Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Taxor och avgifter

Vissa av kommunens verksamheter finansieras till viss del genom taxor och avgifter. Här nedan kan du läsa mer om de avgifter och taxor som Håbo kommun har.

Allmänna handlingar

Dokument

Avgifter för kopia med mera av allmänna handlingar                               

Pdf, 56 Kb Pdf, öppnas i nytt fönster.


Bygga, bo och miljö

Dokument

Avfallstaxa

Pdf, 172 kB Pdf, 484.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Taxa för tillsyn av avfallshantering från fritidsbåtshamnar Pdf, 1.2 MB.


Avgift för handläggning av grävtillstånd och trafikanordningsplaner samt vite vid överträdelser

Pdf 52 kB Pdf, 51.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Myndighetstaxa Räddningstjänsten

Pdf, 117 Kb Pdf, 117.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Plan- och bygglovstaxa inklusive kart- och mättaxa

Pdf Pdf, 725.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Sotningstaxa

Pdf 89 Kb Pdf, 89.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Taxa för brandskyddskontroll

Pdf, 110 Kb Pdf, 112.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdena

Pdf, 188kB Pdf, 184.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Indexreglering av timtaxa för kontroll inom livsmedelsområdet för år 2024

Pdf Word, 69.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och strålskyddslagens område

Pdf, 368 Kb Pdf, 365.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Indexreglering av timtaxa för miljöbalken och strålskyddslagens områden samt taxa för alkohol, tobak och liknande produkter

Pdf Pdf, 47.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Taxa för tillståndshantering enligt lag om brandfarliga och explosiva varor, Räddningstjänsten

Pdf, 315 Kb Pdf, 316 kB, öppnas i nytt fönster.

VA-taxa (vatten och avlopp) 2019

Pdf Pdf, 592.9 kB, öppnas i nytt fönster.


Omsorg och hjälp

Dokument

Avgifter, bilaga till Riktlinjer för serveringstillstånd                          

Pdf, 28 Kb Pdf, 28.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Avgiftshantering inom äldre- och handikappomsorg

Pdf, 101 Kb Pdf, 101.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Borgerlig vigsel

Länk Öppnas i nytt fönster.


Uppleva och göra

Dokument

Taxor och avgifter för kultur- och fritidsförvaltningens lokaler och simhall

Pdf Pdf, 848.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Taxor och avgifter vid Håbo bibliotek

Pdf Pdf, 516.9 kB, öppnas i nytt fönster.


Utbildning och barnomsorg

Dokument

Avgift musikskolan                                                                            

Pdf, 30 Kb Pdf, 30.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Maxtaxa barnomsorg

Länk Öppnas i nytt fönster.

Sidansvarig: Kommunledningsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster