Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Jag har förmånen att gå till världens bästa arbetsplats

Sedan år 2018 har jag förmånen att gå till världens bästa arbetsplats, Håbo kommun. Jag är nu tillförordnad förvaltningschef på bygg- och miljöförvaltningen, som är den minsta förvaltningen i kommunen.

Vi arbetar på uppdrag av bygg- och miljönämnden med myndighetsförvaltning och ansvarar för kommunens myndighetsutövande uppgifter inom bland annat byggnadsväsendet, miljö- och hälsoskyddsområdet, alkohollagen, livsmedelsområdet, handläggning och utbetalning av bostadsanpassningsbidrag.

Vi finns tillgängliga för Håbo kommuns invånare och företagare. Det ska också finnas information och möjlighet att hantera ärenden digitalt via vår webbplats habo.se. Vi arbetar löpande med att göra förbättringar som ska underlätta för Håbos invånare.

Som myndighetsförvaltning är vårt huvudsakliga uppdrag att tillämpa lagstiftningen som talar om vad vi får och inte får göra, och ska göra. Både inom byggnadsväsendet och miljöområdet handlar det om att skapa en hållbar utveckling så att nuvarande och kommande generationer kan leva i en hälsosam och god miljö.

Emelie Burlin tf. bygg- och miljöchef

Sidansvarig: Kommunledningsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster