Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Social hållbarhet

I Håbo ska vi leva socialt hållbart och skapa det goda livet för alla. Det innebär ett öppet och demokratiskt samhälle som kännetecknas av jämlikhet, medbestämmande och där alla är delaktiga.

Den sociala hållbarhetsdimensionen handlar om hur människor mår och om deras behov. Dessutom handlar det om rättigheter, rättvisa, makt, trygghet och de skyldigheter samhället har för sina invånare samt kulturella uttryck. Ett socialt hållbart samhälle är jämställt och jämlikt, med människors lika värde i centrum. Människor lever ett gott liv med god hälsa. Människor känner tillit och förtroende till varandra och är delaktiga i samhällsutvecklingen på lika villkor.

Social hållbarhet är avgörande i det demokratiska samhället och är nödvändig ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Samhällen som är socialt hållbara och tål påfrestningar, är anpassningsbart och förändringsbenäget och har förmåga att återhämta sig från störningar.

Fokusområdena nedan beskriver Håbo kommuns mål och arbete med social hållbarhet.

 • Delaktighet

  År 2030 lever vi i ett Håbo där alla har samma möjlighet att delta och växa. Vi tar vara på varandras ambitioner, drivkrafter och kreativitet och formar något större.

 • Jämlikhet

  Året är 2030 och i Håbo finns en plats för alla och ingen lämnas utanför. Olika förmågor och resurser tas tillvara. Inom Håbo kommun finns inkluderande och jämställda arbetsplatser med rättvisa arbetsvillkor och en nolltolerans när det gäller diskriminering.

 • Trygga mötesplatser för alla

  År 2030 erbjuder Håbo kommun möjligheter till mötesplatser för människor i olika åldrar och olika faser av livet. Det engagemang som finns i föreningar och hos invånare tas tillvara.

 • God hälsa och arbetsmiljö

  År 2030 fortsätter Håbos hälsofrämjande arbete ge människor möjlighetatt öka kontrollen över sin hälsas utveckling. Hälsoklyftorna minskaroch alla, barn som äldre har en meningsfull fritid och vardag.

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster