i nytt fönster.


Reglemente för Bygg- och miljönämnden Pdf, 441.8 kB, öppnas i nytt fönster.


Reglemente för Socialnämnden Pdf, 685.9 kB, öppnas i nytt fönster.


Reglemente för Vård- och omsorgsnämnden Pdf, 664 kB, öppnas i nytt fönster.


Reglemente för Gemensam lönenämnd - Håbo, Trosa, Salem Pdf, 712.5 kB, öppnas i nytt fönster.


Reglemente för Kultur- och fritidsnämnden Pdf, 344 kB, öppnas i nytt fönster.


Styrdokument‌

Arbetsordningar för distanssammanträden


Kommunfullmäktiges beslut för att möjliggöra distanssammanträden Pdf, 196.5 kB.


Krisledningsnämnden Pdf, 432.9 kB.


Kommunstyrelsen Pdf, 448.1 kB.


Vård- och omsorgsnämnden Pdf, 918.3 kB.Styrdokument

Kommunala råd


Reglemente för kommunala pensionärsrådet Pdf, 525.3 kB, öppnas i nytt fönster.


Reglemente för kommunala funktionsrättsrådet Pdf, 355.4 kB, öppnas i nytt fönster.


Reglemente för tillväxtrådet Pdf, 461.4 kB, öppnas i nytt fönster.


Reglemente för ungdomsrådet Pdf, 342.2 kB, öppnas i nytt fönster.


Reglemente för hälso- och trygghetsrådet Pdf, 439.3 kB.


Reglemente för sverigefinskt samråd Pdf, 559.4 kB, öppnas i nytt fönster.Styrdokument

Ägardirektiv


Håbohus AB Pdf, 2.6 MB, öppnas i nytt fönster.Styrdokument

Bolagsordning


Håbohus AB Pdf, 249 kB, öppnas i nytt fönster.Styrdokument

Förbundsordning


Räddningstjänsten Enköping – Håbo Pdf, 133.4 kB, öppnas i nytt fönster.


  

Sidansvarig: Kommunledningsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster