Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Tillsammans för Håbos bästa

Jag har haft uppdraget som kommunstyrelsens ordförande i snart åtta månader. Min huvudsakliga uppgift är att leda och samordna kommunstyrelsens verksamhet samt att representera Håbo kommun. Ingen dag är den andra lik, det är sällan en dag blir som planerat vilket ställer krav på flexibilitet och snabba vändningar.

I mitt ledarskap är tillsammans ett viktigt ledord. Alla ska känna sig delaktiga, lyssnade på och respekterade. Att skapa en bättre samtalston i politiken med fokus på möte, dialog och relationer har varit ett prioriterat område. För att vi ska kunna göra Håbo kommun till en ännu bättre plats att bo, leva och verka i behöver vi gemensamt ta ansvar. Jag är mycket glad över att vi har rekryterat vår kommundirektör Teresa Zetterblad. Teresa har med sitt ledarskap bidragit till att ta bort ”stuprören” i organisationen och skapat förutsättningar för att alla tillsammans ska arbeta som en kommun.

Våra medarbetare är vår viktigaste resurs. Vi behöver få en kontinuitet i personalstyrkan för att vara en lärande organisation. Under det senaste året har viktiga strategiska rekryteringar gjorts och jag känner mig mycket trygg med att vi nu har alla förvaltningschefer på plats och kan arbeta framåt, tillsammans för Håbos bästa.

Vi arbetar med att utveckla vårt förebyggande arbete gällande trygghet och säkerhet för våra medborgare genom att stärka organisationen med rätt kompetenser. Tillsammans med polisen och andra myndigheter arbetar vi effektivt för att möta den verklighet vi lever i. Det viktigaste arbetet sker tillsammans med medborgare, föreningar, näringsliv och ideella organisationer.

Jag ser fram emot att tillsammans med förtroendevalda, tjänstepersoner och i dialog med medborgare och näringslivet fortsätta arbeta för att Håbo kommun ska vara en plats för hela livet!

Catherine Öhrqvist,
Kommunstyrelsens ordförande (M)
Håbo kommun

Sidansvarig: Kommunledningsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster