Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Skolskjuts till placeringsskola, skolskjutsskola eller vald skola

Reglerna för skolskjuts är olika för beroende på vilken skola eleven går i.

Om ditt barn går på den skola där kommunen skulle ha placerat eleven kallas det för placeringsskola eller skolskjutskola och du har rätt till skolskjuts till skolan, om du uppfyller de grundläggande kraven för skolskjuts.

Om ditt barn går en vald skola som är en annan än placeringsskolan eller skolskjutsskolan så är det inte säkert att barnet har rätt till skolskjuts även om det är långt till skolan. Det gäller också om ni behöver skolskjuts på grund av funktionsnedsättning.

Placeringsskola- en skola nära hemmet

Alla barn i Håbo har rätt till en skola som ligger nära hemmet, en placeringsskola. Placeringsskolan är den kommunala skola där kommunen placerar eleven om inte vårdnadshavarna önskar något annat. Ofta är det den skola som ligger närmast elevens folkbokföringsadress men det kan också vara en skola som ligger längre bort om det var fullt på den närmaste skolan vid skolvalet eller kommunen av något annat skäl placerat barnet längre bort.

För elever som går i anpassad grundskola eller anpassad gymnasieskola är det alltid kommunens egna skolor som räknas som placeringsskolan.

Elever som går på sin placeringsskola har rätt till skolskjuts om de uppfyller något av de grundläggande kraven om avstånd, trafiksäkerhet, funktionshinder eller annat särskilt skäl.

Att skolan ligger nära hemmet har Håbo kommun bedömt så här:

 • elever som ska börja i förskoleklass har rätt till en skola inom 2 km från hemmet,
 • elever i årskurs 1-3, har rätt till en skola inom 3 km från hemmet,
 • elever i årskurs 4-6, har rätt till en skola inom 4 km från hemmet,
 • elever i årskurs 7-9, har rätt till en skola inom 5 km från hemmet.

Skolskjutsskola- för dig som bor långt från alla skolor

Om det inte finns en skola inom det avstånd som anges ovan, så kan ditt barn få en plats på en skola till vilken det går skolskjuts, så kallad skolskjutsskola.

När du väljer skola får du information om vilken skola ditt barn kan få skolskjuts till. Ofta är det den skola som ligger närmast hemmet.

Om du väljer en annan skola än skolskjutsskolan kan rätten till skolskjuts påverkas.

Om du flyttar

Om du flyttar inom kommunen kan den skolan som tidigare var din placeringsskola eller skolskjutsskola komma att räknas som en vald skola om det finns en skola som ligger närmare din nya adress.

En vald skola kan vara:

 • en fristående skola i Håbo kommun
 • en kommunal skola i en annan kommun
 • en av kommunens egna skolor som eleven har valt istället för placeringsskolan eller skolskjutsskolan.

Oftast ligger en vald skola längre från hemmet än skolskjutsskolan eller placeringsskolan.

Kommunen kan bevilja skolskjuts till den valda skolan om:

 1. det inte blir dyrare för kommunen i jämförelse med om eleven gått på sin skolskjutsskola eller placeringsskola och,
 2. eleven uppfyller något av de grundläggande kraven om avstånd, trafiksäkerhet, funktionshinder eller annat särskilt skäl.

Elever som går på en anpassad gymnasieskola (tidigare gymnasiesärskola) utanför Håbo kan få skolskjuts om:

 1. det inte blir dyrare för kommunen i jämförelse med om eleven gått på Håbos egen anpassade gymnasieskola och,
 2. eleven uppfyller något av de grundläggande kraven om avstånd, trafiksäkerhet, funktionshinder eller annat särskilt skäl

De spelar ingen roll för bedömningen om eleven går ett program inom anpassad gymnasieskola som inte finns på Håbos egen skola.

Kommunen beviljar inte skolskjuts för elever som går i en fristående skola utanför kommunen.

Det gäller även om eleven uppfyller de grundläggande kraven om avstånd, funktionshinder eller annat särskilt skäl. Anledningen till att det inte beviljas är att kommunen inte är skyldig att ordna skolskjuts till fristående skolor utanför kommunen.

Sidansvarig: Barn- och utbildningsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster