Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

God hälsa och arbetsmiljö

År 2030 fortsätter Håbos hälsofrämjande arbete ge människor möjlighet att öka kontrollen över sin hälsas utveckling. Hälsoklyftorna minskar och alla, barn som äldre har en meningsfull fritid och vardag. Håbo kommun erbjuder säkra arbetsmiljöer som gynnar välbefinnande och hälsa. Sunt arbetsliv är ledord för arbetsmiljöarbetet som är långsiktigt
och systematiskt där åtgärder vidtas direkt vid behov. Det finns en stolthet över att studera och arbeta i eller för Håbo kommun.

För att uppnå god hälsa och arbetsmiljö ska vi:

  • Minska andelen riskbeteenden som leder till ohälsa genom att arbeta förebyggande och erbjuda generella främjande insatser anpassat efter olika målgruppers behov.
  • Öka utbudet av frukt och grönt genom att alltid erbjuda frukt, grönsaker, rotfrukter, baljväxter i eller till de måltider som serveras.
  • Öka andelen studerande som klarar studierna med godkända betyg genom att erbjuda individuell studieanpassad undervisning i anpassade lokaler och möjliggöra kompetensutveckling.

Vi bidrar främst till följande globala mål i arbetet med god hälsa och arbetsmiljö:

 

God hälsa globala mål

Klicka på målen för att läsa mer om de 17 globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030

Det här gör Håbo kommun

Håbo kommun erbjuder stöttning och hjälp för livets olika faser och utmaningar. Exempelvis ekonomiskt bistånd, hjälp i hemmet, bostadsanpassning, stöd på arbetsmarknaden och äldrevård.

Måltidsservice i Håbo kommun lagar mat med ett brett hållbarhetsfokus och hög andel enkologiska varor till både äldreomsorg och skolverksamhet

Håbo kommun arbetar långsiktigt för att främja hälsa, utbilda i suicidprevention och förebygga suicid för personer i alla åldrar, genom bland annat stödjande insatser och åtgärder i den fysiska miljön.

Håbo kommun erbjuder utbildning och barnomsorg från öppna förskolan till vuxenutbildning.

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster