Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Eld och rök

En rykande brasa utomhus på en gräsmatta

Att elda inom samlad bebyggelse kan ge upphov till störningar för närboende då rök kan komma in i bostäder. Därför bör du om möjligt kompostera trädgårdsavfallet eller köra iväg det till Återvinningscentralen. 

Att elda trädgårdsavfall

Att elda löv, kvistar och annat trädgårdsavfall inom tätbebyggt område är förbjudet från den 1 april till och med 30 september. Det står i kommunens lokala föreskrifter för att skydda hälsan och miljön.

Eldning får endast ske om det:

  1. Kan ske utan att olägenhet uppstår
  2. Det som ska eldas inte kan utnyttjas för kompostering
  3. Inte strider mot gällande brandföreskrifter

Tänk på att det är olovligt att elda utan markägarens tillstånd.

Om du vill elda trädgårdsavfall under förbudsperioden behöver du söka dispens hos miljöavdelningen. Miljöavdelningen tar då ut en handläggningsavgift, avgiften tas ut även om dispensen beviljas eller ej.

Från och med årskiftet 2023/2024 är det inte tillåtet att elda under valborgsmässoafton enligt 3 kap Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.19 § i avfallsförordningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Dispens söks hos miljöavdelningen.

För mer information, hör av dig till miljoavdelningen@habo.se

Tätbebyggt område

Är du osäker på om du bor inom tätbebyggt område kan du gå in på webbkartan som heter samhällsservice. Länk hittar du under "Läs även".

Klicka i rutan vid rubriken ”Tätbebyggt område enligt lokala miljö- och hälsoskyddsföreskrifter”, då blir området synligt på kartan.

Använd förstoringsglaset för att söka adress eller ort. Då kan du skriva in din adress och se om den ligger inom tätbebyggt område (streckat på kartan).

Dispens

Dispens kan ges om särskilda skäl finns och söks hos kommunens miljöavdelning. Timavgift debiteras för handläggningen.

Övrig tid under året får du elda torrt trädgårdsavfall som inte kan användas för kompostering. Du får bara elda om det kan ske utan besvär för människors hälsa.

Exempel på sådant som inte får finnas i brasan

  • bygg- och rivningsmaterial
  • hushållsavfall
  • miljöfarligt avfall som färg, bildäck, batterier med mera. 

Att elda annat än torrt trädgårdsavfall är förbjudet.

Att elda i kamin

Här hittar du information om vad som gäller för eldning i kamin och tips på hur du eldar på bästa sätt.

Sidansvarig: Bygg- och miljöförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster