Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Struktur och system

Året är 2030 och i Håbo är det lätt att göra rätt. Vårt arbete utgår från långsiktighet och regelbundenhet. Det är ordning och reda i alla led. Håbo kommuns hållbarhetsarbete kännetecknas av ständiga förbättringar. Struktur tillsammans med gemensamma mål och tydligt ledarskap gör förbättringarna möjliga.

För att uppnå struktur och system ska vi:

  • Öka tillgången till digitala möjligheter genom att arbeta för att alla ska ha tillgång till snabbt bredband samt stabila mobila tjänster av god kvalitet.
  • Öka antal arbetstillfällen i Håbo kommun genom att ge förutsättningar för hållbara lokala företag, nyetableringar och verksamheter.

Vi bidrar främst till följande globala mål i arbetet med struktur och system:

 

Struktur och system globala mål

Klicka på målen för att läsa mer om de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030

Det här gör Håbo kommun

Vi informerar om det stöd och den service du kan få om du exempelvis vill flytta ditt företag till Håbo, starta ett företag, gå en utbildning för företagare, delta i nätverk och projekt, eller hitta fakta om näringslivet.

Träffpunkt Näringsliv är den arena där företag, politiker och tjänstemän möts och pratar om frågor som är viktiga för Håbos näringsliv. Varje månad hålls möten om aktuella ämnen där fokus är dialog för Håbo bästa.

Att använda e-tjänster är ett snabbt och enkelt sätt för dig att utföra en tjänst.

Kommunen erbjuder olika tekniska hjälpmedel för en ökad trygghet för personer med behov av omsorg och hjälp.

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster