Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

God etik och moral

År 2030 är Håbo en kommun där ansvarsfullhet, tillit och rättvisa är grunden för god samhällsstyrning, fri från onödiga konflikter. Kommunens värdegrund ska även synas i vårt sätt att agera. Det finns utrymme för konsekvensanalyser och reflektion för att kunna ta långsiktiga beslut och hålla en budget i balans. Medvetenhet och regelbunden avstämning är en självklarhet för att ständigt underhålla och upprätthålla god etik och moral.

För att uppnå god etik och moral ska vi:

  • Öka andelen långsiktigt hållbara investeringar genom att investera och bygga resurseffektivt och genom att vårda det nuvarande och framtida värdet av våra tillgångar.
  • Öka tilliten och skapa ett inkluderande samhälle genom att ge möjligheter till arbete och egenförsörjning där civilsamhällets kraft och engagemang tas tillvara och man snabbt kommer in på arbetsmarknaden.

Vi bidrar främst till följande globala mål i arbetet med god etik och moral:

 

God etik och moral globala mål

Klicka på målen för att läsa mer om de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030

Det här gör Håbo kommun

I Håbo kommun arbetar vi aktivt med att motverka arbetslöshet och för att utveckla den lokala arbetsmarknaden. Arbetslivet har en central roll i de flesta människors liv och skapar en känsla av gemenskap, samhörighet och ger en ekonomisk trygghet.

Framsteget är namnet på Håbo kommuns arbetsmarknadsenhet. Vi finns för att stötta dig som behöver extra hjälp för att få ett arbete eller börja studera och vi hjälper också arbetsgivare att ta emot dig som behöver stöd.

Vid en olycka eller kris kan det vara svårt att tänka klart. Kommunen arbetar på flera olika sätt för att hjälpa dig som invånare vid kriser och med din beredskap

I Sverige gäller offentlighetsprincipen. Den ger dig som medborgare i en kommun rätt att ta del av politiska beslut och handlingar

Genom bland annat internrevision, kvalitetsdeklarationer, regelbundna enkäter och systematisk synpunktshantering arbetar Håbo kommun för att utveckla kvaliteten i verksamheterna.

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster