Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Dialogmöte för ett tryggae Håbo - frågor och svar

Tre personer som bär gul varselväst med ordet nattvandrar på ryggen

Tisdagen den 20 juni hölls ett dialogmöte där allmänheten bjudits in för att gemensamt lyfta trygghetsfrågor i Håbo kommun. Engagemanget var stort och många konkreta förslag lyftes för ett tryggare Håbo.

Syftet med dialogmötet var att ska skapa en gemensam lägesbild. Fokus var gemensamma åtgärder och strategier som minimerar riskerna för våra barn och unga och som minskar onödiga kostnader. Pengar som istället kan kan investeras på ett bättre sätt för vår kommun.

Nu behöver vi kroka arm. Tillsammans kan vi alla bidra till ett tryggare Håbo, där fler vuxna på byn är en viktig del, sa kommunstyrelsens ordförande Catherine Öhrqvist (M), som tillsammans med kommunalrådet Agneta Hägglund (S) var initiativtagare till dialogmötet.

Fler vuxna på byn

Fler vuxna på byn, så kan man sammanfatta syftet med dialogmötet. Det handlar om att det behövs fler vuxna som rör sig bland unga främst på helger och kvällar. Tre vuxna kan till exempel bilda en grupp som nattvandrar tillsammans och ger trygghet.

Förutom kommunens förvaltningar var Håbohus, polis och räddningstjänst på plats och gav en beskrivning av nuläget i kommunen för våra barn och ungdomar. Det handlar bland annat om trender som sprids via sociala medier, men också hur vi tillsammans kan kroka arm för en gemensam plan för ett tryggare Håbo. Polisen betonade att det förebyggande arbete vi tillsammans kan göra bidrar till att ett tryggare Håbo. I publiken fanns även näringslivet representerat.

Många frågor och synpunkter

Under kvällen kom det fram många frågor och synpunkter. Flera handlade om skolan där behovet av resurser lyftes fram liksom vårdnadshavarnas önskan om fler föräldramöten och kontakter vårdnadshavare emellan. Även flickors mående diskuterades där Ung Håbo bland annat har träffar med kravlös dans för flickor som mår psykiskt dåligt. Kommunen har även antagit en strategi för suicidprevention som syftar till att förhindra suicid, det vill säga självmord. Socialtjänsten betonade också vikten av att göra en orosanmälan om man ser att ett barn eller ungdom far illa.

Med på mötet var gruppledarna för samtliga partier i kommunfullmäktige, som alla stod bakom inbjudan till mötet.

Sammanställning av frågor och svar från dialogmötet Pdf, 241 kB.

Du kan hjälpa till

Genom att vara med och nattvandra eller anmäla om du misstänker att ett barn far illa, kan du var med och bidra till ett tryggare Håbo och minska risken för att barn och unga far illa. Här kan du läsa mer om nattvandring och hur du gör en orosanmälan.

Anmäl dig till nattvandring för privatpersoner och företag här.Länk till annan webbplats. Länk till annan webbplats.

Misstanke om barn som far illa - Håbo (habo.se) Länk till annan webbplats.

Sidansvarig: Linda Shala

Klicka för support
Stäng supportfönster