Håbo kommun logo
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommun logo

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@71e3a23c
org.mozilla.javascript.Undefined@71e3a23c
org.mozilla.javascript.Undefined@71e3a23c
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@71e3a23c
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Eld och rök 

Eldsflammor från en liten eld som brinner.

Att elda trädgårdsavfall

Att elda inom samlad bebyggelse ger ofta upphov till störningar för närboende. De får in rök i sina bostäder. Därför bör du om möjligt kompostera trädgårdsavfallet eller köra iväg det till Återvinningscentralen. 

Att elda löv, kvistar och annat trädgårdsavfall inom planlagt område är förbjuden under tiden 1 april till och med 30 september.

Dispens kan ges om särskilda skäl finns och söks hos Miljöavdelningen. Timavgift debiteras för handläggningen.

Övrig tid av året får eldning inom planlagt område ske bara av torrt trädgårdsavfall som inte kan användas för kompostering, om det kan ske utan besvär för människors hälsa.

Att elda annat än torrt trädgårdsavfall är förbjudet.

Eldningsförbud inom samlad bebyggelse 1/4-30/9

Att elda utomhus under perioden 1/4 till 30/9 inom samlad bebyggelse är förbjudet enligt kommunens lokala föreskrifter för att skydda hälsan och miljön.

Valborgsmäsoafton den 30 april är undantagen från eldningsförbudet. I en brasa får bara torrt trädgårdsavfall finnas.

 Det som bland annat inte får finnas i brasan är:

  • Bygg- och rivningsmaterial
  • hushållsavfall
  • miljöfarligt avfall som färg, bildäck, batterier med mera

 Tänk på att det är olovligt att elda utan markägarens tillstånd.

Att elda i kamin

För att elda i kamin i tätbebyggt område gäller "trivseleldning" , det vill säga huset ska ha en annan huvudsaklig uppvärmning. Undvik att elda när det är "lågt i tak".

Naturvårdsverket och Energimyndigheten har tagit fram råd hur man eldar på bästa sätt. Se "Tänd i toppen" och "Gör så här steg för steg vid eldning" under "läs även".

För skötsel och tillsyn av eldningsanordning för fasta bränslen, kaminer med fler, gäller att lufttillförseln ska vara god och att bränslet ska förvaras torrt.

För att lufttillförseln ska vara god ska tillufts- och rökgasspjäll hållas öppna hela tiden. Om spjällen stryps får man pyreldning med stora utsläpp av föroreningar som följd. Lägg därför endast in lite ved i taget så att anläggningen inte blir överhettad.

All eldning med följande material är förbjudet:

  • hushållsavfall
  • plast
  • målat- eller tryckimpregnerat virke
  • spånskivor

Ändamålet för eldningen ska bara vara trivseleldning eller beredskap för elavbrott. 

Sidansvarig: Annika Lindmark

2018-07-19

Bygga, bo och miljö

Klicka för support
Stäng supportfönster