Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Regional ANDTS-samordning (alkohol, narkotika, dopning, tobak, spel

Samarbete är en nödvändighet för framgång i ANDTS-arbetet, inte minst inom det förebyggande området. En välfungerande samverkan mellan den regionala samordningen och tillsynen är också av stor betydelse för genomförandet av ANDTS-strategin i länet.

Det praktiska arbetet sker i kommunerna och i regionen och varje kommun kan utifrån sin problembild identifiera vilka insatser som de vill prioritera.

I Håbo arbetar vi för att skolor ska bli tobaksfria miljöer och att det ska finnas få ställen för ungdomar att få tag på alkohol, tobak och övriga droger.

Hälso- och trygghetsrådet Håbo kommuns lokala Brå

Detta är Håbo kommuns lokala brottsförebyggande råd och fungerar som informations kanal, idé och diskussion för det brottsförebyggande, hälsofrämjande, drogförebyggande och trygghetsfrämjande arbetet i kommunen.

De tjänstepersoner som är knutna till rådet arbeta strategiskt med övergripande planering, utformning och uppföljning av arbetet.

I Rådet ingår:

 • Kommunens folkhälsosamordnare
 • Närvårdskoordinator
 • Säkerhetschef
 • Kommunpolis
 • Områdespolis
 • Chefer från respektive förvaltning
 • Kommunalråd och oppositionsråd
 • Det kommunala bostadsbolaget Håbohus AB
 • Håbo Hälsoäventyr
 • Familjeläkarna
 • Räddningstjänst
 • Näringslivet.

Kommunalrådet är ordförande och kommunens folkhälsosamordnare är sammankallande och ansvarar för mötesanteckningar och underlag till beslut. Rådet möts minst en (1) gång per termin.

Håbo mot langning

Håbo mot langning är ett nätverk som syftar till upplysning om alkohol och drogers skadeverkningar och begränsar ungdomars tillgänglighet. Genom att bedriva information och kampanjverksamhet om droger och langning till föräldrar, syskon och äldre kompisar. Öka vuxnas kunskap och därmed stödja dem i kommunikationen kring droger med barn och unga i preventivt syfte.

Arbetet sker i samverkan med socialtjänst/Polarna, skola/elevhälsa, Svenska kyrkan, Håbohus AB och Hälsoäventyret.

Läs mer om arbetet på följande länkar

Förebyggarteamet

Förebyggarteamet ger stöd och rådgivning till barn, ungdomar och föräldrar. Du kan också vara med och skapa trygghet. Barn och ungdomar behöver vuxennärvaro och stöd. Fråga till exempel hur ditt barn mår och var uppmärksam på olika situationer.

Känner du oro för ditt barn eller ungdom och dennes kompisar eller behöver du själv stöd i din föräldraroll är du varmt välkommen att höra av dig till oss i Förebyggarteamet. Du når oss genom att kontakta vår mottagningsgrupp på avdelningen för stöd till barn, unga och familj.

Telefon: 0171-529 31

Hälsoäventyret

Hälsoäventyret arbetar förebyggande i Håbo kommun genom att erbjuda klassundervisning i sina specifika drogförebyggande program tre gånger under ett läsår. De träffar eleverna två gånger i ett tobaksförebyggande program för att stärka elevernas motivation i att avstå från tobak, då tobak ofta är en ”inkörsport” till andra droger.

 • Typ Tobak liksom…del 1, på höstterminen (för åk 6)
 • Typ Tobak liksom…del 2, på vårterminen (för åk 6)
 • Ditt val, du bestämmer, på vårterminen (för åk 7).

De arbetar även för en tobaksfri Skoltid genom att erbjuda metodstöd via hemsidan Figges resa, genom kontraktskrivningsmetoden Tobaksfri duo och att de under vårterminen har ansvar för en regional skoltävling om tobak och barnarbete.

Länk till Figges resa
https://figgesresa.se/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidansvarig: Kommunledningsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster