Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Delaktighet

År 2030 lever vi i ett Håbo där alla har samma möjlighet att delta och växa. Vi tar vara på varandras ambitioner, drivkrafter och kreativitet och formar något större. Det finns en god kommunikation genom dialog och tydlig information. Våra arbetsplatser har specifik information och introduktion för en hållbar arbetsplats.

För att uppnå ökad demokratisk delaktighet ska vi:

  • Öka invånarnas inflytande och delaktighet genom att agera transparent, kommunicera, erbjuda kultur- och bildningsverksamhet, ge möjlighet att påverka med dialoger, öppenhet och god synpunktshantering.
  • Öka det livslånga lärandet genom att ta vara på kompetens och satsa på långsiktig kompetensutveckling och karriärväxling.

Vi bidrar främst till följande globala mål i arbetet med delaktighet:

 

Delaktighet globala mål

Klicka på målen för att läsa mer om de 17 globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030

Det här gör Håbo kommun

Håbo kommun arbetar för att alla, oavsett kön, ålder, etnicitet, sexuell läggning eller funktionsvariation ska kunna vara delaktiga i samhället i enlighet med "Plan för full delaktighet".

En viktig grundsten i ett demokratiskt samhälle är att dess invånare har tillgång till information och möjlighet att påverka. Här kan du ta del av offentliga handlingar och få information om olika sätt att påverka.

Tre ungdomar står framför en turkos vägg och tittar på ett papper som pojken i mitten håller i handen

Enligt barnkonventionen har alla barn och ungdomar rätt att uttrycka sin mening och höras i frågor som rör dem. Den årliga demokratidagen är en del av det arbete Håbo kommun gör för att lyssna in vilka frågor som är viktiga för vårt framtida Håbo.

Håbo kommun samarbetar med fem olika rådgivande grupper där pensionärer, ungdomar, personer med funktionsvariationer, näringsidkare och ideella organisationer kan föra fram sina åsikter och synvinklar till politiker och tjänstepersoner.

Håbo kommun är med i ett projekt för ungas rättigheter och inflytande tillsammans med kommuner i Zambia och Zimbabwe. Projektet finansieras av Icld via Sida, och drivs i Håbo av ungdomsverksamheten Ung Håbo

I Håbo kommun verkar cirka 150 olika föreningar, varav ett 40-tal bedriver verksamhet för barn och ungdomar.

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster