Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Kemikalieolycka

Här hittar du information om en allvarlig kemikalieolycka skulle inträffa vid företaget Saint-Gobain Sweden AB, Gyproc, i Bålsta.

Om en allvarlig olycka skulle inträffa är det i första hand industriområdet som drabbas. I vissa fall kan dock kringboende och allmänhet beröras.

För dig som bor eller har verksamhet i närområdet är det viktigt att känna till vilka risker som finns, vilka säkerhetsåtgärder Saint-Gobain Sweden AB, Gyproc har vidtagit för att förebygga olyckor och hur du ska agera om en olycka ändå skulle inträffa.

Saint-Gobain Sweden AB, Gyproc är en Seveso-anläggning och omfattas av den lägre kravnivån enligt Lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor Länk till annan webbplats.

Gyproc erbjuder lösningar för ljudisolering, brandskydd och fuktresistens som säkerställer en sund och god inomhusmiljö.

Gyprocs webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Naturgas och gasol (LPG) används som energikälla för kalcinering av gips och för torkning av gipsskivor. Naturgasen och gasolen kommer i flytande form till Saint-Gobain Sweden AB, Gyprocs anläggning. Flytande Naturgas (LNG) innehåller 100% metan och klassificering enligt CLP är Brandfarlig gas samt Gas under tryck. Gasol (LPG, Liquified Petroleum Gas) består av minst 95% propan och har klassificeringen Brandfarlig gas samt Gas under tryck.

De största konsekvenserna för människor och miljön är om det skulle uppstå en större brand eller explosion. Vid brand påbörjar personalen släckningen själva. Larmet går automatiskt till räddningstjänsten, det är Nödlägeskoordinator hos Saint-Gobain Sweden AB, Gyproc som bestämmer och koordinerar släckningsarbete tills räddningstjänsten anländer.

Om det inträffar en allvarlig kemikalieolycka varnas allmänheten via varnings- och informationssystemet Viktigt Meddelande till Allmänheten (VMA) och genom information på lokalradio och TV. Då sänds information om vad som har hänt och vad du ska göra.

Om det sker en större olycka eller annan extraordinär händelse i Håbo kommun kommer information om det aktuella läget att publiceras på www.håbo.se Länk till annan webbplats..

Om du själv uppmärksammar en olycka ska du ringa SOS Alarm, 112. Du kan också ringa 113 13 för att få information om allvarliga olyckor.

Kommunen har beredskap för att möta allvarliga samhällsstörningar. Det kan vara större störningar på el- och vattenförsörjning, översvämningar eller allvarliga kemikalieolyckor.

Det finns en plan för extraordinära händelser med information om hur krisledningen ska organiseras och samverka med övriga verksamheter och externa aktörer. Vid till exempel en kemikalieolycka samarbetar personal från miljöavdelningen med krisledningen och räddningstjänsten för att tillsammans lösa situationen som uppkommit.

Inom räddningstjänsten finns en övergripande räddningstjänstplan för hela kommunen och planer för vad som ska göras vid speciella olyckor. Räddningstjänsten har ständig beredskap samt resurser och utbildad personal för att snabbt kunna ingripa.

Kontaktpersoner

Vid frågor om Håbo kommuns beredskap vid en händelse:
Louise Lightowler, säkerhetschef
Telefon: 0171-525 44
E-post: louise.lightowler@habo.se

Vid frågor om Gyprocs dagliga rutiner för kontroll och underhåll, risker och nödlägesberedskap:
E-post: EHS-Balsta@Saint-Gobain.com

Vid frågor om tillsynen:
E-post: EHS-Balsta@Saint-Gobain.com

Gyprocs adress:
Saint-Gobain Sweden AB, Gyproc 
Kalmarleden 50
746 37 Bålsta

Sidansvarig: Kommunledningsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster