Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Trygga mötesplatser för alla

År 2030 erbjuder Håbo kommun möjligheter till mötesplatser för människor i olika åldrar och olika faser av livet genom samverkan i hela samhället. Vi tar tillvara invånarnas engagemang, tillgodoser efterfrågan och behov, där trygghet och gröna värden är viktiga beståndsdelar för mötesplatserna.

För att uppnå trygga mötesplatser för alla ska vi:

  • Öka insatser för att den upplevda tryggheten ska öka genom ett nära samarbete mellan kommun, andra myndigheter, föreningsliv, civilsamhälle och näringsliv.
  • Öka möjligheten till möten genom att erbjuda trygga, inkluderande, gröna och tillgängliga miljöer och lokaler där friluftsliv och idrottsaktiviteter kan ske spontant, nära bostaden, i skolan eller inom det lokala föreningslivet.

Vi bidrar främst till följande globala mål i arbetet med trygga mötesplatser:

 

Trygga mötesplatser globala mål

Klicka på målen för att läsa mer om de 17 globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030

Det här gör Håbo kommun

För att öka trygghetskänslan jobbar Håbo kommun bland annat med trygghetsvandringar, den fysiska miljön och samverkan såväl inom kommunen som med externa aktörer.

Håbo kommun och polisen jobbar tillsammans för att öka medborgarnas upplevda trygghet i Håbo kommun. Varje år signeras ett medborgarlöfte med prioriterade åtaganden från båda parter.

Håbo kommun tillgängliggör ett rörligt friluftsliv, både vid Mälaren och i friluftsområden. Du kan uppleva naturen till exempel i Kalmarnäslandet, Ekilla, Biskops Arnö och Arnö huvud.

Håbo kommun tillhandahåller flera olika mötesplatser såväl inne som ute, exempelvis biblioteket, fritidsgårdar, lekplatser och olika träffpunkter.

Håbo erbjuder en bred variation av upplevelser och aktiviteter, och kommunen arbetar med att sprida information och inspiration om vad man kan göra som invånare eller turist i Håbo.

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster